Helsingfors söker köpare för Stansvik gård

Helsingfors stad söker ny ägare för Stansvik gård på Degerö.
Kuva Stansvikin kartanosta kesäisenä vuodenaikana.
Bild: Sofie Jokinen

Till helheten som ska säljas hör förutom huvudbyggnaden som färdigställdes i början av 1800-talet också en restaurang med plats för 100 personer från 1960, fyra inkvarteringsbyggnader, en servicebyggnad, bastu och förrådsbyggnader.

De byggnader som säljs är lämpliga för till exempel kafé-, restaurang- och inkvarteringsanvändning samt fester. Byggnadernas sammanlagda yta är 1467 m².

Alla byggnader som hör till gården är belägna vid eller nära stranden. Stadens mål är att hitta en aktör till den kulturhistoriskt värdefulla gården som erbjuder stadsborna och områdets användare intressanta och så öppna tjänster som möjligt. Anbuden bedöms enligt både verksamhetens karaktär och anbudets storlek.

Anbudsförfarandet inleds den 22 maj och löper ut den 30 juni 2023.

De byggnader som säljs är belägna i Stansviks gårds- och rekreationsområde som är ett betydande område med kulturhistoria och naturvärden för hela Helsingfors. Gårdens marker förblir i stadens ägo.

Målet är att med hjälp av försäljningen hitta en ny ägare för Stansvik gårds byggnader, som har tillräckligt med tillgångar och kompetens för att renovera gården till sådan användning som den förtjänar. Helsingfors stads mål är att avstå från byggnader som den inte behöver i sina egna tjänster eller som det inte finns några andra strategiska skäl till att äga.