Helsingfors utreder riskområden för dagvattenöversvämningar – invånarnas erfarenheter efterfrågas

Helsingfors stad gör en utredning om dagvattenöversvämningar, det vill säga översvämningar som orsakas av störtregn eller snösmältning i bebyggda områden. Som en del av utredningen samlar staden med en webbenkät invånarnas erfarenheter av ställen där dagvattenöversvämningar orsakar olägenheter.
Med webbenkäten utreds invånarnas erfarenheter av stadsöversvämningar i Helsingfors.
Med webbenkäten utreds invånarnas erfarenheter av stadsöversvämningar i Helsingfors.

Helsingfors stad utarbetar en utredning som kartlägger risker för dagvattenöversvämningar och omfattar hela staden. Utredningen syftar till att identifiera ställen med betydande risk för dagvattenöversvämningar samt andra områden som är känsliga för dagvattenöversvämningar. Syftet med utredningsarbetet är att minska de skador som orsakas av dagvattenöversvämningar och förbättra säkerheten.

Som en del av utredningsarbetet samlar staden observationer från invånarna av ställen där det har förekommit översvämningar till följd av störtregn eller snösmältning. Mindre vattenpölar under eller efter regn anses inte dagvattenöversvämning. Observationerna från enkäten används vid Helsingfors stads preliminära bedömning av risker för dagvattenöversvämningar samt för att identifiera och fastställa områden som är känsliga för översvämningar.

Invånarna kan dela med sig av sina erfarenheter av dagvattenöversvämningar i tjänsten Säg din åsikt(Länk leder till extern tjänst). Enkäten kan besvaras fram till den 31 juli.

I stadsområden förväntas dagvattenöversvämningar orsakade av störtregn öka i takt med att klimatförändringen framskrider.

Planeringen av hur risker för dagvattenöversvämningar ska hanteras är kommunernas lagstadgade uppgift som upprepas med sex års mellanrum. Den första skeden är en preliminär bedömning av risker för dagvattenöversvämningar. Utgående från bedömningen utnämns riskområden för dagvattenöversvämningar om sådana upptäcks. Vid bedömningen av hur betydande översvämningsrisken är beaktas översvämningens sannolikhet och de skadliga följder som översvämningen eventuellt orsakar. I Finland har inte ännu utnämnts betydande riskområden för dagvattenöversvämningar.