kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
77.
1964
jälkimmäinen osa
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1968.

Sisällysluettelo

Sivut

3. Palkkalautakunta1-20

4. Kiinteistöhallinto21

Kiinteistölautakunta21-60

Kiinteistövirasto60-76

Asuntotuotantokomitea76-78

Asunnonjakotoimikunta78-79

5. Kaupunkisuunnittelu80-84

6. Koulutustoimikunta85-87

7. Järjestelytoimisto88-97

8. Matkailutoimisto98-99

9. Hankintatoimisto100-104

10. Kaupunginarkisto105-107

11. Tilastotoimisto108-111

12. Kunnanasiamiehet112-113

13. Huoltokassa114-115

14. Leski- ja orpoeläkekassa116-118

15. Rakennustarkastusvirasto119-123

16. Ulosottovirasto124-129

17. Holhouslautakunta130

18. Asutuslautakunta131

19. Vesilautakunta132

20. Tielautakunta133

21. Palotoimi134-145

22. Väestönsuojelu146-149

23. Huoltotoimi150-184

24. Lastensuojelutoimi185-218

25. Oikeusaputoimisto219-222

26. Ammattioppilaslautakunta223-224

27. Kotitalouslautakunta225-227

28. Kaupunginkirjasto228-239

29. Kaupunginmuseo240-244

30. Musiikkilautakunta245-247

31. Nuorisotyö248-252

32. Raittiuslautakunta253-255

33. Urheilu- ja retkeilytoiminta256-271

34. Yleiset työt272-345

35. Satamahallinto346-368

36. Liikennelaitos369-393

37. Puutavara- ja polttoainetoimisto394-396

38. Teurastamolaitos397-405

39. Elintarvikekeskus406-409

40. Keskuspesula410-412

Hakemisto413-419

 

Koko kirja