Hitas-asunnon ostaminen

Hitas-asunnot ovat laadukkaita, viihtyisiä ja kohtuuhintaisia koteja. Hitas-asunnot ovat yleensä markkinahintaa edullisempia, ja niiden myyntihinnalla on yläraja.

Voit ostaa Hitas-asunnon kahdella tapaa: joko osallistumalla rakennuttajan järjestämään uuden Hitas-asunnon arvontaan tai ostamalla vanhan Hitas-asunnon suoraan asunnon tämänhetkiseltä omistajalta. Ostajan pitää aina olla luonnollinen henkilö, eli esimerkiksi yritys ei voi ostaa Hitas-asuntoa. Hitas-asunnon ostamiseen ei liity tulo- tai varallisuusrajoja.

Voit ostaa vanhan Hitas-asunnon suoraan asunnon tämän hetkiseltä omistajalta, kuten minkä tahansa omistusasunnon. Kaupunki kuitenkin sääntelee myytävälle asunnolle enimmäishinnan. 

Toimita asuntokaupan jälkeen kaupasta asiakirjat taloyhtiön isännöitsijälle, joka toimittaa ne edelleen kaupungin asumisen palveluille. Uutena omistajana tietosi ja asunnon hintatiedot kirjataan Hitas-omistajarekisteriin. Voit lukea enemmän omistajarekisterin käytöstä rekisteriselosteessa (pdf).

Kaupungilla on aina yhtiöjärjestykseen perustuva lunastusoikeus Hitas-asuntojen kaupoissa. Käytännössä lunastusoikeutta käytetään vain, jos kaupassa havaitaan vilppiä.

Uusi Hitas-asunto ostetaan suoraan rakennuttajalta. Rakennuttaja valitsee ostajat arvonnalla. Arvontaan osallistuessasi sinun on oltava täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen. Lapsiperheillä on arvonnassa etusija perheasuntoihin.

Huomioithan, että jos omistat jo Hitas-asunnon ja olet ostamassa asuntoa uudiskohteesta, tulee sinun myydä vanha asuntosi ennen uuden valmistumista. Huomioi myös, että voit olla osakkaana vain yhdessä Hitas-uudiskohteessa. Jos saat osto-oikeuden uuteen Hitas-asuntoon ja olet jo osakkaana toisessa rakenteilla olevassa kohteessa, tulee sinun luopua toisesta asunnosta.

Uutena omistajana tietosi ja asunnon hintatiedot kirjataan Hitas-omistajarekisteriin. Voit lukea enemmän omistajarekisterin käytöstä rekisteriselosteessa (pdf).

Tutustu markkinoinnissa oleviin uudiskohteisiin Hitas-uudiskohteet-sivulla.

Puolihitas-asuntoja rakennetaan sellaisille alueille, joilla asuntojen rakennuskustannusten ja alueen markkinahintatason välillä ei ole oleellista eroa. Puolihitas-asunto ostetaan suoraan rakennuttajalta, ja asukkaat valitaan arvonnalla kuten Hitas-asunnoissa.

Puolihitas-asunnot eroavat Hitas-asunnoista siinä, että niiden jälleenmyyntihintaa ei rajoiteta. Kohteen valmistuttua asunnon saa myydä vapaasti kuten tavallisen omistusasunnon.

Puolihitas-asunnoissa ei ole omistamisrajoitusta.

Tutustu markkinoinnissa oleviin uudiskohteisiin Hitas-uudiskohteet-sivulla. Yksittäisen kohteen tiedoissa lukee, jos kyseessä on Puolihitas-asunto.

Hitas-asuntojen omistamisrajoitus

Jos olet ostamassa Hitas-asuntoa uudiskohteesta ja omistat jo Hitas-asunnon, tulee sinun luopua vanhasta asunnostasi ennen uuden valmistumista. Luopuminen tarkoittaa sekä omistus- että hallintaoikeutta. Omistamisrajoitus koskee koko kotitaloutta, eli kaikkien samaan talouteen kuuluvien tulee luopua vanhoista Hitas-asunnoistaan ennen uuden asunnon valmistumista.

Voit myös olla osakkaana vain yhdessä rakenteilla olevassa Hitas-asunnossa. Ehto koskee myös ryhmärakennuttamishankkeita. Jos saat osto-oikeuden toiseen uuteen Hitas-asuntoon, voidaan kauppakirja allekirjoittaa vasta, kun aiemmin tehty sitova varaus tai kauppa on purettu. 

Hitas-asuntojen omistamisrajoitus koskee vain uusia Hitas-asuntoja. Rajoitus ei koske Puolihitas-asuntoja.

Hitas-sääntelyn päättyminen

Kun Hitas-yhtiön valmistumisesta tulee täyteen 30 vuotta, se voi vapautua hintasääntelystä. Tällöin yhtiön ja saman postinumeroalueen keskineliöhintaa verrataan keskenään, ja mikäli yhtiön laskettu keskineliöhinta tai mahdollisesti sovellettava rajahinta ylittää saman postinumeroalueen kaikkien asuntojen neliöhinnan, Hitas-yhtiö vapautuu hintasääntelyn vaikutuksesta. Mikäli Hitas-yhtiö on valmistunut ennen vuotta 2011, ei tontinvuokraan tule muutoksia.

Ne yhtiöt, joiden keskineliöhinta tai rajahinta puolestaan alittaa saman postinumeroalueen kaikkien asuntojen neliöhinnan, voivat halutessaan hakea sääntelystä vapautumista. Hakemuksen yhteydessä tontit-yksikkö tarkistaa yhtiön tontinvuokran ja korotus voi olla korkeintaan 30 %. Tieto mahdollisesta vapautumisesta tulee yhtiöille kirjeitse.

2011 jälkeen valmistuneissa yhtiöissä Hitas-rajoitukset päättyvät 30 vuoden kuluttua valmistumisesta. Tällöin tontinvuokra korotetaan samalle tasolle sääntelemättömän tontinvuokran kanssa.

Kaikki sääntelystä vapautuneet yhtiöt löydät Sääntelystä vapautuneet yhtiöt -tiedostosta (pdf).

Katso Hitas-yhtiöt kartalla

Hitas-yhtiöt palvelukartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)