Hyppää pääsisältöön

Isännöitsijän Hitas-ohjeet

Hitas-yhtiön isännöintiin liittyy kolme erityistä tehtävää: 

  1. Isännöitsijäntodistuksen tai Hitas-enimmäishinnan vahvistamislomakkeen toimittaminen pyynnöstä asunnon omistajalle asunnon enimmäishinnan vahvistamista varten 
  2. Omistajamuutosten ilmoittaminen asuntopalveluille 
  3. Yhtiöjärjestyksen muutosten ilmoittaminen asuntotonttitiimille 

Tehtävät on avattu tarkemmin alla.

Toimita asunnon omistajalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle: 

  1. Isännöitsijäntodistus (silloin kun huoneistossa ei ole uusia huomioon otettavia parannuksia)  TAI 

  2. Hitas-enimmäishinnan vahvistamislomake (silloin kun huoneistossa tai yhtiössä on uusia laskelmassa huomioitavia parannuksia). Isännöitsijä vahvistaa lomakkeen tiedot allekirjoituksellaan.

Sulje

Toimita asuntokaupan kauppakirjat asuntopalveluille kahden viikon kuluessa siitä, kun osakkeiden omistajamuutoksesta on ilmoitettu yhtiölle. Kauppakirjan voi toimittaa isännöitsijän sijaan myös yhtiön hallituksen edustaja. Lisää viestiin tai asuntopalveluille toimitettavaan kauppakirjaan päivämäärä, jolloin yhtiölle on ilmoitettu omistajamuutoksesta. 

Helsingin kaupungilla on yhtiöjärjestyksen mukaan oikeus lunastaa Hitas-asunnon osakkeet. Kaupungin lunastusaika (1 kk) lasketaan ajankohdasta, jolloin yhtiö on saanut tiedon omistajamuutoksesta. Jos yhtiö laiminlyö velvoitetta, ja kaupunki menettää näin mahdollisuutensa lunastusoikeuteen, voi kaupunki vaatia yhtiöltä sopimussakkoa.  

Asuntopalveluille pitää toimittaa myös muut luovutusasiakirjat, kuten ositus-, peru- ja lahjakirjat sekä testamentit. Näin Hitas-asuntojen omistajarekisteri pysyy ajan tasalla.  

Kauppa- ja muiden luovutusasiakirjojen omistajatiedot rekisteröidään Hitas-tietojärjestemään. 

Lähetä tiedot suojatulla sähköpostilla https://securemail.hel.fi/ osoitteeseen hitas@hel.fi. Katso tarvittaessa ohje suojatun sähköpostin lähettämiseen (pdf) 

Sulje

Toimita yhtiöjärjestyksen muutosta koskeva luonnos aina etukäteen tarkastettavaksi Helsingin kaupungin Tontit-yksikön asuntotonttitiimiin tontti@hel.fi

Luonnoksesta tarkistetaan seuraavat asiat: 

  • ettei Hitas-pykäliä ole poistettu tai muutettu 

  • etteivät muutokset vaikuta muutoin Hitas-sääntelyyn 

  • ettei osakkeiden lukumääriä tai käyttötarkoitusta ole muutettu (ettei esimerkiksi yhtiön välittömässä hallinnassa olevia tiloja ole muutettu osaketiloiksi)   

  • lisärakentamistilanteet, jolloin tontin vuokraa voidaan korottaa (esimerkiksi yhtiöön toteutettavat uudet asunnot) 

Muihin Hitas I-yhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksiin voi kaupungin nimeämä edustaja ottaa kantaa yhtiökokouksissa. Sen sijaan Hitas II-yhtiöiden yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa vasta asuntotonttitiimin tarkastuksen jälkeen. 

Toimita muutetut ja hyväksytyt yhtiöjärjestykset sekä asuntojen muutetut tiedot asuntopalvelut-yksikköön hitas@hel.fi

Voit kysyä tonttivuokraukseen ja -ehtoihin liittyviä kysymyksiä tontit-yksiköstä osoitteesta tontti@hel.fi.

Sulje

Hitas-asiat, neuvonta

Käyntiosoite:

Aukioloajat:
palvelu saatavilla ma-to 09-11
Katso tarkemmat tiedot