Talousveden laatu

Vesijohtovesi on Helsingissä hyvälaatuista. Kaivoveden laadusta vastaa kaivon omistaja.

Helsingissä talousveden toimittamisesta vastaa Östersundomia lukuun ottamatta Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY.

HSY:n oman valvonnan lisäksi talousveden laatua valvoo Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut. Otamme näytteitä pääosin suurtalouksista eri puolilta vedenjakeluverkostoa. Helsingin vesijohtovesi täyttää hyvälle talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja kemialliset laatuvaatimukset. Vesijohtovedessä ei ole todettu merkittäviä haju- ja makuvirheitä.

Lämpimän käyttöveden lämpötilan pitäisi olla kaikkialla vesijärjestelmässä aina vähintään 50–55 °C ja kylmän veden tulisi olla alle 20 °C.

Jos havaitset poikkeamia veden laadussa tai lämpötilassa, juoksuta vettä runsaasti kaikista hanoista noin kymmenen minuuttia ja tarkkaile veden laadun muutoksia. Jos juoksutus ei paranna veden laatua, ota yhteyttä huoltoyhtiöön tai isännöitsijään.

Talousveteen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä Helsingin ympäristöpalveluihin: kymp.talousvesivalvonta@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Kaivoveden laatu

Kaivon omistajana vastaat kaivosi vedenlaadun tutkimisesta. Tutki kaivon vesi aina, jos epäilet sen aiheuttavan terveysoireita tai jos veden väri, maku tai haju on muuttunut oleellisesti. Lisäksi veden laatu tulisi tutkia säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein, koska kaikkia veden laatuun vaikuttavia tekijöitä ei huomaa vettä käytettäessä.

Kaivoveden laadun voit tutkituttaa esimerkiksi talousvesilaboratorioissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), jotka on listattu Ruokaviraston sivuilla. 

Voit kysyä tarvittaessa neuvoa vesinäyttäiden ottamisesta Helsingin ympäristöpalveluista: kymp.talousvesivalvonta@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)