Helsingforstidningen besöker platsen som blir Femkantens svenska vårdteams nya hem

Senaste numret av Helsingforstidningen berättar hur Kampens central för hälsa och välbefinnande börjar byggas nästa år på området ovanför Kampens metrostation. Till Kampen flyttar Femkantens hälsostations svenska vårdteam när bygget är klart år 2027. Läs också om hur Alona Malena från Kiev i Ukraina arbetar på svenska i förskolan i Kronohagens lågstadium.
Projektchefen, ledande överläkare Lars Rosengren pekar ut platsen där Kampens central för hälsa och välbefinnande ska börja byggas nästa år och som också blir ett nytt svenskt rum för sjuk- och hälsovård. Bild: Leif Weckström
Projektchefen, ledande överläkare Lars Rosengren pekar ut platsen där Kampens central för hälsa och välbefinnande ska börja byggas nästa år och som också blir ett nytt svenskt rum för sjuk- och hälsovård. Bild: Leif Weckström

Till Kampens central för hälsa och välbefinnande flyttar Femkantens och Stengårds hälsostationer. Hälsostationen på Drumsö ingår administrativt i Kampen men som filial. Kampen byggs enligt samma koncept som centralerna för hälsa och välbefinnande i Fiskehamnen och Nordsjö. Verksamheten inkluderar både sociala omsorger och hälsovård. Stadens avsikt är att minska antalet nuvarande hälsostationer och i stället skapa sju stora helheter med täckande service inom social- och hälsovård.

Med Kampen är tanken att skapa ett nytt svenskt rum för sjuk- och hälsovård. Sammanlagt finns det tre svenska vårdteam i Helsingfors. De två övriga svenska vårdteamen fortsätter i anslutning till hälsostationerna i Munksnäs och Kvarnbäcken. Men även där är förändringar aktuella i form av tillbygge respektive nybygge. För att få veta mer, läs Helsingforstidningens intervju med projektchefen, ledande överläkare Lars Rosengren vid Helsingfors stad.

Alona Malena kommer från Kiev i Ukraina och gör praktik på förskolan i Kronohagens lågstadium. Malena är sjukskötare och flydde kriget med sin son och kom till Kristinestad men sökte sig sedan till Helsingfors. Svenska lär hon sig på kurs i regi av Arbis och siktet är att börja jobba inom småbarnspedagogiken.

”Vi går på Arbis i början av veckan, torsdag och fredag är vi på praktik. Min praktik är i förskolan i Kronohagen. I förskolan har jag stöd av två flickor, Sara kan engelska och Agata från Ukraina kan bättre svenska än jag.”

”Jag kan prata pyttelite svenska. Det är lättare att förstå när jag hör eller läser språket. Med barn är tröskeln lägre, jag räds inte säga fel och de förstår vad jag avser”, säger Alona.

Förskoleläraren Mercèdes Sjöholm är väldigt glad över att ha Alona Malena i förskolan. 
”Hon är ett stort stöd, tar initiativ och ansvar, barnen gillar henne och det är roligt att se hur hon snappar upp finlandssvenska uttryck som roskis och rådda”, säger Sjöholm.

Läs mer i Helsingforstidningen:
julkaisut.hel.fi/sv/helsingforstidningen(Länk leder till extern tjänst)