Munkkiniemi

Munkkiniemen aukio
Kantakaupungin länsipuolelle sijoittuva Munkkiniemi kehittyy pikaraitiotien suunnittelun myötä. Tuleva Läntisen bulevardikaupungin alue alkaa Huopalahdentiellä Munkkiniemen aukiolta ja ulottuu Vanhaan viertotiehen.

Tällä sivulla

Munkkiniemi alueena

Huopalahdentien varsi pikaraitiotiepysäkkeineen yhdistää tulevaisuudessa Munkkiniemen, Munkkivuoren ja Niemenmäen kaupunginosat vetoketjun lailla. Alueelle on tulossa uusia asuntoja 2 500 asukkaalle.

Keskeinen työpaikka-alue sijoittuu Turunväylän liittymän eteläpuolelle. Kaupalliset palvelut sijoittuvat uudistuvan Munkkivuoren ostoskeskuksen lisäksi Huopalahdentien varren katutason liiketiloihin. Alueen rakentuminen tapahtuu vaiheittain ja se edellyttää useita muutoksia asemakaavoihin Munkkiniemen aukio ja Vanhan viertotien välillä.
Katualueeseen ja pikaraitiotiehen liittyvät asemakaavan muutokset tehdään Huopalahdentien katukaavassa. Asemakaavan muutostyö käynnistyi talvella 2020–2021.

Munkkiniemen liiketilat eteläpuoli Kuva: Sakari Röyskö
Munkkiniemen liiketilat eteläpuoli Kuva: Sakari Röyskö

Kaavat ja suunnitelmat

Asemakaavoissa määritetään alueen maankäyttö, minne rakennamme esimerkiksi asuntoja, toimistoja ja puistoja tai missä kulkevat kadut ja muut väylät.

Munkkiniemen suunnitelmat kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Rakentaminen

Huopalahdentien eteläpäässä olemassa oleva kaupunkirakenne säilyy ennallaan. Läntisen bulevardikaupungin tuomat muutokset näkyvät katualueella, kun pikaraitiotie pysäkkeineen sijoitetaan nykyisen katualueen keskelle. Samalla uusitaan ajokaistoja, pyöräväyliä, jalkakäytäviä ja istutuksia.

Suurimmat muutokset Huopalahdentiellä liittyvät Turunväylän liittymään ja sen muuttamiseen nykyisestä leveästä liittymästä kompaktimmaksi T-liittymäksi.  Samassa yhteydessä Huopalahdentien linjausta muutetaan ja kadun itäpuolelta vapautuu alue, joka voidaan muuttaa korttelimaaksi rakentamiselle.

Tämä Niemenmäen länsipuolen kaavamuutostyö käynnistyy 2020-luvun alkupuolella. Turunväylän liittymän eteläpuolelle on suunnitelmien mukaan tulossa liike- ja toimistorakennusten alue. Asemakaavojen muutostyö on aikataulutettu 2020-luvun alkuvuosille ja puoliväliin.

Huopalahdentie Kuva: Sakari Röyskö
Huopalahdentie Kuva: Sakari Röyskö

Munkkivuoren ostoskeskuksen rooli alueen kaupallisena keskuksena vahvistuu tulevaisuudessa. Kun asukkaita tulee alueelle lisää, ostoskeskuksessa toimivilla päivittäistavarakaupoilla on tarvetta laajentua. Ostoskeskuksen yhteyteen suunnitellaan myös uutta asumista.

Huopalahdentien uudet liikennejärjestelyt edellyttävät muutoksia ostoskeskuksen tonttien ja Huopalahdentien katualueen rajoihin asemakaavassa. Ostoskeskuksen asemakaavan muutostyö on käynnistynyt keväällä 2020. Tutustu ja seuraa ostoskeskuksen uudistumista karttapalvelusta.

Niemenmäen pohjoisosan ja Niemenmäentien varrelle suunnitellaan täydennysrakentamista. Tämän alueen itäosa rajautuu alueen keskeiseen viheralueeseen Korppaanpuistoon, joka tarjoaa hyvät edellytykset alueen suunnitteluun Niemenmäkeä täydentävinä puistoalueille avautuvina asuntokortteleina.

Alueen länsiosa sijoittuu Munkkivuoren ostoskeskuksen yhteyteen Huopalahdentien itäpuolelle. Alue on sijainniltaan keskeinen ja edellistä urbaanimpi. Se täydentää paikalliskeskuksen palvelurakennetta katutasoon sijoittuvine liiketiloineen ja aukioineen. Asemakaavojen muutosten käynnistäminen on aikataulutettu alueella 2020-luvun loppupuolelle. Kaavarunkoratkaisun mukaiset keskeiset aukio- ja katualueet suunnitellaan Huopalahdentien katukaavan yhteydessä.

Bulevardisointiin liittyvien pikaraitiotiekiskojen, tarvittavien kääntymiskastojen sekä sujuvien pyörä- ja jalankulkuyhteyksien sekä istutusten sijoittaminen edellyttää katualueen rajojen tarkistamista Lapinmäentien ja Vanhan viertotien välisellä osuudella. Talin ulkoilupuiston ja Kangaspellon puiston välistä virkistys- ja viheryhteyttä kehitetään ja alueella sijaitsevaa alikulkua parannetaan.

Talin liikuntapuiston itäosaan on laadittu vuoden 2022 aikana asemakaavan muutos, jolla mahdollistetaan uuden liikunta- ja virkistystoimintaan liittyvän rakennuksen toteuttaminen Huopalahdentien yhteyteen sekä pysäköintialueiden uudelleenjärjestely. Ulvilantien koillispuolelle ja Canonin pääkonttorin länsipuolelle jäävälle kaavarungossa esitetylle alueelle kaavoitetaan asuntoja ottaen huomioon herkkä kalliomaasto ja alueen luontoarvot. Tämä kaavamuutos ajoittuu noin vuosille 2023–2024.
 

Lapinmäentie
Kuva: Sakari Röyskö

Liikenneyhteydet

Tulevaisuudessa pikaraitiotie kulkee Helsingin keskustasta Munkkiniemen, Haagan ja Lassilan kautta Kannelmäkeen. Reitin varrella voi vaihtaa esimerkiksi pikaraitiolinjaan 15:sta Haagan ympyrässä tai lähijuniin Valimon ja Pohjois-Haagan asemilla.

Huopalahdentie ja Vihdintie muuttuvat urbaaneiksi bulevardikaduiksi. Niitä pitkin on hyvä kulkea kävellen tai pyöräillen, ja autoliikenteelle on kaksi ajokaistaa suuntaansa. Uusi korkeatasoinen pyöräilybaana yhdistää alueen Huopalahden asemaan.

Vuonna 2023 aloitti liikennöinnin pikaraitiolinja 15, jonka reitti kulkee Haagan ympyrän läpi. Pikaraitiotie parantaa poikittaisliikennettä Espoon Keilaniemestä Helsingin Itäkeskukseen, ja se palvelee myös Läntisen Bulevardikaupungin asukkaita.

Palvelut

Alla olevan kartan avulla voit tutustua tarkemmin alueen palveluihin. 

Munkkiniemen palvelut palvelukartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Uutiset

Yhteystiedot

Nimi
Jutta Peura

Titteli
Projektipäällikkö
Kuvaus
Vastuualueet: Läntinen bulevardikaupunki Projektinjohtaja: 20.1.2024-31.7.2024

Nimi
Max Takala

Titteli
Projektinjohtaja
Kuvaus
Läntisen bulevardikaupungin aluerakentamisprojekti Poissa: 30.1.2024-31.8.2024