kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
83.
1970
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1973.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkusanat III

1. Kaupunginvaltuusto1-3

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 3-17

2. Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät17-18

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat18-26

4. Sosiaaliset tehtävät 26-38

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 38-58

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 58-64

7. Kiinteistöjä koskevat asiat 65-98

8. Satamia koskevat asiat 98-100

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 100-109

10. Muu liikeluonteinen toiminta 109-110

11. Rahatointa koskevat asiat 110-124

12. Muut asiat 124-125

2. Kaupunginhallitus126-127

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat127-160

2. Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät 160-169

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 169-192

4. Sosiaaliset tehtävät 192-216

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 216-243

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 243-258

7. Kiinteistöjä koskevat asiat 259-316

8. Satamaoloja koskevat asiat 316-325

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 325-337

10. Muu liikeluonteinen toiminta 337-340

11. Rahatointa koskevat asiat 340-352

12. Muut asiat 352-354

3. Palkkalautakunta 355-369

4. Kiinteistölautakunta 370-406

5. Kaupunkisuunnittelulautakunta 407-414

6. Holhouslautakunta 415

7. Asutuslautakunta 416

8. Vesilautakunta 417

9. Tielautakunta 418

10. Palolautakunta 419-421

11. Väestönsuojelulautakunta 422-423

12. Terveydenhoitolautakunta 424-425

13. Sairaalalautakunta 426-429

14. Huoltolautakunta 430-433

15. Lastensuojelulautakunta 434-435

16. Lastentarhain lautakunta 436-437

17. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta 438-440

18. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta 441-442

19. Ammattioppilaitosten johtokunta 443

20. Suomenkielisen työväenopiston johtokunta 444-446

21. Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta447-448

22. Ammattioppilaslautakunta 449

23. Kotitalouslautakunta 450-451

24. Kirjastolautakunta 452

25. Museolautakunta 453

26. Musiikkilautakunta 454-455

27. Nuorisotyölautakunta 456-457

28. Raittiuslautakunta 458-459

29. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 460-464

30. Yleisten töiden lautakunta 465-471

31. Satamalautakunta 472-474

32. Teollisuuslaitosten lautakunta 475-477

33. Liikennelaitoksen lautakunta 478-479

34. Teurastamolaitoksen lautakunta 480

35. Elintarvikekeskuksen lautakunta 481

36. Metrotoimikunta 482-483

Hakemisto 484-513

 

Koko kirja