Hyppää pääsisältöön

Hitas-asunnon myyminen

Hitas-asunnot ovat kaupunkilaisille tarkoitettuja omistusasuntoja, joiden hintaa säädellään. Hitas-asunnot ovat yleensä markkinahintaa edullisempia, mutta myös asuntojen myyntihinnalla on yläraja.

Tällä sivulla

Kun myyt Hitas-asuntosi, sinulla on kaksi vaihtoehtoa asunnon myyntihinnan määrittämiseen: voit käyttää vahvistettua enimmäishintaa tai voimassa olevaa velatonta rajaneliöhintaa.

Vahvistettu enimmäishinta tarkoittaa jokaiselle Hitas-asunnolle määriteltyä hinnan ylärajaa, jota ei saa ylittää. Tätä varten sinun on pyydettävä asuntopalveluilta vahvistettu enimmäishintalaskelma. Saat laskelman viikon kuluessa hakemuksesta.

Vaihtoehtoisesti voit laskea myyntihinnan voimassa olevan rajaneliöhinnan avulla, jolloin enimmäishinnan vahvistamista ei tarvitse hakea.

Hitas-asunnon saa aina myydä vahvistettua enimmäishintaa tai rajaneliöhintaa edullisemmin.

Hitas-asunnon voi myydä vain luonnolliselle henkilölle, ei esimerkiksi yritykselle.

Hitas-asunnon myynti vahvistetulla enimmäishinnalla

Hae asunnon enimmäismyyntihinnan vahvistamista toimittamalla asuntopalveluille isännöitsijäntodistus tai Hitas-enimmäishinnan vahvistamislomake.

Jos Hitas-asuntoosi on tehty parannuksia tai taloyhtiöön on tehty remontteja, ja ne on jo kirjattu Hitas-rekisteriin, voit hakea enimmäishintalaskelmaa isännöitsijäntodistuksen perusteella.

Jos parannustöitä on tehty, mutta niitä ei ole vielä ilmoitettu, käytä Hitas-enimmäishinnan vahvistamislomaketta.

Isännöitsijäntodistuksen ja/tai Hitas-enimmäishinnan vahvistamislomakkeen laatii isännöitsijä. Enimmäishintalaskelma on voimassa kolme kuukautta laskelman päiväyksestä. Voit uusia laskelman sähköpostitse (hitas@hel.fi) tai puhelimitse (09 310 13033, ma-to 9-11).

Käsittelyaika

Saat enimmäishintalaskelman viikon kuluessa hakemuksesta.

Voimassaoloaika

Enimmäishintalaskelma on yleensä voimassa kolme kuukautta laskelman päiväyksestä. Jos huoneiston enimmäishinta on vahvistettu rajaneliöhinnalla, on laskelma voimassa 1-4 kuukautta.

Sulje
Puhelinpalvelu

Asuntopalvelut, Hitas-asiat puhelinpalvelu

Avoinna ma-to 09-11

Call charge:

pvm/mpm

Hitas-asunnon myynti rajaneliöhinnalla

Voit myydä Hitas-asuntosi myös voimassa olevalla rajaneliöhinnalla. Rajaneliöhinta on useilla Helsingin postinumeroalueilla korkeampi kuin alueen asuntojen markkinahinta. Kun käytät rajaneliöhintaa, ei enimmäishinnassa oteta huomioon rakennusaikaisia lisä- ja muutostöitä eikä asunnon ja yhtiön parannuksia.

Rajaneliöhinta on kaikkien Hitas-sääntelyn piirissä olevien yhtiöiden asuntojen keskineliöhintojen keskiarvo. Rajaneliöhinta lasketaan neljä kertaa vuodessa helmikuun, toukokuun, elokuun ja marraskuun alkupuolella indeksitarkistusten yhteydessä.

Mikäli haluat käyttää asuntosi myynnissä rajaneliöhintaa, voit laskea asuntosi enimmäishinnan itse alla olevan esimerkin mukaan.

