Hitas-asunnon myyminen

Hitas-asunnot ovat kaupunkilaisille tarkoitettuja omistusasuntoja, joiden hintaa säädellään. Hitas-asunnot ovat yleensä markkinahintaa edullisempia, mutta myös asuntojen myyntihinnalla on yläraja.

Tällä sivulla

Kun myyt Hitas-asuntosi, sinulla on kaksi vaihtoehtoa asunnon myyntihinnan määrittämiseen: voit käyttää vahvistettua enimmäishintaa tai voimassa olevaa velatonta rajaneliöhintaa.

Vahvistettu enimmäishinta tarkoittaa jokaiselle Hitas-asunnolle määriteltyä hinnan ylärajaa, jota ei saa ylittää. Tätä varten sinun on pyydettävä asumisen palveluilta vahvistettu enimmäishintalaskelma. Saat laskelman viikon kuluessa hakemuksesta.

Vaihtoehtoisesti voit laskea myyntihinnan voimassa olevan rajaneliöhinnan avulla, jolloin enimmäishinnan vahvistamista ei tarvitse hakea.

Hitas-asunnon saa aina myydä vahvistettua enimmäishintaa tai rajaneliöhintaa edullisemmin.

Hitas-asunnon voi myydä vain luonnolliselle henkilölle, ei esimerkiksi yritykselle.

Hitas-asunnon myynti vahvistetulla enimmäishinnalla

Hae asunnon enimmäismyyntihinnan vahvistamista toimittamalla asumisen palveluille isännöitsijäntodistus tai Hitas-enimmäishinnan vahvistamislomake.

Jos Hitas-asuntoosi on tehty parannuksia tai taloyhtiöön on tehty remontteja, ja ne on jo kirjattu Hitas-rekisteriin, voit hakea enimmäishintalaskelmaa isännöitsijäntodistuksen perusteella.

Jos parannustöitä on tehty, mutta niitä ei ole vielä ilmoitettu, käytä Hitas-enimmäishinnan vahvistamislomaketta.

Isännöitsijäntodistuksen ja/tai Hitas-enimmäishinnan vahvistamislomakkeen laatii isännöitsijä. Enimmäishintalaskelma on voimassa kolme kuukautta laskelman päiväyksestä. Voit uusia laskelman sähköpostitse (hitas@hel.fi) tai puhelimitse (09 310 13033, ma-to 9-11).

Käsittelyaika

Saat enimmäishintalaskelman viikon kuluessa hakemuksesta.

Voimassaoloaika

Enimmäishintalaskelma on yleensä voimassa kolme kuukautta laskelman päiväyksestä. Jos huoneiston enimmäishinta on vahvistettu rajaneliöhinnalla, on laskelma voimassa 1-4 kuukautta.

Soita

Hitas-asioiden puhelinpalvelu

Avoinna ma-to 09-11
Puhelun hinta: normaali puhelumaksu

Hitas-asunnon myynti rajaneliöhinnalla

Voit myydä Hitas-asuntosi myös voimassa olevalla rajaneliöhinnalla. Rajaneliöhinta on useilla Helsingin postinumeroalueilla korkeampi kuin alueen asuntojen markkinahinta. Kun käytät rajaneliöhintaa, ei enimmäishinnassa oteta huomioon rakennusaikaisia lisä- ja muutostöitä eikä asunnon ja yhtiön parannuksia.

Rajaneliöhinta on kaikkien Hitas-sääntelyn piirissä olevien yhtiöiden asuntojen keskineliöhintojen keskiarvo markkinahintaindeksillä laskettuna. Rajaneliöhinta lasketaan neljä kertaa vuodessa helmikuun, toukokuun, elokuun ja marraskuun alkupuolella indeksitarkistusten yhteydessä.

Mikäli haluat käyttää asuntosi myynnissä rajaneliöhintaa, voit laskea asuntosi enimmäishinnan itse alla olevan esimerkin mukaan.

Usein kysytyt kysymykset

Oman huoneiston hinta-arvion saat soittamalla Hitas-asioiden asiakaspalveluun numeroon 09 310 13033 (ma-to 9–11) tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hitas@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Lähiomaisen tai muiden omistaman huoneiston hinta-arviota voi kysyä valtakirjalla tai toimeksiantosopimuksella. Hinta-arviossa ei huomioida yhtiön tai asunnon parannuksia eikä se ole virallinen enimmäishintalaskelma.

Kun Hitas-yhtiön valmistumisesta tulee täyteen 30 vuotta, se voi vapautua hintasääntelystä. Tällöin yhtiön ja saman postinumeroalueen keskineliöhintaa verrataan keskenään, ja mikäli yhtiön laskettu keskineliöhinta tai mahdollisesti sovellettava rajahinta ylittää saman postinumeroalueen kaikkien asuntojen neliöhinnan, Hitas-yhtiö vapautuu hintasääntelyn vaikutuksesta. Tässä tilanteessa tontinvuokraan ei tule muutoksia.

