Kuninkaantammi

Kuninkaantammi
Kaupunki ja luonto kättelevät Kuninkaantammessa, johon rakennetaan ekologisesti kestävää, elämyksellistä ja yhteisöllistä asuinympäristöä. Kuninkaantammesta tulee värikäs ja viihtyisä jalankulkukaupunki.

Tällä sivulla

Kuninkaantammi alueena

Kuninkaantammi sijaitsee Kaarelan kaupunginosassa Luoteis-Helsingissä, Keskuspuiston ja Vantaanjoen helmassa. Kuninkaantammi on saanut ylvään nimensä tammesta, jonka tarinan mukaan istutti Ruotsin kuningas Kustaa III 1700-luvun lopulla. Tammi seisoo nimeään kantavassa puistossa alueen pohjoisosassa lähellä Vantaanjokea.

Vuosikymmenen loppupuolella Kuninkaantammessa arvioidaan olevan 5 500 asukasta.

Kuninkaantammen keskustaan luodaan viihtyisä jalankulkuympäristö. Kerrostalovaltaisten keskustakorttelien rakenne on suljettu ja piha-alueet suojaisia. Autopaikat sijoitetaan pääosin kellarikerroksiin asuinrakennusten ja pihakansien alle.

Pääkatujen varsille rakennetaan 4–5-kerroksisia taloja ja kävelykatuja reunustavat 2–3-kerroksiset talot. Asuntoja rakennetaan kerrostaloihin, rivitaloihin, kaupunkipientaloihin ja omakotitaloihin.

Kuninkaantammen etelärinne on puurakentamisen aluetta. Helene Schjerfbeckin puiston laidalle rakennetaan pienkerrostaloja sekä rivitaloja. Lammenrannan puukerrostalokorttelit kiertyvät vesilaitokselta vapautuneen Palettilammen länsipuolelle Ellen Thesleffin puiston ja Vennynpuiston väliin.

Kuninkaantammenkallio on kerrostalojen maamerkkialue Hämeenlinnanväylän suuntaan. Kuninkaantammentien varsi on pientalorakentamisen aluetta. Täydennysrakentamisen lisäksi vedenpuhdistuslaitoksen länsi- ja pohjoispuolelle tulee tontteja uusille omakotitaloille.

Kuninkaantammi
Kuva: Saara Autere

Alla olevassa kartassa on esitetty alueen rakennuttajien aloitustavoitteet ja tonttien hallintamuodot, eli onko tontille tulossa omistus-, vuokra-, asumisoikeus- tai opiskelija-asuntoja.
 

Kuninkaantammen rakentamisen aikataulu

Ulkoilumahdollisuudet ovat jo Kuninkaantammessa pääosin valmiina: Pitkäkosken maja sekä Keskuspuiston ja Vantaanjoen hienot virkistysreitit löytyvät alueen vierestä.

Tuhannen hehtaarin Keskuspuistossa on ulkoiluteitä 100 kilometriä, joista osa on talvisin latuina jatkuen aina Helene Schjerfbeckin puistoon ja Pitkäkosken majalle asti. Keskuspuisto edustaa etelärannikon rikasta ja vaihtelevaa luontoa. Puistossa on myös luonnonsuojelualueita. Pitkäkoski on Vantaanjoen alajuoksun pisin luonnontilainen koski. Koskella on pituutta yli kilometri ja pudotusta viisi metriä.

Kuninkaantammessa puistot ovat rakennettuja kaupunkipuistoja ja luonnonmukaisia metsäpuistoja. Alueen keskelle rakennetaan Taidemaalarinpuisto kaupunkiviljelmineen. Helene Schjerfbeckin puisto Kuninkaantammen eteläreunassa on osa luonnonmukaista hulevesien hallintaa patoaltaineen ja kosteikkoniittyineen.

Palettilammelle rakennetaan uimaranta. Juomaveden puhdistuksessa aiemmin käytetty tekolampi kunnostetaan virkistyskäyttöön ja lammen vesi johdetaan Päijänteestä. Lampea ympäröi Ellen Thesleffin puisto, johon rakennetaan muun muassa piknikalueita ja kaupunkiviljelypalstoja.
 

Kuninkaantammi Vantaanjoki
Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Kuninkaantammi on Helsingissä hulevesien hallinnan edelläkävijä. Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesien hallinnalla pyritään muun muassa ehkäisemään rankkasateiden aiheuttamia tulvia ja haitallisten epäpuhtauksien valumista vesistöihin. Tonteilla hulevesien hallinta näkyy sadepuutarhoina, jotka ovat paitsi vesihuoltotekniikkaa myös pihoja elävöittäviä ratkaisuja asukkaille.

Kuninkaantammen hulevedet johdetaan erilaisten viivytysjärjestelyiden kautta pääosin Mätäjokeen sekä myös Vantaanjokeen.

Helsingin kaupungin hulevesiohjelma

Kaavat ja suunnitelmat

Asemakaavoissa määritetään alueen maankäyttö, minne rakennamme esimerkiksi asuntoja, toimistoja ja puistoja tai missä kulkevat kadut ja muut väylät.

Kuninkaantammen suunnitelmat kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Liikenneyhteydet

Kuninkaantammen alueelta on sujuvat yhteydet eri suuntiin busseilla, henkilöautolla, pyörällä ja jalan. Keskustasta tulee kävelypainotteinen. Kuninkaantammea palvelee poikittainen tiheävuoroinen runkobussilinja 560, joka liittää alueen Myyrmäkeen ja Kehärataan sekä Helsingin itäisiin kaupunginosiin. Kehäradan juna-asemat Myyrmäessä ja Malminkartanossa sijaitsevat noin kahden kilometrin päässä alueelta.

Palvelut

Kuninkaantammen palvelut keskittyvät kaupunginosan sydämeen Kuninkaantammenaukiolle, jonne rakennetaan koulu, päiväkoti, kivijalkaliiketiloja ja lähikauppa. 

Kuninkaantammen palvelut palvelukartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Uutiset

Yhteystiedot

Nimi
Kimmo Kuisma

Titteli
Projektinjohtaja
Kuvaus
Kuninkaantammen aluerakentaminen

Nimi
Ilkka Korpi

Titteli
Projekti-insinööri
Kuvaus
Kuninkaantammen aluerakentaminen

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/uuttahelsinkia/kuninkaantammi.