kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
76.
1963
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1966.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause III

1. Kaupunginvaltuusto1-3

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 3-14

2. Oikeus-, järjestys- ja suojelutointa koskevat asiat 14-20

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 21-29

4. Sosiaaliset tehtävät 29-36

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 37-52

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 52-63

7. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 63-100

8. Satamaoloja koskevat asiat 100-105

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 105-111

10. Muu liikeluonteinen toiminta 111

11. Rahatointa koskevat asiat 111-119

12. Muut asiat119-121

2. Kaupunginhallitus122

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 123-175

2. Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät 175-187

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 187-214

4. Sosiaaliset tehtävät 214-239

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 239-273

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 273-293

7. Kiinteistöjä koskevat asiat293-347

8. Satamaoloja koskevat asiat 347-357

9. Liikelaitoksia koskevatasiat 357-378

10. Muu liikeluonteinen toiminta 378-379

11. Rahatointa koskevat asiat379-396

12. Muut asiat396-398

Hakemisto 399-423

 

Koko kirja