kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
80.
1967
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1969.

Sisällysluettelo

Sivut

AlkulauseIII

1 Kaupunginvaltuusto1-3

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 3-16

2. Oikeus-, järjestys- ja suojelutointa koskevat asiat16-18

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 19-38

4. Sosiaaliset tehtävät38-51

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat51-70

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 70-79

7. Kiinteistöjä koskevat asiat 79-114

8. Satamaolo ja koskevat asiat 114-118

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 118-124

10. Muu liikeluonteinen toiminta 124-125

11. Rahatointa koskevat asiat 125-135

12. Muut asiat 135-138

2 Kaupunginhallitus139

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 140-185

2. Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät 185-193

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 193-216

4. Sosiaaliset tehtävät 216-239

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 240-268

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 268-291

7. Kiinteistöjä koskevat asiat 291-335

8. Satamaoloja koskevat asiat 335-340

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 340-353

10. Muu liikeluonteinen toiminta 353-354

11. Rahatointa koskevat asiat 354-369

12. Muut asiat 369-373

3. Palkkalautakunta 374-395

4. Kiinteistölautakunta 396-429

5. Kaupunkisuunnittelulautakunta 430-435

6. Holhouslautakunta 436

7. Asutuslautakunta437

8. Vesilautakunta 438

9. Tielautakunta 439

10. Palolautakunta 440-442

11. Väestönsuojelulautakunta443-444

12. Terveydenhoitolautakunta445-446

13. Sairaalalautakunta 447-450

14. Huoltolautakunta 451-453

15. Lastensuojelulautakunta 454-455

16. Lastentarhain lautakunta 456-457

17. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta458-460

18. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta 461-462

19. Ammattioppilaitosten johtokunta 463-464

20. Suomenkielisen työväenopiston johtokunta 465-466

21. Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta467

22. Ammattioppilaslautakunta 468-469

23. Kotitalouslautakunta 470

24. Kirjastolautakunta 471-472

25. Museolautakunta 473-474

26. Musiikkilautakunta 475-476

27. Nuorisotyölautakunta 477-478

28. Raittiuslautakunta 479-480

29. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 481-485

30. Yleisten töiden lautakunta 486-490

31. Satamalautakunta 491-492

32. Teollisuuslaitosten lautakunta 493-495

33. Liikennelaitoksen lautakunta 496-497

34. Teurastamolaitoksen lautakunta 498

35. Elintarvikekeskuksen lautakunta499

Hakemisto500

 

Koko kirja