Opiskelijalla käytössään useita tukimuotoja

Helsingin kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön keskeinen tavoite on vähentää eriarvoisuutta ja kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Kaupungin uusi hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022–2025 pyrkii vaikuttamaan myös lasten ja nuorten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventumiseen.
Yhteisöllisyys ja toimivat opiskeluhuollon palvelut auttavat opiskelijaa jaksamaan ja menestymään opinnoissa.
Yhteisöllisyys ja toimivat opiskeluhuollon palvelut auttavat opiskelijaa jaksamaan ja menestymään opinnoissa.

Helsingin kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön keskeinen tavoite on vähentää eriarvoisuutta ja kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Kaupungin uusi hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022–2025 pyrkii vaikuttamaan myös lasten ja nuorten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventumiseen. Suunnitelma sisältää kaupunkiyhteisiä toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa muun muassa lasten ja nuorten yksinäisyyden vähentymiseen, mielen hyvinvoinnin kohentumiseen ja elinympäristöjen turvallisuuden parantumiseen.

Helsingissä rakennetaan vahvaa perustason opiskeluhuollon kokonaisuutta, jossa lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sote-palveluilla ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan opiskeluhuollolla on yhteiset tavoitteet, selkeät yhteistyön rakenteet ja tiivis, saumaton yhteistyö.

- Opiskeluhuollossa huolehdimme yhdessä opiskelijoiden hyvinvoinnista, ja opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Kukin opiskeluhuollon työntekijä tarjoaa opiskelijalle oman osaamisensa ja palvelut sekä varmistaa muitakin tarvittavia palveluja opiskelijan tueksi. Opiskeluhuolto on opiskelijoita varten, sanoo Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö.

Visuaalinen esitys palveluista oppijan tukena

Sosiaali- ja terveystoimi sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ottanut askeleen eteenpäin luomalla opiskeluhuoltopalveluiden graafisen kuvauksen. Opiskeluhuoltopalveluiden graafinen kuvaus mallintaa visuaalisesti ruotsinkielisen perusopetuksen sekä suomen- ja ruotsinkielisen toisen asteen koulutuksen opiskeluhuoltopalveluiden organisoitumisen ja toiminnan muodostumisen. Graafinen kuvaus on laadittu ensisijaisesti oppilaita ja opiskelijoita varten.

Opiskelijan monipuoliset hyvinvointipalvelut(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Graafinen kuvaus helpottaa hahmottamaan opiskeluhuollon palveluiden laajuutta.
Graafinen kuvaus helpottaa hahmottamaan opiskeluhuollon palveluiden laajuutta.

- Haluamme viestiä opiskelijalle, että hänellä on ympärillään laaja joukko toimijoita kehen voi ja tulee olla yhteydessä, kun jokin asia omassa arjessa askarruttaa. On tärkeää, että opiskelija ymmärtää opiskeluhuollon olevan järjestetty hänen tarpeitaan silmällä pitäen, opiskelijoiden hyvinvointipäällikkö Riina Ståhlberg toteaa.

Oppilaita ja opiskelijoita on osallistettu kuvausta muodostettaessa useampaan otteeseen. Oppijat pääsivät sekä mukaan työpajoihin prosessin alkuvaiheessa että kommentoimaan lopullisia ehdotuksia kuvauksesta. Kuvaus hyödyttää opiskeluhuollon sekä oppilaitoksen henkilöstöä opiskeluhuollon kokonaisuuden sekä kaskon ja soten välisen yhteistyön ymmärtämisessä.