kansi

Helsingin kaupungin
virastot ja laitokset
4.
1968
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1971.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause III

1. Palkkalautakunnan toimisto 1-3

2. Kiinteistövirasto 4-22

3. Asuntotuotantokomtea 23-26

4. Asunnonjakotoimikunta 27-28

5. Kaupunkisuunnitteluvirasto29-39

6. Metronsuunnittelutoimisto40-45

7. Koulutustoimikunta 46-49

8. Järjestelytoimisto 50-57

9. Matkailutoimisto58-60

10. Hankintatoimisto61-63

11. Kaupunginarkisto 64-67

12. Tilastotoimisto .68-71

13. Kunnanasiamiehet 72-73

14. Huoltokassa 74-75

15. Leski- ja orpoeläkekassa 76-77

16. Rakennustarkastusvirasto 78-86

17. Ulosottovirasto 87-92

18. Palolaitos 93-102

19. Väestönsuojelutoimisto 103-107

20. Huoltotoimi 108-132

21. Lastensuojelutoimi 133-167

22. Oikeusaputoimisto 168-170

23. Kotitalouslautakunnan toimisto171-172

24. Kaupunginkirjasto 173-182

25. Kaupunginmuseo 183-187

26. Kaupunginorkesteri 188-190

27. Nuorisotoimisto 191-197

28. Raittiuslautakunnan toimisto198-201

29. Urheilu- ja ulkoiluvirasto202-219

30. Rakennusvirasto 220-260

31. Satamalaitos261-273

32. Liikennelaitos 274-308

33. Puutavara- ja polttoainetoimisto 309-312

34. Teurastamolaitos 313-317

35. Elintarvikekeskus318-320

36. Keskuspesula 321-322

37. Tietojenkäsittelykeskus 323-324

38. Vesilaitos 325-335

39. Kaasulaitos 336-359

40. Sähkölaitos 360-383

Hakemisto 384-398

 

Koko kirja