kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
82.
1969
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1971.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause III

1. Kaupunginvaltuusto1-3

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 3-18

2. Oikeus-, järjestys- ja suojelutointa koskevat asiat 18-20

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 20-29

4. Sosiaaliset tehtävät 29-44

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 44-62

6. Yleisiä töitä koskevat asiat62-67

7. Kiinteistöjä koskevat asiat 67-111

8. Satamaoloja koskevat asiat 111-114

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 115-122

10. Muu liikeluonteinen toiminta122

11. Rahatointa koskevat asiat 122-143

12. Muut asiat 143-145

2. Kaupunginhallitus146

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 147-181

2. Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät 181-188

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 189-210

4. Sosiaaliset tehtävät 210-237

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 237-265

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 265-292

7. Kiinteistöjä koskevat asiat 292-345

8. Satamaoloja koskevat asiat 345-354

9. Liikelaitoksia koskevat asiat354-368

10. Muu liikeluonteinen toiminta 365369-389

11. Rahatointa koskevat asiat 389-389

12. Muut asiat 389-393

3. Palkkalautakunta 394-406

4. Kiinteistölautakunta 407-442

5. Kaupunkisuunnittelulautakunta 443-449

6. Holhouslautakunta 450

7. Asutuslautakunta 451

8. Vesilautakunta 452

9. Tielautakunta453

10. Palolautakunta 454-456

11. Väestönsuojelulautakunta 457-458

12. Terveydenhoitolautakunta 459-460

13. Sairaalalautakunta 461-464

14. Huoltolautakunta 465-467

15. Lastensuojelulautakunta 468-469

16. Lastentarhain lautakunta 470-472

17. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta 473-475

18. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta 476-477

19. Ammattioppilaitosten johtokunta 478-479

20. Suomenkielisen työväenopiston johtokunta 480-481

21. Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta 482-483

22. Ammattioppilaslautakunta 484

23. Kotitalouslautakunta 485

24. Kirjastolautakunta 486

25. Museolautakunta 487-488

26. Musiikkilautakunta489-490

27. Nuorisotyölautakunta 491-492

28. Raittiuslautakunta493

29. Urheilu- ja ulkoilulautakunta494-497

30. Yleisten töiden lautakunta 498-502

31. Satamalautakunta503-505

32. Teollisuuslaitosten lautakunta506-507

33. Liikennelaitoksen lautakunta 508-509

34. Teurastamolaitoksen lautakunta510

35. Elintarvikekeskuksen lautakunta 511-512

36. Metrotoimikunta513-514

Hakemisto515-544

 

Koko kirja