Usein kysytyt kysymykset

Oman huoneiston hinta-arvion saat soittamalla Hitas-asioiden asiakaspalveluun numeroon 09 310 13033 (ma-to 9–11) tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hitas@hel.fi . Lähiomaisen tai muiden omistaman huoneiston hinta-arviota voi kysyä valtakirjalla tai toimeksiantosopimuksella. Hinta-arviossa ei huomioida yhtiön tai asunnon parannuksia eikä se ole virallinen enimmäishintalaskelma.

Sulje

Kun Hitas-yhtiön valmistumisesta tulee täyteen 30 vuotta, se voi vapautua hintasääntelystä. Tällöin yhtiön ja saman postinumeroalueen keskineliöhintaa verrataan keskenään, ja mikäli yhtiön laskettu keskineliöhinta tai mahdollisesti sovellettava rajahinta ylittää saman postinumeroalueen kaikkien asuntojen neliöhinnan, Hitas-yhtiö vapautuu hintasääntelyn vaikutuksesta. Tässä tilanteessa tontinvuokraan ei tule muutoksia.

Ne yhtiöt, joiden keskineliöhinta tai rajahinta puolestaan alittaa saman postinumeroalueen kaikkien asuntojen neliöhinnan, voivat halutessaan hakea sääntelystä vapautumista. Hakemuksen yhteydessä tontit-yksikkö tarkistaa yhtiön tontinvuokran ja korotus voi olla korkeintaan 30 %. Tieto mahdollisesta vapautumisesta tulee yhtiöille kirjeitse.

2011 jälkeen valmistuneissa yhtiöissä Hitas-rajoitukset päättyvät 30 vuoden kuluttua valmistumisesta. Tällöin tontinvuokra korotetaan samalle tasolle sääntelemättömän tontinvuokran kanssa.

Sulje

Et voi, sillä kauppahinta voi olla enintään Hitas-enimmäismyyntihinnan suuruinen. Hitas-järjestelmän tarkoitus on, että Hitas-asunnon hintaetu säilyy myös jälleenmyynnissä.

Kauppaan liittyvän kynnysrahan maksaminen, irtaimiston myyminen ylihinnoiteltuna asuntokaupan yhteydessä tai myyjän vastikkeeton asuminen ennen hallintaoikeuden siirtymistä ostajalle ovat Hitas-järjestelmän vastaista.

Asuntopalvelut saa ajoittain ostajaehdokkailta ilmoituksia, joissa epäillään vilppiä Hitas-asuntokaupassa. Näiden ilmoitusten perusteella kaupunki selvittää sekä myyjän että ostajan osuuden kaupassa. Jos vilpillistä kauppaa ei pureta, voi kaupunki käyttää yhtiöjärjestykseen perustuvaa lunastusoikeuttaan.

Sulje

Kaupungilla on aina yhtiöjärjestykseen perustuva lunastusoikeus Hitas-asuntojen kaupoissa. Lunastusoikeutta voidaan käyttää, jos kaupanteossa havaitaan vilppiä.

Kaupungin lunastusoikeus Hitas-asuntojen kaupoissa päättyy, kun yhtiö vapautuu Hitas-sääntelyn piiristä.

Sulje

Hitas-asuntojen enimmäishintoja laskettaessa käytetään markkinahinta- ja rakennuskustannusindeksiä. Tilastokeskuksen vanhojen osakeasuntojen hintaindeksi (markkinahintaindeksi) päivitetään neljä kertaa vuodessa. Asuntomarkkinoiden muutokset näkyvät indeksissä siten, että asuntojen hintojen noustessa myös markkinahintaindeksi nousee. Toisaalta, jos asuntojen hinnat laskevat, laskee myös indeksi.

Rakennuskustannusten muutokset puolestaan vaikuttavat rakennuskustannusindeksiin, joka päivitetään kuukausittain.

Sulje