Hyppää pääsisältöön

Rakennuttajan Hitas-ohjeet

Hitas-tuotanto on vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa, joka toteutetaan aina kaupungin vuokraamalle tontille. Kaupunki sääntelee hankkeiden hinta- ja laatutasoa sekä asuntojen myyntiä. Hitas-sääntely toteutetaan käytännössä hankkeiden tontinvarauspäätöksiin, tontinvuokrasopimuksiin ja yhtiöjärjestyksiin liitettävillä ehdoilla sekä rakennuttajan allekirjoittamalla sitoumuksella. Rakennuttajan kannalta Hitas-prosessissa kaupungilta osapuolina ovat Hitas-alueryhmä ja Hitas-työryhmä sekä kaupunkiympäristön tontit-yksikkö, rakennusvalvontapalvelut, asuntopalvelut ja tilapalvelut.

Tärkeimmät Hitakseen liittyvät tehtävät aikajärjestyksessä

 • esittele hanke Hitas-aluetyöryhmälle

 • viimeistele suunnitelmat ja toimita ne käsittelyyn Hitas-työryhmälle

 • allekirjoita rakennuttajan Hitas-sitoumus ja toimita se tontit-yksikölle ennen tontin lyhytaikaista vuokraamista

 • tutustu sitoumuksessa, tontinvarauspäätöksessä ja maanvuokrasopimuksessa asetettuihin ehtoihin

 • jätä rakennuslupahakemus Lupapisteeseen

 • vastaanota asuntopalvelut-yksikön päällikön päätös suunnitelmista rakennusluvan valmistelua varten

 • laadi urakkakilpailutuksen jälkeen hankinta-arvoehdotus Hitas-työryhmälle

 • vastaanota asuntopalvelut-yksikön päällikön päätös hankinta-arvosta

 • allekirjoita tontin pitkäaikainen vuokrasopimus ja tarkistuta yhtiöjärjestys tontit-yksikössä

Sulje

Sulje

 • tieto hakuajasta

 • hakuohje

 • myyntihinnasto

 • yhtiöjärjestys

Sulje

 • julkaise kohteen ennakkomarkkinointitiedot omilla verkkosivuilla

Sulje

 • kutsu arvontatilaisuuteen

Sulje

 • toimita asuntopalveluille arvontapöytäkirja liitteineen

 • säilytä arvontapöytäkirja, asuntokohtaiset arvontatulokset sekä osto-oikeuden tarjoamisten, hyväksymisten ja kieltäytymisten ajankohdat

Sulje

 • ilmoita asuntopalveluille tieto, milloin kaupanteko alkaa

 • ilmoita asuntopalveluille ostajien henkilötunnukset, arvontasijat ja lapsiperhetiedot

 • tarkasta asuntopalveluilta kaikkien ostajien mahdolliset Hitas-omistukset

Sulje

 • pyydä ostajia allekirjoittamaan kauppakirjan Hitas-omistusliite

 • tarkasta ja säilytä lapsiperheostajilta tarvittavat liitteet

 • varmista, että kauppakirjassa mainitaan tieto henkilötietojen käsittelystä

Sulje

 • kauppakirjat ja Hitas-omistusliitteet (kauppakirjan omistaja- ja hintatiedot rekisteröidään Hitas-tietojärjestelmään)

Sulje

 • muuttokirje, josta selviää yhtiön valmistumispäivä

 • kauppakirjat uusien asukkaiden myyntiehdon alaisista Hitas-omistuksista

Saat tiedon asuntopalvelut-yksiköstä, jos ostaja on tehnyt lisäaikahakemuksen.

Sulje

Erilaisia Hitas-hankkeita

Kaupunki valvoo Hitas-yhtiöitä ostamalla suuremmista uudiskohteista yhden huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. Hitas-hankkeita on neljänlaisia:

Hitas I

Kaikki suuremmat uudiskohteet ovat Hitas I -hankkeita. Kaupunki tulee yhtiön osakkaaksi ostamalla yhden huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet.

Hitas II

Hitas II -hankkeet ovat pienehköjä, yleensä alle 20 huoneistoa käsittäviä yhtiöitä. Kaupunki ei tule osakkaaksi Hitas II -hankkeissa.

Puolihitas

Tontit luovutetaan sellaisilta alueilta, joilla asuntojen rakentamiskustannusten ja alueen markkinahintatason välillä ei ole oleellista eroa. Tuotantotapa, asuntojen ensimmäinen velaton myyntihinta ja myynti ovat säänneltyjä, mutta jälleenmyyntihinnat eivät kuulu sääntelyn piiriin. Kaupunki ei tule osakkaaksi Puolihitas-hankkeissa.

Ryhmärakennuttamishankkeet

Ryhmärakennuttamishankkeessa on eroavaisuuksia perinteiseen rakennuttamismalliin verrattuna, muun muassa asuntojen omistajuudessa. Ryhmärakennuttajille tehdyssä ohjeessa on kuvattu toimenpiteet hankinta-arvon hyväksymispäätöksen jälkeen. Ohjeesta löydät myös Hitas-liitteen, joka kaikkien ryhmärakentamisen sitoumuksen allekirjoittaneiden täytyy täyttää ja allekirjoittaa.

Ryhmärakennuttajan Hitas-ohje (word)

Kaupunki ei tule osakkaaksi ryhmärakennuttamishankkeissa.