Kehittyvä kerrostalo -tonttihaku 2023

Kaupunki järjestää toisen kerran Kehittyvä kerrostalo -tonttihaun. Tontit sijaitsevat Etelä-Haagassa, Honkasuolla ja Kuninkaantammessa. Hakuaika on päättynyt to 31.8.2023 kello 15.
Koulurakennus

Lue Kehittyvä kerrostalo -tonttihausta

Tonttihaun tarkemmat tiedot löydät hakuohjeesta ja sen liitteistä. Kaupunki voi täydentää ja korjata hakuohjetta ja sen liitemateriaaleja tai antaa lisäohjeita torstaihin 1.6.2023 saakka. Kaupunki julkaisee täydennykset, korjaukset ja lisäohjeet ainoastaan tällä verkkosivulla.

Kaupunki julkaisee hakulomakkeen torstaina 1.6.2023 tällä verkkosivulla. Hakulomake on julkaistu 1.6.2023.

Haagan tontin 29088/3 osalta tonttikohtaisia erityisiä varausehtoja (liite 2) on päivitetty kohdassa 3. (Päivitetty 1.6.2023) 

Varaa aika vapaaehtoiseen ideoiden sparraukseen

Varaa aika vapaaehtoiseen ideoiden sparraukseen sähköpostilla kehittyva.kerrostalo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Sparrauksia järjestetään huhti- ja toukokuussa. Löydät sparrausajat hakuohjeesta.

Lähetä kysymykset viimeistään pe 15.6.2023

Esitä kysymykset Kehittyvä kerrostalo -työryhmälle perjantaihin 15.6.2023 mennessä sähköpostilla kehittyva.kerrostalo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Kaupunki julkaisee vastaukset kysymyksiin nimettöminä tällä verkkosivulla kevään aikana, viimeistään kuitenkin perjantaina 30.6.2023. (Päivitetty 24.3.2023)

Toimita hakemus viimeistään to 31.8.2023 kello 15.00

Toimita hakemus liitteineen viimeistään torstaina 31.8.2023 kello 15.00 sähköpostilla, henkilökohtaisesti tai postitse. Huomioi, että lähettäjä vastaa hakemuksen perille saapumisesta.

Sähköpostilla:
tonttihakemukset@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) (liitteiden koko saa olla yhteensä enintään 20 Mt, suurikokoisista tiedostoista voi lähettää latauslinkin)

Henkilökohtaisesti:
Helsingin kaupunkiympäristön asiakaspalvelun infopiste, os. Työpajankatu 8, 00580 Helsinki

Postitse:
Kaupunkiympäristö / Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
PL 58213
0099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kirjoita sähköpostin aihekenttään tai kirjekuoreen ”Kehittyvä kerrostalo 2023”

Haettavat tontit

Haaga, Etelä-Haaga, tontti (AK) 29088/3

Tontti (AK) 29088/3(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sijaitsee Etelä-Haagassa ja sen rakennusoikeus on 1 700 k-m2 + 2 800 k-m2.

Tontille tulee toteuttaa sääntelemättömiä vapaarahoitteisia omistusasuntoja.

Tontilla on vanha sr-2-merkinnällä suojeltu kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Suojelu koskee rakennuksen julkisivuja ja arvokkaimpia sisätiloja. Kaupunki myy rakennuksen.

Tontille voi esittää yhden tai kaksi kehittämisideaa siten, että idea koskee sekä peruskorjattavaa rakennusta ja uudistuotantoa tai siten, että peruskorjattavalle rakennukselle ja uudistustuotannolle esitetään erilliset kehittämisideat.

Tule tutustumaan avoimissa sisätilojen näytöissä rakennukseen

  • ke 29.3.2023 kello 13.00-15.00
  • to 27.4.2023 kello 9.00-11.00

Kaarela, Honkasuo, tontti (AK) 33375/5

Tontti (AK) 33375/5(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sijaitsee Honkasuolla ja sen rakennusoikeus on 4 500 k-m2.

Tontille tulee toteuttaa sääntelemättömiä vapaarahoitteisia omistusasuntoja.

Asukaspysäköinti tulee sijoittaa alueen kortteleita yhteisesti palvelevaan pysäköintilaitokseen tontille (LPA) 33429/2.

Kaarela, Kuninkaantammi, tontti (A) 33398/2

Tontti (A) 33398/2(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sijaitsee Kuninkaantammessa ja sen rakennusoikeus on 4 700 k-m2.  

Tontille tulee toteuttaa sääntelemättömiä vapaarahoitteisia omistusasuntoja tai valtion tukemia pitkän korkotuen vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.