Huvudstadsregionens städer får information om orsakerna bakom ojämlikhet i samarbete med det nya Max Planck-centret

Helsingfors universitets nya forskningscenter, Max Planck-centret, fokuserar på hälsoforskning ur ett perspektiv av social ojämlikhet. Den officiella invigningen av centret, som inledde sin verksamhet i juli, äger rum den 23–24 oktober. Helsingfors, Esbo och Vanda städer finansierar centrets verksamhet tillsammans med Jane och Aatos Erkkos stiftelse samt Helsingfors universitet.
Det nya Max Planck-centret tar fram kunskap som hjälper oss att förstå grundorsakerna till ojämlikhet. Bild: Mikael Kuitunen.
Det nya Max Planck-centret tar fram kunskap som hjälper oss att förstå grundorsakerna till ojämlikhet. Bild: Mikael Kuitunen.

ack vare forskningscentret kan demografisk spetsforskning om hälsa koncentreras på ett och samma ställe, och detta vetenskapliga arbete ger också samhällseffekter. Max Planck-centret producerar information om processerna bakom hur ojämlikhet i hälsa uppstår och hur den kan minskas, vilket för sin del främjar uppbyggandet av ett mer hållbart samhälle.

— Jag är mycket glad över att det var just Helsingfors universitet som fick Max Planck-centret. Det är viktigt för Helsingfors att bättre förstå ojämlikhet i hälsa, så att vi tillräckligt tidigt kan ingripa i de bakomliggande orsakerna till ojämlikhet och minska utveckling som kan leda till segregation genom att rikta stadens tjänster, betonar Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen.

—  Att jämna ut välfärdsskillnaderna och förhindra segregation är ett strategiskt viktigt mål för Vanda. Välfärdsskillnaderna återspeglas också i hälsoskillnaderna och det är viktigt att undersöka dem. De egentliga social- och hälsovårdstjänsterna har överförts till välfärdsområdena, men städerna och kommunerna ansvarar fortfarande för främjandet av hälsa och välfärd. Den nya forskningsenheten inleder alltså sitt arbete vid en intressant brytningspunkt, säger Vanda stadsdirektör Pekka Timonen.

— Satsningar på hälsa är en investering i stadens framtid. Utifrån forskningsdata kan vi tillsammans med Västra Nylands välfärdsområde främja Esbobornas välfärd på lång sikt. Den information som samlas in med tanke på den sociala ojämlikheten hjälper oss också att utveckla livsmiljön och göra den säkrare i Esbo, konstaterar Esbo stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Hälsoskillnaderna ökar globalt

Socioekonomiska skillnader i hälsa har observerats i alla länder och de har ökat under de senaste 30 åren. Max Planck-centrets uppgift är att utvärdera orsakerna bakom förändringar i hälsoskillnader på lång sikt, att undersöka vilken betydelse de generationsöverskridande effekterna har på kontinuiteten i hälsoskillnaderna samt att forska i de kausala konsekvenserna av sociala faktorer. Dessutom utreder centret hur sociala faktorer och genetisk benägenhet tillsammans påverkar hälsan samt utvecklar metoder för forskning om hälsoskillnader.

Max Planck-stiftelsen är en internationellt känd finansiär av forskning som genom sina center stöder spetsforskning med de bästa universiteten i världen. Max Planck-centret i Helsingfors är det första centret vid ett finländskt universitet. Forskningscentret inrättas först för en femårsperiod och finansieras med 6 miljoner euro. I Finland finansieras centret av Jane och Aatos Erkkos stiftelse, Max Planck-stiftelsen, Helsingfors, Esbo och Vanda städer och Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet.