kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
79.
1966
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1968.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause III

1. Kaupunginvaltuusto1-3

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 3-11

2. Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutointa koskevat asiat12-14

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 14-22

4. Sosiaaliset tehtävät 22-28

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 28-42

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 43-50

7. Kiinteistöjä koskevat asiat 50-71

8. Satamia koskevat asiat 71-74

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 74-86

10. Muu liikeluonteinen toiminta 86-87

11. Rahatointa koskevat asiat 87-95

12. Muut asiat95-97

2. Kaupunginhallitus98

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 99-137

2. Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät138-145

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 145-166

4. Sosiaaliset tehtävät 166-185

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 185-209

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 209-234

7. Kiinteistöjä koskevat asiat 235-272

8. Satamaoloja koskevat asiat 272-281

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 282-304

10. Muu liikeluonteinen toiminta 305-306

11. Rahatointa koskevat asiat 306-328

12. Muut asiat 328-331

3. Palkkalautakunta 332-354

4. Kiinteistölautakunta 355-382

5. Kaupunkisuunnittelulautakunta 383-387

6. Holhouslautakunta 388

7. Asutuslautakunta 389

8. Vesilautakunta 390

9. Tielautakunta 391

10. Palolautakunta 392-393

11. Väestönsuojelulautakunta394-395

12. Terveydenhoitolautakunta396-397

13. Sairaalalautakunta 398-400

14. Huoltolautakunta 401-403

15. Lastensuojelulautakunta 404-405

16. Lastentarhain lautakunta406

17. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta 407-409

18. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta410-411

19. Ammattioppilaitosten johtokunta 412

20. Suomenkielisen työväenopiston johtokunta 413-414

21. Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta 415

22. Ammattioppilaslautakunta 416-417

23. Kotitalouslautakunta 418

24. Kirjastolautakunta 419

25. Museolautakunta 420

26. Musiikkilautakunta 421

27. Nuorisotyölautakunta 422-423

28. Raittiuslautakunta 424

29. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 425-428

30. Yleisten töiden lautakunta429-432

31. Satamalautakunta 433-434

32. Teollisuuslaitosten lautakunta 435-436

33. Liikennelaitoksen lautakunta 437-438

34. Teurastamolaitoksen lautakunta 439

35. Elintarvikekeskuksen lautakunta 440

Hakemisto441-467

 

Koko kirja