Ne yhtiöt, joiden keskineliöhinta tai rajahinta puolestaan alittaa saman postinumeroalueen kaikkien asuntojen neliöhinnan, voivat halutessaan hakea sääntelystä vapautumista. Hakemuksen yhteydessä tontit-yksikkö tarkistaa yhtiön tontinvuokran ja korotus voi olla korkeintaan 30 %. Tieto mahdollisesta vapautumisesta tulee yhtiöille kirjeitse.

2011 jälkeen valmistuneissa yhtiöissä Hitas-rajoitukset päättyvät 30 vuoden kuluttua valmistumisesta. Tällöin tontinvuokra korotetaan samalle tasolle sääntelemättömän tontinvuokran kanssa.

Et voi, sillä kauppahinta voi olla enintään Hitas-enimmäismyyntihinnan suuruinen. Hitas-järjestelmän tarkoitus on, että Hitas-asunnon hintaetu säilyy myös jälleenmyynnissä.

Kauppaan liittyvän kynnysrahan maksaminen, irtaimiston myyminen ylihinnoiteltuna asuntokaupan yhteydessä tai myyjän vastikkeeton asuminen ennen hallintaoikeuden siirtymistä ostajalle ovat Hitas-järjestelmän vastaista.

Asumisen palvelut saa ajoittain ostajaehdokkailta ilmoituksia, joissa epäillään vilppiä Hitas-asuntokaupassa. Näiden ilmoitusten perusteella kaupunki selvittää sekä myyjän että ostajan osuuden kaupassa. Jos vilpillistä kauppaa ei pureta, voi kaupunki käyttää yhtiöjärjestykseen perustuvaa lunastusoikeuttaan.

Kaupungilla on aina yhtiöjärjestykseen perustuva lunastusoikeus Hitas-asuntojen kaupoissa. Lunastusoikeutta voidaan käyttää, jos kaupanteossa havaitaan vilppiä.

Kaupungin lunastusoikeus Hitas-asuntojen kaupoissa päättyy, kun yhtiö vapautuu Hitas-sääntelyn piiristä.

Hitas-asunnon enimmäishinnan laskennassa käytetään joko markkinahinta- tai rakennuskustannusindeksiä.

Tilastokeskuksen vanhojen osakeasuntojen hintaindeksi (markkinahintaindeksi) päivitetään neljä kertaa vuodessa. Asuntomarkkinoiden muutokset näkyvät indeksissä siten, että asuntojen hintojen noustessa myös markkinahintaindeksi nousee. Toisaalta, jos asuntojen hinnat laskevat, laskee myös indeksi.

Rakennuskustannusten muutokset puolestaan vaikuttavat rakennuskustannusindeksiin, joka päivitetään kuukausittain.

Ennen vuotta 2011 valmistuneissa yhtiöissä huoneiston parannus tai samaan aikaan tehdyt parannukset, joiden kokonaiskustannukset ylittävät 100 €/m² omavastuun, huomioidaan enimmäishinnan laskennassa kymmenen vuoden ajan parannuksen valmistumisajankohdasta lukien. Parannuksen hyväksytty arvo pienenee kuukausittain tasapoistoin siten, että kymmenen vuoden jälkeen parannuksia ei enää huomioida asunnon enimmäishinnassa.

Vuodesta 2011 alkaen valmistuneissa yhtiöissä huoneistokohtaisia parannuksia ei huomioida enimmäishinnan laskennassa.

Rakennusaikaiset rakennuttajalta tilatut muutos- ja lisätyöt lisätään ilman omavastuuosuutta asunnon alkuperäiseen hankinta-arvoon ennen indeksitarkistusta, jos asunnon omistaja esittää niistä muutostyötilauksen ja kuitit muutostöiden maksamisesta.

Ennen vuotta 2010 valmistuneen parannuksen omavastuu on 150 €/m²/yhtiön asuinpinta-ala. Yhtiökohtaisten parannusten arvosta lasketaan huoneiston osuus. Näiden parannusten hyväksytty arvo pienenee kuukausittain tasapoistoin sitten, että 15 vuoden jälkeen parannuksia ei enää huomioida asunnon enimmäishinnassa.

Vuodesta 2010 alkaen valmistuneen parannuksen omavastuu on 30 euroa/m²/yhtiön asuinpinta-ala. Omavastuuosuuden ylittävää arvoa tarkistetaan indeksillä parannuksen valmistumisesta lukien. Yhtiökohtaisten parannusten arvosta lasketaan huoneiston osuus. Vuoden 2010 jälkeen valmistuneissa parannuksissa ei ole poistoja, eli parannukset huomioidaan aina asunnon enimmäishinnan laskennassa.

Hissien rakentamiskustannusten ja laajamittaisten rakennusvirheiden kustannusten huoneistokohtainen osuus lisätään asunnon enimmäishintaan ilman omavastuuosuutta toimenpiteen valmistumisesta lukien. Parannuksen arvoa tarkistetaan indeksillä parannuksen valmistumisesta lukien.