Pääkaupunkiseudun kaupungeille tietoa eriarvoisuuden juurisyistä yhteistyössä uuden Max Planck -keskuksen kanssa

Helsingin yliopiston uudessa Max Planck -tutkimuskeskuksessa keskitytään terveyden tutkimiseen sosiaalisen eriarvoisuuden näkökulmasta. Heinäkuussa toimintansa aloittaneen keskuksen virallisia avajaisia vietetään 23.–24. lokakuuta. Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit rahoittavat keskuksen toimintaa yhdessä Jane ja Aatos Erkon säätiön sekä Helsingin yliopiston kanssa.
Uusi Max Planck -keskus tuottaa tietoa eriarvoisuuden juurisyiden ymmärtämiseksi. Kuva: Mikael Kuitunen.
Uusi Max Planck -keskus tuottaa tietoa eriarvoisuuden juurisyiden ymmärtämiseksi. Kuva: Mikael Kuitunen.

Tutkimuskeskus mahdollistaa terveyttä koskevan väestötieteellisen huippututkimuksen keskittymän, jonka tieteellinen työ vaikuttaa myös yhteiskunnallisesti. Max Planck -keskus tuottaa tietoa terveyden eriarvoisuuden syntyprosesseista ja vaihtoehdoista niiden kaventamiseksi, mikä omalta osaltaan edistää kestävämmän yhteiskunnan rakentumista.

— Olen erittäin iloinen, että juuri Helsingin yliopistoon on saatu Max Planck -tutkimuskeskus. Terveyden eriarvoisuuden parempi ymmärtäminen on tärkeää Helsingille, jotta voimme tarpeeksi varhaisessa vaiheessa puuttua eriarvoisuutta aiheuttaviin juurisyihin, ja kaupungin palveluita kohdentamalla vähentää eriytyvää kehitystä, painottaa Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

— Hyvinvointierojen tasaaminen ja segregaation estäminen on Vantaalle strategisesti tärkeä tavoite. Hyvinvointierot heijastuvat myös terveyseroihin ja niiden tutkiminen on tärkeää. Varsinaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueille, mutta hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on edelleen kaupunkien ja kuntien vastuulla. Uuden tutkimusyksikön aloittaminen sijoittuu näin mielenkiintoiseen taitekohtaan, sanoo Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timonen.

— Terveyteen panostaminen on investointi kaupungin tulevaisuuteen. Tutkimustiedon pohjalta pystymme yhdessä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa edistämään espoolaisten hyvinvointia pitkällä aikavälillä. Sosiaalisen eriarvoisuuden näkökulmasta kertyvä tieto auttaa meitä myös kehittämään espoolaista elinympäristöä ja sen turvallisuutta, toteaa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Terveyserot kasvavat globaalisti

Sosioekonomisia terveyseroja on havaittu kaikissa maissa ja ne ovat kasvaneet viimeisenä 30 vuotena. Max Planck -tutkimuskeskuksen tehtävänä on arvioida terveyserojen pitkän aikavälin muutosten syitä, tutkia ylisukupolvisten vaikutusten merkitystä terveyserojen jatkuvuudelle sekä sosiaalisten tekijöiden kausaalivaikutuksia. Lisäksi keskus selvittää sosiaalisten tekijöiden ja geneettisen alttiuden yhteisvaikutusta terveydelle ja kehittää terveyserotutkimuksen metodeja.

Max Planck -säätiö on kansainvälisesti tunnettu tiederahoittaja, joka keskusten kautta tukee huippututkimusta maailman parhaiden yliopistojen kanssa. Helsingin Max Planck -tutkimuskeskus on ensimmäinen suomalaiseen yliopistoon sijoittuva keskus. Tutkimuskeskus on perustettu aluksi viisivuotiskaudeksi, ja sen rahoitus on 6 miljoonaa euroa. Suomessa keskusta rahoittavat Jane ja Aatos Erkon säätiö, Max Planck -säätiö, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit ja Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta.