kansi

Helsingin kaupungin
virastot ja laitokset
2.
1966
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1968.

Sisällysluettelo

Sivut

AlkulauseIII

1. Palkkalautakunnan toimisto1-3

2. Kiinteistövirasto4-20

3. Asuntotuotantokomitea21-23

4. Asunnonjakotoimikunta24-25

5. Kaupunkisuunnitteluvirasto26-30

6. Metronsuunnittelutoimisto31-35

7. Koulutustoimikunta36-38

8. Järjestelytoimisto39-44

9. Matkailutoimisto45-46

10. Hankintatoimisto47-48

11. Kaupunginarkisto49-52

12. Tilastotoimisto53-55

13. Kunnanasiamiehet56-57

14. Huoltokassa58-59

15. Leski- ja orpoeläkekassa6060-61

16. Rakennustarkastus virasto62-68

17. Ulosottovirasto69-74

18. Palolaitos75-85

19. Väestönsuojelu toimisto8686-90

20. Huoltotoimi91-113

21. Lastensuojelutoimi114-144

22. Oikeusaputoimisto145-147

23. Kotitalouslauta kunnan toimisto148-149

24. Kaupunginkirjasto150-156

25. Kaupunginmuseo157-160

26. Kaupunginorkesteri161-162

27. Nuorisotoimisto163-167

28. Raittiuslautakunnan toimisto168-171

29. Urheilu- ja ulkoiluvirasto172-189

30. Rakennusvirasto190-222

31. Satamalaitos223-238

32. Liikennelaitos239-272

33. Puutavara- ja polttoainetoimisto273-276

34. Teurastamolaitos277-281

35. Elintarvikekeskus282-284

36. Keskuspesula285-287

37. Vesilaitos288-311

38. Kaasulaitos312-334

39. Sähkölaitos335-355

Hakemisto356-369

 

Koko kirja