kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
81.
1968
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1970.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause III

1. Kaupunginvaltuusto1

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 33-13

2. Oikeus-, järjestys- ja suojelutointa koskevat asiat 13-15

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 15-23

4. Sosiaaliset tehtävät 23-31

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 31-38

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 38-45

7. Kiinteistöjä koskevat asiat 45-69

8. Satamaoloja koskevat asiat 69-71

9. Liikelaitoksia koskevat asiat71-80

10. Muu liikeluonteinen toiminta 80-80

11. Rahatointa koskevat asiat 80-91

12. Muut asiat 91-95

2. Kaupunginhallitus95-96

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 96-143

2. Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät 143-150

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 150-173

4. Sosiaaliset tehtävät 173-202

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 202-228

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 228-247

7. Kiinteistöjä koskevat asiat 247-293

8. Satamaoloja koskevat asiat 293-298

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 298-311

10. Muu liikeluonteinen toiminta 311-314

11. Rahatointa koskevat asiat 314-329

12. Muut asiat 329-333

3. Palkkalautakunta334-351

4. Kiinteistölautakunta 352-383

5. Kaupunkisuunnittelulautakunta 384-390

6. Holhouslautakunta 391

7. Asutuslautakunta 392

8. Vesilautakunta 393

9. Tielautakunta394

10. Palolautakunta 395-397

11. Väestönsuojelulautakunta 398-399

12. Terveydenhoitolautakunta 400-402

13. Sairaalalautakunta 403-406

14. Huoltolautakunta 407-409

15. Lastensuojelulautakunta 410-411

16. Lastentarhain lautakunta 412-413

17. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta414-416

18. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta 417-418

19. Ammattioppilaitosten johtokunta419-420

20. Suomenkielisen työväenopiston johtokunta421-422

21. Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta 423

22. Ammattioppilaslautakunta 424-425

23. Kotitalouslautakunta 426

24. Kirjastolautakunta 427

25. Museolautakunta 428-429

26. Musiikkilautakunta 430-431

27. Nuorisotyölautakunta 432-433

28. Raittiuslautakunta 434

29. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 435-439

30. Yleisten töiden lautakunta 440-446

31. Satamalautakunta 447-448

32. Teollisuuslaitosten lautakunta 449-451

33. Liikennelaitoksen lautakunta 452-453

34. Teurastamolaitoksen lautakunta 454

35. Elintarvikekeskuksen lautakunta 455

36. Metronsuunnittelutoimikunta 456-457

Hakemisto 458-488

 

Koko kirja