Yli 50 ruotsinkielistä sairaanhoitajaopiskelijaa suorittaa harjoittelunsa potilaskeskeisen mallin mukaisesti

Helsingin sairaala ja ammattikorkeakoulu Arcada järjestävät sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa koeprojektin keväällä 2023. Harjoittelussa käytettävä moduulimalli perustuu siihen, että opiskelijat huolehtivat tietyistä potilashuoneista ja vastaavat mahdollisimman itsenäisesti hoidosta.
En grupp Arcada-studeranden på en balkong i Dals sjukhus.
Kuva: Kaisa Sunimento

Harjoittelu kestää kuusi (6) viikkoa ja keväällä 2023 54 ruotsinkielistä sairaanhoitajaopiskelijaa suorittaa harjoittelun Laakson, Malmin ja Suursuon sairaaloissa.

Moduuliharjoittelu vastaa työelämää

”Moduulimallissa työskennellään ryhmissä tiettyjen potilaiden parissa, mikä vastaa työelämää. Opiskelijoiden aloittaessa työnsä sairaanhoitajina heidän tulee itsenäisesti suunnitella hoito potilaiden tarpeiden mukaisesti”, ylihoitaja Anna Holmström kertoo.

Harjoittelun aikana kukaan ei kerro harjoittelijoille, miten tarkalleen ottaen tulisi toimia, joten on tärkeää, että he itse suunnittelevat työpäivänsä. 

”Pohdiskelu ja keskustelu ovat tärkeä osa harjoittelua. Nimetyt sairaanhoitajat ohjaavat harjoittelijoita. Harjoittelijat työskentelevät kuuden opiskelijan ryhmissä. Tämä mahdollistaa useamman harjoittelupaikan vähemmällä ohjauksella”, Anna toteaa.

Anna Holmström Kuva: Kaisa Sunimento
Anna Holmström Kuva: Kaisa Sunimento

”Moduulissa on parasta se, että työ on vapaampaa kuin jos toimisi yksin opiskelijana. Vaatimuksena on, että opiskelijat yhdessä suunnittelevat mitä ovat työvuoron aikana aikeissa tehdä, ja missä järjestyksessä. Samalla kun moduuliharjoittelu mahdollistaa laajemmissa määrin itsenäisen työskentelyn, se on myös haaste joissakin tilanteissa”, Laakson sairaalan harjoittelija Caroline Skogberg toteaa.

Harjoittelijat tukevat toisiaan

”Aamu alkaa yövuorolaisten raportilla. Tämän jälkeen suunnittelemme yhdessä päivää ja katsomme, kenellä on fysio- ja toimintaterapiaa sekä autamme potilaita aamupesun kanssa. Työ voi välillä olla fyysisesti haasteellista”, Laakson sairaalan harjoittelija Kia Sundström kertoo.

Harjoittelijat ovat ensimmäisen ja kolmannen vuoden opiskelijoita. Kolmannen vuoden opiskelijat voivat tarvittaessa ohjata ensimmäisen vuoden opiskelijoita.

”Ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat hyvin reippaita, eivätkä tarvitse paljon ohjausta. Autan tietenkin tarvittaessa”, Laakson sairaalassa harjoitteleva kolmannen vuoden opiskelija toteaa.

Praktikanter i Dals sjukhus.
Kuva: Kaisa Sunimento

Mahdollisuus oppia uusia taitoja eri osastoilla

Harjoittelijat työskentelevät tietyllä osastolla, mutta voivat kiinnostuksen mukaan vierailla myös muilla osastoilla. Laakson sairaalassa on muun muassa kaksi neurologista osastoa, yksi haavaosasto ja yksi traumaosasto. Harjoittelijat voivat näin oppia uusia taitoja eri alueilta. 

”Harjoittelijoiden läsnäolo on hyvin virkistävää, sillä he ovat innokkaita oppimaan uusia asioita ja tuovat mukanaan paljon energiaa!”, Anna toteaa.