Asuntoyhteisöjen tupakointikiellot

Asuntoyhteisö eli rakennuksen omistaja voi hakea tupakointikieltoa asuntojen parvekkeille, asuntojen omiin pihoihin ja asuntojen sisätiloihin. Kieltoa haetaan Helsingissä ympäristöpalveluilta. Asuntoyhteisö voi sen sijaan itse kieltää tupakoinnin taloyhtiön yhteisissä ulkotiloissa. Yksittäinen asukas ei voi hakea tupakointikieltoa.

Ympäristöpalveluiden asumisterveystiimi neuvoo hakemukseen liittyvissä kysymyksissä sekä käsittelee ja tekee päätökset tupakointikieltohakemuksiin. Hakemusten käsittelystä peritään maksu.

Tupakointikiellon hakeminen

Toimita tupakointikieltohakemus Helsingin kaupungin kirjaamoon sähköisesti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postitse osoitteeseen Kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Käsittelyaika

Käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä. Käsittelyaika on 4 kuukautta täydellisen hakemuksen saapumisesta päätökseen.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää tupakointikieltohakemuksista, voit ottaa yhteyttä ympäristöpalveluihin sähköpostitse tai puhelimitse.

Täytä lomake

Hae asuntoyhteisön tupakointikieltoa

Katso ohjeet tupakointikiellon hakemiseen videolta

Video antaa asuntoyhteisöille käytännön neuvoja tupakointikiellon hakemiseen.

Ohjeita tupakointikiellon hakemiseen

 1. Aloitteen tupakointikiellon hakemisesta voi tehdä asukas/osakas tai taloyhtiön hallitus.
 2. Kaikkia asukkaita tulee kuulla viimeistään kaksi viikkoa ennen kiellon hakemista käsittelevää yhtiökokousta.
 3. Yhtiökokous tai muu päätösvaltainen taho tekee päätöksen tupakointikiellon hakemisesta.
 4. Hakija tilaa lainvoimaisuustodistuksen käräjäoikeudesta kolmen kuukauden moiteajan jälkeen.
 5. Hakija kokoaa hakemuksen ja sen liitteet (ks. hakemusasiakirjat alla).
 6. Tupakointikieltohakemus lähetetään Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai postitse osoitteeseen Kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Tupakointikieltohakemukseen tarvittavat asiakirjat

 • Tupakointikieltohakemus – huomioi hakemuksen tietojen oikeellisuus ja allekirjoittajan valtuudet
 • Yhtiökokouspäätös – erittele parvekkeet, terassit, huoneistopihat ja muut mahdolliset huoneiston käytössä olevat ulkotilat
 • Käräjäoikeuden lainvoimaisuustodistus
 • Asukasluettelo/osakeluettelo sekä tiedot mahdollisista turvakielloista
 • Kuvaus ilmanvaihdosta ja selvitys tupakansavun siirtymisestä
 • Kuvat tai rakennuspiirustukset, joista näkyy parvekkeiden ja korvaus- /tuloilmaventtiilien sijainti
 • Yhtiön osakkaille lähettämä kuulemiskirje, josta näkyy mistä ja milloin on kuultu (kuulemisessa ja yhtiökokouspäätöksessä pitää mainita ja nimetä kaikki tilat, kuten parvekkeet, terassit ja huoneistopihat, joita haettava kielto koskee)
 • Yhtiön kuulemiseen saamat vastaukset

Hakemusasiakirjat ovat pääosin julkisia, mutta osa hakemusasiakirjoista voi olla osittain tai kokonaan salassa pidettäviä. Asiakirjojen salassapito ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Jos kieltoa haetaan sisätiloihin, tarvitaan tarkempia selvityksiä. Saat näistä lisätietoja Valviran sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/asuntoyhteisojen-tupakointikiellot.