kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
74.
1961
jälkimmäinen osa
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1964.

Sisällysluettelo

Sivut

3. Palkkalautakunta1-25

4. Kiinteistöhallinto26

Kiinteistölautakunta26-69

Kiinteistövirasto69-81

Asuntotuotantokomitea81-82

Asunnonjakotoimikunta82-84

5. Hankintatoimisto85-89

6. Järjestelytoimisto90-96

7. Koulutustoimikunta97-98

8. Huoltokassa99

9. Tilastotoimisto100-105

10. Kaupunginarkisto106-109

11. Leski- ja orpoeläkekassa110-111

12. Ulosottovirasto112-119

13. Rakennustarkastustoimisto120-121

14. Holhouslautakunta122

15. Huoneenvuokralautakunnat123-124

16. Palotoimi125-137

17. Huoltotoimi138-166

18. Lastensuojelu167-197

19. Oikeusaputoimisto198-200

20. Urheilu- ja retkeilytoiminta201-211

21. Väestönsuojelu212-215

22. Asutuslautakunta216-217

23. Raittiuslautakunta218-220

24. Nuorisotyö221-226

25. Ammattioppilaslautakunta227-228

26. Kotitalouslautakunta229-231

27. Kaupunginkirjasto232-244

28. Kaupunginmuseo245-249

29. Musiikkilautakunta250-252

30. Yleiset työt253-278

31. Liikennelaitos279-299

32. Satamahallinto300-324

33. Teurastamo325-334

34. Elintarvikekeskus335-339

35. Puutavara- ja polttoainetoimisto340-342

36. Keskuspesula343-345

Hakemisto346-360

 

Koko kirja