Östersundomin lintuvesille laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikkö on käynnistänyt Östersundomin lintuvesien hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnan. Suunnitelman avulla vahvistetaan arvokkaiden lintuvesien luontoarvoja ja pystytään samalla vastaamaan kestävästi kasvaviin virkistyskäytön tarpeisiin.
Karjaa laiduntamassa Bruksvikenissä.  Kuva: Raisa Ranta
Karjaa laiduntamassa Bruksvikenissä. Kuva: Raisa Ranta

Östersundomin lintuvedet ovat alavia merenlahtia, jotka muodostavat itäisessä Helsingissä merkittävän luontokokonaisuuden yhdessä niitä ympäröivien metsien ja pelto- ja laidunmaiden kanssa. Lahdet kuuluvat laajaan Natura 2000 -alueeseen (Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet), ja ne ovat tärkeitä pesimäpaikkoja ja muutonaikaisia levähdysalueita lukuisille lintulajeille.

Östersundomin lintuvesien ekologinen tila on monien muiden lintuvesien tapaan kärsinyt etenkin elinympäristöjen umpeenkasvusta. Vuonna 2020 aloitetut hoitotoimet ovat jo osaltaan kohentaneet ympäristön tilaa, mutta kunnostus- ja hoitotoimia tarvitaan edelleen. Uusi kokonaisvaltainen hoito- ja käyttösuunnitelma auttaa priorisoimaan ja aikatauluttamaan toimenpiteitä. Suunnitelmassa määritellään lintuvesien kunnostuksen ja luonnonhoidon toimenpiteet, jotka keskittyvät luonnonsuojelu- ja Natura-alueille. Hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan kymmeneksi vuodeksi.

Osallistu suunnitelman valmisteluun

Työn keskeisinä lähtötietoina ovat alueella tehdyt luontoselvitykset sekä aikaisemmat suunnitelmat. Ekologisen tiedon ohella työssä hyödynnetään alueen käyttäjien ja sidosryhmien näkemyksiä. Työn aikana on aiemmin toteutettu verkkokysely sekä kaksi työpajaa asukkaille ja muille sidosryhmille. 

Nyt hoito- ja käyttösuunnitelmasta on valmistunut luonnos, jota esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 29.2.2024 klo 17.30–19.00 Sakarinmäen koululla (Knutersintie 924, 00890 Helsinki). Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. 

Ohjelma (pienet muutokset mahdollisia)

17.30 Tervetuloa, Hanna-Maija Kehvola, Helsingin kaupunki
17.45 Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksen esittely, Timo Metsänen, Luontoselvitys Metsänen Oy ja Rauno Yrjölä, Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 
18.15 Kommenttipuheenvuoro, Metsähallitus
18.30 Keskustelu
19.00 Tilaisuus päättyy

Voit tutustua suunnitelmaan jo etukäteen alla olevista linkeistä. 

Suunnitelman luonnosta on mahdollista kommentoida yleisötilaisuudessa. Luonnoksesta voi myös jättää kirjallisia kannanottoja 11.3.2024 klo 16 mennessä. Kannanotot lähetetään Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Liitä kannanoton otsikon yhteyteen asian diaarinumero HEL 2024-001934. 

Hoito- ja käyttösuunnitelman toteuttaa konsulttiryhmä, johon kuuluvat Luontoselvitys Metsänen Oy, Ympäristötutkimus Yrjölä Oy ja WSP Finland Oy. Työtä ohjaa ja valvoo ohjausryhmä, jossa on kaupungin eri toimialojen lisäksi edustettuna Metsähallitus ja Uudenmaan ELY-keskus. Hoito- ja käyttösuunnitelma valmistuu keväällä 2024.

Lisätiedot: ympäristöasiantuntija Hanna-Maija Kehvola, hanna-maija.kehvola@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)