Hyppää pääsisältöön

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus

Rakennamme Kamppiin uuden terveys- ja hyvinvointikeskuksen, joka tarjoaa keskustan asukkaille hyvin saavutettavat, monipuoliset, nykyaikaiset ja kilpailukykyiset julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Työt Kampissa alkavat alkuvuonna 2023 valmistelevilla töillä, joita tulee tehdä rakennuspaikan saattamiseksi rakennuskelpoiseksi.
Havainnekuva Kamppiin rakennettavasta terveys- ja hyvinvointikeskuksesta.

Uudisrakennus nousee Runeberginkadun, Fredrikinkadun, Kampinkujan ja Salomonkadun rajaamalle katu- ja torialueelle, ja sen on tarkoitus valmistua vuonna 2027.

Rakentaminen aiheuttaa väliaikaisia melu- ja liikennehäiriöitä sekä muutoksia kulkureitteihin lähialueella. Katuympäristön, ajoneuvojen ja jalankulun lisäksi hanke vaikuttaa myös kiinteistöjen maanalaisiin tiloihin ja metron sisäänkäyntiin. 

Hanke lyhyesti

Kampin metroaseman läntisen sisäänkäynnin lippuhallirakennuksen paikalle, Sähkötalon ja Autotalon väliin suunniteltavaan uudisrakennukseen sijoittuu tulevaisuudessa kaupungin eteläosia palveleva terveys- ja hyvinvointikeskus, liiketiloja, metroaseman tiloja sekä kulkuyhteydet metroasemalle ja Kampin keskukseen.

Samalla uusitaan myös metron sisäänkäynnin tilat.

Uudisrakennus lisää Kampin alueen palveluja ja kasvattaa ihmisvirtoja. Keskukseen sijoittuu laskennallisesti 3–4 terveysaseman palvelut, ja se on mitoitettu 140 000 asukkaalle.

Hankkeen yhteydessä myös katualueita parannetaan.

Asemakaava

Keskuksen suunnittelu ja valmistelu ovat olleet käynnissä vuodesta 2021, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi uudisrakennuksen hankesuunnitelman. 

Kaupunkiympäristölautakunta puolsi asemakaavan muutosta loppuvuonna 2021, ja kaupunginvaltuusto hyväksyi muutoksen 2022.

Rakentamisen aikataulu

Tavoitteena on aloittaa tontin rakentamiskelpoiseksi saattaminen maalis-huhtikuussa 2023 ja Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakennustyömaa myöhemmin, kun asemakaavan muutos tulee voimaan.

Valmisteleviin töihin kuuluu muun muassa pienempiä johtosiirtoja Kampinkujalla ja tekniikkatöitä taloteknisiin järjestelmiin liittyen.

Kun hanke saa rakennusluvan, alkaa varsinainen rakennustyö Runeberginkadun alla sekä Salomonkadun ja nykyisen lippuhallin välisellä osuudella. Myös lippuhalli puretaan. Rakennuksen ympäristöineen on tarkoitus valmistua vuonna 2027.

Aikataulut ovat alustavia, ja niihin voi tulla muutoksia hankkeen aikana.