Östersundomin osayleiskaavan suunnitteluperiaatteiden luonnos kommentoitavana

Suunnitteluperiaatteissa kuvataan osayleiskaavoitusta ohjaavat periaatteet ja esitetään alueen maankäyttö ja liikennejärjestelmä yleispiirteisesti. Osayleiskaavan suunnitteluperiaatteiden luonnokseen voi tutustua verkossa ja siitä voi jättää kommentteja 29. syyskuuta saakka. Luonnosta esitellään asukastilaisuudessa 13. syyskuuta.
Ilmakuvaa Östersundomista.  Kuva Suomen ilmakuva
Ilmakuvaa Östersundomista. Kuva Suomen ilmakuva

Osayleiskaavalla osoitetaan alueen keskeinen yhdyskuntarakenne ja siinä keskitytään kaupunkirakenteen kannalta keskeisiin asioihin, kuten asumiseen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittumiseen, liikenneyhteyksiin sekä virkistys- ja viherverkostoon. Osayleiskaava ohjaa alueen asemakaavoitusta.

Alueesta tavoitellaan luonnonläheistä raideliikenteen pikkukaupunkia

Östersundomin alue suunnitellaan pikaraitiotiehen perustuvana, viherverkoston ja arvokkaimmat luontoalueet huomioivana kokonaisuutena.

Pikaraitiotien linjaus kulkee pääosin Uutta Porvoontietä pitkin ja se kytkeytyy Itäkeskukseen. Uusi rakentaminen sijoittuu ensisijaisesti raideliikenteen varrelle ja olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuen. Luontoarvoiltaan tärkeimmät alueet säilyvät ja osayleiskaavassa osoitetaan kattava luonnonsuojelualueiden verkosto.

Alueen toteutuminen on sidottu raideliikennepäätökseen ja laajamittainen rakentaminen toteutuu kuitenkin vasta pitkällä aikavälillä. Sitä ennen edistetään olemassa olevien pientaloalueiden täydennysrakentamista, viher- ja virkistysverkoston kehittämistä sekä työpaikka-alueiden toteutumista.

Luonnosta esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 13. syyskuuta

Tervetuloa keskustelutilaisuuteen Sakarinmäen koululle (Knutersintie 924) klo 17–19. Asukastilaisuudessa voit keskustella suunnitteluperiaatteista alueen suunnittelijoiden kanssa.

Mielipiteet ja kommentit luonnoksesta kirjaamoon

Lähetä mielipiteesi suunnitteluperiaatteiden luonnoksesta viimeistään 29.9.2023 kirjaamon sähköpostiosoitteeseen: helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai postitse osoitteeseen: Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. Kirjoita viestiin ja kuoreen “Östersundomin osayleiskaava”.

Suunnitteluperiaatteet viedään kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn marras–joulukuussa 2023. Osayleiskaavan luonnos valmistuu arviolta vuonna 2024 ja ehdotus vuonna 2025.