Hesperianpuisto ja Hakasalmenpuisto

Hesperian ja Hakasalmen puistot muodostavat historiallisen ja arvokkaan puistokokonaisuuden Helsingin keskustassa. Alueelle laaditaan parhaillaan puistosuunnitelma.
Ihmiset istuvat ryhmittäin puiston nurmikolla. Taustalla näkyy merenlahti ja isoja puita.

Hesperian ja Hakasalmen puistojen alue rajautuu etelässä Hakasalmen huvilaan ja pohjoisessa Helsinginkatuun. Puistojen kokonaispinta-ala on noin 8,2 ha.  

Hesperian ja Hakasalmen puistojen puistosuunnitelmassa huomioidaan alueen kulttuuri- ja maisemahistorialliset arvot sekä kiinnitetään erityistä huomiota luontoarvoihin. Selvityksiä ja kartoituksia on tehty puistojen linnustosta ja luontoarvoista sekä rannan salavien kunnosta.  

Hesperianpuiston puut ovat ikääntyneet ja niiden kuntoa on seurattu säännöllisesti. Suurin osa rannan puurivin huonokuntoisista salavista on jouduttu poistamaan. Puistosuunnitelmaa varten selvitetään miten Töölönlahden rantaa, sen puuriviä ja rantareittiä voitaisiin kunnostaa. Rantaa kunnostetaan vain tarvittavista kohdista ja mahdollisimman luonnonmukaisilla ratkaisuilla.  

Töölönlahden ympäristö on suosittu virkistysalue kaupunkilaisille ja vierailijoille. Peruskorjauksen yhteydessä osa toiminnoista, kuten leikkipaikka ja kuntoiluvälineet, siirretään muualle puistoon. Myös puiston valaistus uusitaan koko alueella. 

Hesperian ja Hakasalmen puistojen puistosuunnitelmaluonnos esiteltiin yleisötilaisuudessa 30.1.2024. 
Huom! Esilläoloaikaa on jatkettu viikolla. Luonnokseen voi tutustua 24.1.-13.2.2024 välisenä aikana verkkosivulla hel.fi/suunnitelmat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Palautetta voi lähettää sähköpostilla 13.2.2024 asti osoitteisiin jere.saarikko@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja matti.liski@nakyma.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Rakentamisen aikataulu tarkentuu myöhemmin.

 

Muu aineisto

Nimi
Jere Saarikko

Titteli
projektinjohtaja, Helsingin kaupunki, Maankäyttö ja kaupunkirakenne

Nimi
Matti Liski

Titteli
maisema-arkkitehti MARK, Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy