Läntinen bulevardikaupunki

Läntinen bulevardikaupunki käsittää neljä kilometriä pitkän alueen, joka alkaa Huopalahdentieltä Munkkiniemen eteläpäässä ja jatkuu Haagan ympyrän kautta Vihdintielle asti. Bulevardikaupunki täydentää olemassa olevaa kaupunkia Munkkiniemessä, Niemenmäessä, Munkkivuoressa, Länsi-Haagassa ja Pitäjänmäessä. Tulevaisuudessa läntiseen bulevardikaupunkiin on tulossa n. 14 000 uutta asukasta, uusia palveluita ja paranneltuja liikenneyhteyksiä. Suunniteltu Länsi-Helsingin pikaraitiotie, vastavalmistunut pikaraitiolinja 15 ja olemassa oleva rautatieverkosto tarjoavat ketterän ja kestävän tavan alueella liikkumiseen.
Läntinen Bulevardikaupunki, Haagan ympyrän suunnitelmien havainnekuva

Kuva: Haagan ympyrän havainnekuva. Haagan ympyrä on keskeinen osa Läntisen bulevardikaupungin suunnittelua.

Aikatauluarvio

Bulevardikaupungin asemakaavoitus on käynnistynyt, ja tulee jatkumaan osa-alueittain 2020-luvun aikana. Asemakaavojen muutoksien käynnistymisestä tiedotetaan alueiden asukkaille ja vuorovaikutusta osallisten kanssa järjestetään kaavamuutosten yhteydessä.

Pitäjänmäen sähköaseman asemakaava on saanut lainvoiman 2023. Huopalahdentien, Vihdintien sekä Haagan ympyrän asemakaavat ovat hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.8.2023. Asemakaavat ovat valitusprosessissa.

Asemakaavamuutosten laatiminen on käynnissä Niemenmäen länsipuolen, Länsi-Haagan, Meijeritie 5:n ja Valion alueiden osalta.

Huopalahdentie ja Vihdintie

Huopalahdentie ja Vihdintie muuttuvat tulevaisuudessa urbaaneiksi bulevardikaduiksi. Niitä pitkin on hyvä kulkea kävellen tai pyöräillen, ja autoliikenteelle on kaksi ajokaistaa suuntaansa. Uusi korkeatasoinen pyöräilybaana yhdistää alueen Huopalahden asemaan.

Vuonna 2023 liikennöinnin on aloittanut raitiolinja 15, jonka reitti kulkee Haagan ympyrän läpi. Linja parantaa poikittaisliikennettä Espoon Keilaniemestä Helsingin Itäkeskukseen, ja se palvelee myös Läntisen bulevardikaupungin asukkaita. Suunnitteilla oleva Länsi-Helsingin raitiotie tulee kulkemaan alueen halki etelästä pohjoiseen.

Palvelut

Läntisen bulevardikaupungin suunnittelun tavoitteena on kantakaupunkimainen tiivis kaupunkirakenne kadunvarsitiloineen ja palveluineen. Bulevardikaupungin maankäytön toteutuessa kokonaisuudessaan kasvaa myös tarve uusille kouluille ja päiväkodeille. Alueen uusia ja olemassa olevia koulu- ja päiväkotitiloja tarkastellaan bulevardikaupungin kokonaisuuden suunnittelun edetessä. 

Nykyisen Haagan ympyrän alueelle suunnitellaan Haagan perhekeskusta sekä terveys- ja hyvinvointikeskusta. 
Perhekeskus kokoaa samaan palvelupisteeseen lasten ja perheiden palveluja. 
Terveys- ja hyvinvointikeskuksella tarkoitetaan palvelukokonaisuutta, joka kokoaa pääasiassa aikuisväestölle tarkoitettuja terveys- ja sosiaalipalveluja.

Ilmastoviisaus ja energiatehokkuus

Bulevardikaupungin suunnittelussa on otettu tavoitteeksi toimia kaupunkisuunnittelussa ilmastoviisauden kehityksen kärjessä.

Osa bulevardin suunnitelluista kortteleista sijoittuu alueelle, jossa on nykyisin puustoa. Tämä lähtökohta lisää tarvetta huolehtia vihertehokkuudesta ja hulevesien hallinnasta rakennetuilla alueilla. Tulevien viheralueiden toimivuus suunnitellaan huolellisesti sekä virkistyksen että luonnon monimuotoisuuden kannalta. Läntisessä bulevardikaupungissa on mahdollista asua ilmastoviisaasti uuden pikaraitiotien ja bulevardin varren paikallisten palvelujen ansiosta.

 

Kaavat ja suunnitelmat

Asemakaavoissa määritetään alueen maankäyttö, minne rakennamme esimerkiksi asuntoja, toimistoja ja puistoja tai missä kulkevat kadut ja muut väylät.

Haagan suunnitelmat kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Uudet asukkaat ja työpaikat Läntisen bulevardikaupungin kehittämisvyöhykkeellä vuoteen 2040 mennessä.
Uudet asukkaat ja työpaikat Läntisen bulevardikaupungin kehittämisvyöhykkeellä vuoteen 2040 mennessä.

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/lantinenbulevardikaupunki.