Malmin uusi sairaala

Kaupunki suunnittelee uuden sairaalan rakentamista Malmille. Uudisrakennus nousee nykyisen Malmin sairaalan yhteyteen, ja sen on tarkoitus valmistua vuonna 2032.
Ilmakuva Malmin uuden sairaalan sijainnista.

Ilmakuva: Martin Boyadgian

Malmin uusi sairaala on kuntoutumista edistävä sairaala, jossa painopisteinä ovat geriatrinen akuuttihoito ja kuntoutus sekä kirurgisten potilaiden jatkohoito.

Malmin uuden sairaalan rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2028.

Hanke lyhyesti

Tulevaisuudessa Malmi on Helsingin sairaalan toinen toimintapaikka. Pääkaupunkiseudun vuoden 2030 sairaala-aluevision mukaisesti Helsingin sairaalan toiminnot jakautuvat tulevaisuudessa Malmin ja Meilahti–Laakson alueille.

Malmin uuden sairaalan suunnitteluvaihe kestää noin vuoteen 2027 asti. Rakentamisvaihe on tarkoitus aloittaa vuonna 2028, ja tilat otetaan näillä näkymin käyttöön vuonna 2032.

Arkkitehtuurikilpailu

Helsingin kaupunki järjestää arkkitehtuurikilpailun Malmin uuden sairaalan suunnittelusta. Arkkitehtuurikilpailu pidetään kaksivaiheisena kutsukilpailuna.

Arkkitehtuurikilpailuun ilmoittautuminen aukesi marraskuussa 2022. Kaksivaiheisella kutsukilpailulla haetaan uusia ratkaisuja sairaalasuunnitteluun. Kilpailun päätavoitteena on suunnitella hyvää julkista tilaa ja parantavaa ympäristöä.

Kutsukilpailun ensimmäinen vaihe käynnistyi helmikuussa 2023. Osa töistä valittiin toiseen vaiheeseen, joka aloitettiin tammikuussa 2024. Kilpailun tulokset pyritään julkistamaan elo-syyskuussa 2024.

Lisätietoa kilpailusta arkkitehtuurikilpailun sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Rakentamisen aikataulu

Tavoitteena on aloittaa rakentaminen vuonna 2028. Rakennuksen ympäristöineen on tarkoitus valmistua ja toiminnan alkaa vuonna 2032.

Aikataulut ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia hankkeen aikana.

Asemakaavan muutos 

Sairaalan laajennus vaatii asemakaavamuutoksen, koska nykyinen asemakaava ei mahdollista kyllin suurta uudisrakennusta. Nykyisin alueella sijaitsevat terveysaseman, koulun ja teleoperaattorin tilat on tarkoitus purkaa ja siirtää toiminnot toiseen paikkaan Malmilla. Myös alueen liikennejärjestelyjä muutetaan. 

Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 11.3.–2.4.2024. Tutustu asemakaava-aineistoon kaupungin karttapalvelussa.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Yhteyshenkilöt

Nimi
Jonna Taegen

Titteli
Projektinjohtaja
Kuvaus
Kaupunkiympäristön toimiala, tilat-palvelu

Nimi
Riina Kotaviita

Titteli
Projektipäällikkö
Kuvaus
Sosiaali- ja terveystoimiala

Nimi
Teija Patrikka

Titteli
Arkkitehti
Kuvaus
Kaupunkiympäristön toimiala, asemakaavoitus