kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
78.
1965
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1967.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause III

1. Kaupunginvaltuusto1-3

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 3-10

2. Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät 10-13

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 13-20

4. Sosiaaliset tehtävät20-24

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 24-32

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 32-35

7. Kiinteistöjä koskevat asiat 35-53

8. Satamaoloja koskevat asiat 53-55

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 56-66

10. Muu liikeluonteinen toiminta66

11. Rahatointa koskevat asiat 67-74

12. Muut asiat 74-75

2. Kaupunginhallitus76

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 77-110

2. Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät 111-117

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat117-134

4. Sosiaaliset tehtävät 134-148

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 148-170

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 170-187

7. Kiinteistöjä koskevat asiat 187-226

8. Satamaoloja koskevat asiat 226-233

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 233-248

10. Muu liikeluonteinen toiminta 2248-250

11. Rahatointa koskevat asiat 251-269

12. Muut asiat 269-271

3. Palkkalautakunta 272-287

4. Kiinteistölautakunta 288-317

5. Kaupunkisuunnittelulautakunta 318-321

6. Holhouslautakunta 322

7. Asutuslautakunta 323

8. Vesilautakunta 324

9. Tielautakunta 325

10. Palolautakunta 326-328

11. Väestönsuojelulautakunta 329

12. Terveydenhoitolautakunta 330-332

13. Sairaalalautakunta 333-335

14. Huoltolautakunta 336-338

15. Lastensuojelulautakunta 339-340

16. Lastentarhain lautakunta 341

17. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta 342-343

18. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta 344-345

19. Ammattioppilaitosten johtokunta 346-347

20. Suomenkielisen työväenopiston johtokunta 348-349

21. Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta 350

22. Ammattioppilaslautakunta 351-352

23. Kotitalouslautakunta 353

24. Kirjastolautakunta 354

25. Museolautakunta 355

26. Musiikkilautakunta 356

27. Nuorisotyölautakunta 357-358

28. Raittiuslautakunta 359

29. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 360-362

30. Yleisten töiden lautakunta 363-366

31. Satamalautakunta 367-369

32. Teollisuuslaitosten lautakunta370-371

33. Liikennelaitoksen lautakunta 373-372

34. Teurastamolaitoksen lautakunta 374

35. Elintarvikekeskuksen lautakunta 375

Hakemisto376-403

 

Koko kirja