Mångsidiga stödformer med den studerande i åtanke

Ett centralt syfte för Helsingfors stads arbete för att främja hälsa och välfärd är att minska ojämlikhet och skillnader i hälsa och välbefinnande. Stadens nya välfärdsplan för åren 2022–2025 försöker också bidra till att minska skillnader i hälsa och välbefinnande hos barn och unga.
Gemenskapsanda och fungerande studerandevården hjälper den studerande att orka och lyckas med sina studier.
Gemenskapsanda och fungerande studerandevården hjälper den studerande att orka och lyckas med sina studier.

Ett centralt syfte för Helsingfors stads arbete för att främja hälsa och välfärd är att minska ojämlikhet och skillnader i hälsa och välbefinnande. Stadens nya välfärdsplan för åren 2022–2025 försöker också bidra till att minska skillnader i hälsa och välbefinnande hos barn och unga. Planen innehåller stadsgemensamma åtgärder med vilka man kan bidra till att bland annat minska barns och ungas ensamhet samt förbättra deras psykiska hälsa och säkerheten i livsmiljöerna.

I Helsingfors byggs en stark helhet bestående av elev- och studerandevård på grundnivån där social- och hälsovårdstjänsterna för barn, unga och unga vuxna samt fostrans- och utbildningssektorns elev- och studerandevård har samma mål, tydliga samarbetsstrukturer samt ett nära och sömlöst samarbete.

– Inom studerandevården tar vi tillsammans hand om de studerandes välbefinnande och ser till att studiemiljön är hälsosam och trygg. Varje medarbetare inom studerandevården erbjuder den studerande sin egen kompetens och service och säkerställer även andra nödvändiga tjänster som stöd för den studerande. Studerandevården finns till för de studerande, säger Sari Tuominen, chef för det östra vuxensocialarbetet.

Visuell framställning av tjänsterna som stöd

Social- och hälsovårdssektorn samt fostrans- och utbildningssektorn har tagit ett steg framåt genom att skapa en grafisk beskrivning av elev- och studerandevårdstjänsterna. Den grafiska beskrivningen av elev- och studerandevårdstjänsterna är en visuell modell av elev- och studerandevårdstjänsternas organisering inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och den finsk- och svenskspråkiga utbildningen på andra stadiet samt verksamhetens beståndsdelar. Den grafiska beskrivningen har i första hand utarbetats för eleverna och de studerande.

Den studerandes stödnätverk(Länk leder till extern tjänst)


 

Den grafiska beskrivningen gör det lättare att få en uppfattning om omfattningen av elevhälsotjänsterna.
Den grafiska beskrivningen gör det lättare att få en uppfattning om omfattningen av elevhälsotjänsterna.

– Vi vill förmedla den studerande ett budskap om att det runt omkring hen finns ett stort antal aktörer som hen kan och ska kontakta när något i den egna vardagen orsakar bekymmer. Det är viktigt att den studerande förstår att studerandevården har ordnats med tanke på just hens behov, säger Moa Thors, chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen, samt Riina Ståhlberg, chef för de studerandes välbefinnande.

Elever och studerande har vid flera tillfällen delaktiggjorts i arbetet med beskrivningen. De fick både delta i verkstäder i processens början och kommentera de slutliga förslagen på beskrivningen. Beskrivningen hjälper också personalen inom elev- och studerandevården och vid läroanstalten att förstå elev- och studerandevårdens helhet samt samarbetet mellan social- och hälsovårdssektorn och fostrans- och utbildningssektorn.