Sähköpotkulaudat – Usein kysytyt kysymykset

Kaupunki on koostanut vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin sähköpotkulaudoista ja niiden käyttämisestä Helsingissä. 

Sähköpotkulautojen maalattu pysäköintialue.
Keväällä 2023 Helsingin kaupunki aloitti keskustassa sähköpotkulautojen pysäköintiuudistuksen.

Kysymykset ja vastaukset

1. Sähköpotkulaudoilla liikkuminen ja liikennesäännöt

a) Missä sähköpotkulaudalla tulisi liikkua? 

Enintään 25 km/h kulkevalla sähköpotkulaudalla on ajettava pyörätiellä ja pyöräkaistalla tai näiden puuttuessa ajoradalla tai pientareella. Jalkakäytävällä ajaminen ei ole sallittua.

b) Voiko jalkakäytävällä ajamisesta tulla seuraamuksia?

Poliisi voi antaa asiasta liikennevirhemaksun tai sakkoja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

c) Minne sähköpotkulaudan saa pysäköidä?

Sähköpotkulaudat rinnastetaan tieliikennelaissa polkupyöriin. Pysäköi siis väylän suuntaisesti ja mahdollisimman reunaan. Tieliikennelain mukaisesti sähköpotkulaudan saa pysäköidä tai pysäyttää jalkakäytävälle tai pyörätielle, mutta niin, ettei se haittaa liikennettä ja liikkumista.

Vuodesta 2023 alkaen Helsingissä keskusta-alueella sähköpotkulautojen pysäköintiä on rajoitettu, ks. tarkemmin kohta 2. “Sähköpotkulautojen rajoitusalue keskustassa”.

d) Saako sähköpotkulaudalla ajaa useampi henkilö?

Ei saa. Tieliikennelaissa on määritelty, että sähköpotkulaudalla ei saa kuljettaa useampaa henkilöä kuin mille se on rakennettu. Matkustajan kuljettaminen on sallittua vain, jos ajoneuvossa on matkustajalle sopiva istuin.  

e) Tuleeko sähköpotkulaudalla ajaessa käyttää kypärää?

Kaupunki suosittelee kypärän käyttöä sähköpotkulaudalla ajaessa. Tieliikennelaissa ei kuitenkaan vaadita suojakypärän käyttöä sähköpotkulaudalla ajaessa.

2. Sähköpotkulautojen rajoitusalue keskustassa 

a) Miten sähköpotkulautojen pysäköintiä rajoitetaan keskustassa?

Kaupunki on päättänyt rajoittaa yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen pysäköintiä keskusta-alueella tekstillisiä liikennemerkkejä käyttämällä. Päätöksen asiasta teki kaupunkiympäristölautakunta.

b) Millä alueella pysäköintiä rajoitetaan?

Pysäköintiä rajoitetaan keskustassa ja eteläisessä kantakaupungissa. Ks. kartta alla. 

c) Kuinka paljon operaattorit maksavat pysäköintialueiden käytöstä?

Maksu peritään lautojen määrän mukaan. Yhdestä laudasta peritään 15€/kk. Yhdellä operaattorilla voi olla rajoitusalueella max 700 lautaa, jolloin operaattori maksaa 10 500 €/kk.

d) Missä saa pysäköidä? Miten sallitut pysäköintialueet on merkitty?

Rajoitusalueella on n. 250 yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen pysäköintialuetta. Osa niistä on aukioilla ja toreilla, osa kadunvarsipaikoilla.

Pysäköintialueet on merkitty liikennemerkeillä, jotka kieltävät muiden kulkuvälineiden paitsi kaupungin kanssa sopimuksen tehneiden yritysten laitteiden pysäyttämisen.

Suurin osa pysäköintialueista merkitään myös tiemerkinnöin sähköpotkulauta-symbolilla. Tiemerkinnöille on saatu poikkeuslupa Traficomilta.  

Pysäköintialueet on merkattu myös operaattorien sovelluksiin.

Ks. esimerkkikuvat alla pysäköintikohteen merkistä sekä katumaalauksista. Lisäkilvellä osoitetaan tarvittaessa pysäköintipaikan koko.

e) Miksi pysäyttämiskieltoalue?

Kaupunki on tarkoituksella päätynyt pysäyttämiskieltoon, jotta toiminta sallittujen paikkojen ulkopuolella olisi käyttäjille ja operaattoreille mahdollisimman selkeästi kiellettyä.

