Stadens sektorers viktigaste sociala mediekanalerna

Stadens sektorer har sammanställt de viktigaste sociala mediekanalerna på den här sidan. På kontona kommunicerar man huvudsakligen på finska.

På den här sidan

Fostrans- och utbildningssektorn

Fostran och utbildning på Facebook:

Facebook: Helsinki Oppi(Länk leder till extern tjänst)

Fostran och utbildning på Twitter:

Twitter: Helsinki Oppii(Länk leder till extern tjänst) 

Fostran och utbildning på Instagram:

Instagram: Helsinki Oppii(Länk leder till extern tjänst)

Fostran och utbildning på Yotube:

Youtube: Helsingin kasvatus ja koulutus(Länk leder till extern tjänst)

Fostran och utbildning på Linkedin:

Linkedin: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala(Länk leder till extern tjänst)

Stadskansliet

Du kan hitta stadskansliets sociala mediekanalerna på sidan Helsingfors stad i sociala medier.

Stadsmiljösektorn

Stadsmiljösektorn på Twitter:

Twitter: Kaupunkiympäristö(Länk leder till extern tjänst)

Stadsmiljösektorn på Facebook:

Facebook: Helsingin kaupunkiympäristö(Länk leder till extern tjänst)

Stadsmiljösektorn på Instagram:

Instagram: Helsingin kaupunkiympäristö(Länk leder till extern tjänst)

Stadsmiljösektorn på LinkedIn:

Linkedin: Helsingin kaupunkiympäristö(Länk leder till extern tjänst)

Stadsmiljösektorn på Youtube:

Youtube: Helsingin kaupunkiympäristö(Länk leder till extern tjänst)

Kultur- och fritidssektorn

Ungas Helsingfors på Facebook:

Facebook: Nuorten Helsinki(Länk leder till extern tjänst)

Helsingfors stadsbiblioteket på Facebook:

Facebook: Kirjasto Helsinki(Länk leder till extern tjänst)

Stadens idrottsservice på Facebook:

Facebook: Helsinki Liikkuu(Länk leder till extern tjänst)

Stadens idrottsservice på Twitter:

Twitter: Helsinki Liikkuu(Länk leder till extern tjänst)

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn på Facebook:

Facebook: Sosiaali- ja terveyspalvelut Helsinki(Länk leder till extern tjänst)

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn på X:

X: Sosiaali- ja terveyspalvelut Helsinki(Länk leder till extern tjänst)

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn på Instagram:

Instagram: Sosiaali- ja terveyspalvelut Helsinki(Länk leder till extern tjänst)