Östersundom

Östersundomin kaupunginosia ovat Östersundom, Ultuna, Karhusaari, Talosaari ja Salmenkallio.

Ilmakuva Östersundomista

Tällä sivulla

Kaavat ja suunnitelmat

Helsingin kaupunki laatii Östersundomiin osayleiskaavaa. Tärkeimpiä ratkaistavia asioita ovat raideliikenneyhteys ja siihen liittyvä maankäyttö, viherverkosto, luonnonsuojelualueet sekä ekologiset yhteydet. Tavoitteena on, että osayleiskaavaehdotus on valmis vuonna 2025. Landbon ja Karhusaaren pohjoisosan asemakaavoja muutetaan.

 

Osayleiskaavalla osoitetaan alueen keskeinen yhdyskuntarakenne ja siinä keskitytään kaupunkirakenteen kannalta keskeisiin asioihin, kuten asumiseen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittumiseen, liikenneyhteyksiin sekä virkistys- ja viherverkostoon. Osayleiskaava ohjaa alueen asemakaavoitusta.

Lue lisää Östersundomin suunnittelusta verkkosivulta Östersundomin kaavoitus  

Lue lisää eri kaavatasoista verkkosivulta Miten suunnittelu etenee?

Asiakirjat

Löydät osayleiskaavaa ja asemakaavoja koskevat asiakirjat Helsingin karttapalvelusta.

Östersundomin kaavat ja suunnitelmat Helsingin karttapalvelussa. - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Palvelut

Alla olevan kartan avulla voit tutustua tarkemmin alueen palveluihin. 

Östersundomin palvelut Palvelukartalla. - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot

Nimi
Pasi Rajala

Titteli
Yleiskaavapäällikkö

Nimi
Anne Karlsson

Titteli
Projektipäällikkö

Nimi
Tuomas Lehtonen

Titteli
Yleiskaavasuunnittelija

Nimi
Iiris Karvinen

Titteli
Yleiskaavasuunnittelija (Katri Backmanin sijainen)

Nimi
Tuukka Linnas

Titteli
Tiimipäällikkö, asemakaavoitus