Ett sommargatuområde anläggs igen framför Designmuseet

Anläggandet av sommargatorna i centrum inleds vid månadsskiftet april–maj. På Esplanadernas försöksområden förbättras samtidigt skyltningen för cykel- och biltrafiken och markeringarna av servicetrafikområden, och vår- och sommarplanteringarna förbereds.
Sommargatan vid platsen framför Designmuseet 2023. Bild: Veikko Somerpuro
Sommargatan vid platsen framför Designmuseet 2023. Bild: Veikko Somerpuro

Sommargatan på Högbergsgatan utanför Designmuseet genomförs åter denna sommar. Förra året upplevdes platsen framför Designmuseet som det trivsammaste sommargatuområdet, och mellan fjolårets vår och sommar ökade antalet fotgängare mest i detta område. Framför allt evenemangsscenen samlade många människor i området, och staden fick mycket positiv respons om scenen. Avsikten är att anlägga evenemangsscenen på nytt till sommar. På basis av fjolårets respons förtydligas promenadrutterna och skyltningen på sommargatan. I övrigt är lösningen i stort sett densamma som förra sommaren.

Fjolårets terrasskonstruktioner bevaras på Skillnadsgatan, och dessutom genomförs en gatumålning vid norra änden av det tillfälliga utvidgningsområdet. Även en ställning avsedd för elsparkcyklar anläggs på Skillnadsgatan. Byggandet av sommargatorna börjar vid månadsskiftet april–maj och beräknas stå klart under maj månad.

Ingen sommargata genomförs på Kaserngatan i sommar

Kaserngatans sommargata genomförs inte längre sommaren 2024. Sommargatan på Kaserngatan genomfördes första gången 2021 i anslutning till terrassen på Kaserntorget, vilket ledde till en ökning av antalet människor som rörde sig i området. Kaserngatan har också prövats som sommargata till stöd för stadens långsiktiga utveckling. I utvecklingsbilden för stadskärnans markanvändning 2032 har Kaserngatan på samma sätt som de övriga gatorna från Esplanaden mot Gardesstaden anvisats som en förstärkning av promenadförbindelsen samt som en riktning för stadskärnan som ska stärkas.

Under alla de tre åren visade undersökningar att Kaserngatan ansågs vara trivsam, men 2022 och 2023 lockade gatan ändå inte tillräckligt många fotgängare och besökare till de offentliga gatumöblerna eller restaurangterrasserna i enlighet med målet för sommargatorna. Även stadsinvånarrådet för Esplanadernas försök bedömde att sommargatan skulle passa bättre på en annan plats. Den viktigaste slutledningen och insikten från sommargatuförsöket på Kaserngatan är att gatan bör utvecklas tillsammans med Kaserntorget i samband med en mer övergripande utveckling av området. Stärkandet av promenadförbindelsen från stadskärnan mot Gardesstaden kräver mer än enbart en utveckling av Kaserngatan.

Våren anländer till Esplanaderna

Gatuförsöket på Esplanaderna får ett vårligt utseende i början av maj, då vinterväxterna byts ut mot skira vårblommor. De sommarblommor och palm- och olivträd som har övervintrat på stadsträdgården återvänder till planteringarna i juni när vädret blir varmare. Under våren granskas träytornas skick och trädelarna ytbehandlas med träskyddsmedel. Underhållet av möblerna i försöksområdena inleddes i mars.

Esplanadernas utvidgningsområden genomgår smärre ändringar inför sommarsäsongen 2024. Ändringarna beror på renoveringarna av Hotell Kämp och Cafe Esplanad. De anknytande ändringarna är små, främst handlar det om omplacering av krukor och möbler. Den rikliga mängden krukor på Södra Esplanaden minskas för att underlätta promenader. 11 av de stora krukorna vid terrasserna avlägsnas och flyttas till sommarterrassen vid Senatstorget.

Utifrån den respons som erhållits förbättras skyltningen för cykel- och biltrafiken till sommaren med hjälp av vägmärken, skyltar och vägmarkeringar. Trafikarrangemangen blir tydligare då lastningsplatserna markeras med ett gult kryss som målas över parkeringsrutan. Det område som anvisats för taxibilar ändras till platser för underhåll och ledsagartrafik. Arbetet inleds vid månadsskiftet april–maj när vädret tillåter.

Avvecklingen av Esplanadernas försöksområden inleds i november 2024 och står klar före slutet av året. Staden förbereder sig även inför HRM:s omfattande sanering av vattenlednings- och avloppsnätet på området kring Esplanaden och Södra kajen samt byggandet av ett avloppsnät för dagvatten. I beredningen av projektet får områdets invånare och aktörer i stor omfattning vara delaktiga. Tidsplanen för renoveringen preciseras senare.