Tällä kiellolla myös lyhytaikaisen pysäyttämisen, esimerkiksi asiointitarkoituksessa, tulee tapahtua vain merkityillä mikroliikkumisen pysäköintipaikoilla.

f) Minne voi ilmoittaa väärinpysäköidyistä potkulaudoista?

Ensi sijassa kannattaa ilmoittaa suoraan operaattoreille:

Sähköpotkulautoja vuokraavia yrityksiä ovat Bird, Bolt, Lime, Ryde, Tier ja Voi.

Yritysten yhteystiedot vikatilanteita tai muita palautteita varten:

Bird(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (verkkolomake)

Bolt(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (verkkolomake)

Lime(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (verkkolomake)

Ryde(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (verkkolomake) tai p. 07 5325 1144

Tier(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) (sähköposti)  tai p. (09) 42550519

Voi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) (sähköposti)

 

Pysäköinnin rajoitusalue, jossa yhteiskäyttöiset sähköpotkulaudat ja polkupyörät saa pysäköidä vain merkityille paikoille.
Pysäköinnin rajoitusalue, jossa yhteiskäyttöiset sähköpotkulaudat ja polkupyörät saa pysäköidä vain merkityille paikoille.

Pysäköintialueet kartalla

Sähköpotkulautojen pysäköintialueet - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Pysäköintialueen merkinnät keskustan rajoitusalueella

Potkulautojen rajoitusalueella olevan pysäköintialueen liikennemerkki.
Potkulautojen rajoitusalueella olevan pysäköintialueen liikennemerkki.
Pysäköintialueen maalaukset.
Pysäköintialueen maalaukset.

3. Lautojen siirrot ja pysäköinninvalvonta

a) Voiko kaupunki siirtää vuokrattavia sähköpotkulautoja varastoon?

Kyllä, kunnallinen pysäköinninvalvonta tekee varasto- tai lähisiirtoja huomattavaa haittaa aiheuttaville pysäköidyille sähköpotkulaudoille.

Jokaisesta yksittäisestä siirrosta tehdään erillinen valituskelpoinen päätös.

b) Paljonko siirtämisestä peritään maksua?

Kaupunki perii varastoon siirretystä potkulaudasta 60 € siirtomaksun. Lähisiirron hinta on 55€.

Lisäksi varastosäilytyksestä peritään 15 € jokaiselta alkavalta 7 päivältä. Maksut peritään potkulaudan omistajalta.

Hinnastosta päättää kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto. (Linkki uusimpaan päätökseen hinnoista.)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

c) Millaista on liikennettä haittaava pysäköinti?

Potkulauta on pysäköity liikennettä haittaavasti, esimerkiksi jos jalkakäytävällä oleva potkulauta estää ohittamisen pyörätuolilla tai lastenvaunuilla.

4. Potkulautojen haittojen ehkäisy ja lainsäädäntö

a) Kuinka monta potkulautoja vuokraavaa yritystä toimii Helsingissä?

Tällä hetkellä (keväällä 2023) Helsingissä toimii kuusi sähköpotkulautoja vuokraavaa yritystä.

Sähköpotkulautoja vuokraavia yrityksiä ovat Bird, Bolt, Lime, Ryde, Tier ja Voi.

b) Mitä kaupunki voi tehdä sähköpotkulautojen haittojen ehkäisemiseksi?

Kaupunki voi ohjata tienpitäjänä liikennettä asettamalla tieliikennelain mukaisia liikennemerkkejä. Näihin toimivaltuuksiin perustuen kaupunki on päättänyt rajoittaa yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen pysäköintiä keskusta-alueella kaudesta 2023 alkaen tekstillisiä liikennemerkkejä käyttämällä.

Kaupunki käy myös aktiivisesti keskusteluja sähköpotkulautoja vuokraavien yritysten ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa, sekä muiden kaupunkien kanssa yhteisten ratkaisujen löytämiseksi ja lainsäädännön muuttamiseksi.

c) Miten potkulaudoista aiheutuvia haittoja on ehkäisty tähän mennessä?

Kaupunki on päättänyt rajoittaa yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen pysäköintiä keskusta-alueella kaudesta 2023 alkaen tekstillisiä liikennemerkkejä käyttämällä.

Helsingin kaupunki ja sähköpotkulautoja vuokraavat yritykset ovat sopineet liikenneturvallisuutta ja pysäköintiä parantavista muutoksista sähköpotkulautojen vuokrauskäytäntöihin.

Tähän mennessä toteutetut muutokset ovat:

  • Sähköpotkulautojen maksiminopeus on rajoitettu päivisin 20 km/h
  • Arkiöisin maksiminopeus on rajoitettu 15 km/h (klo 00–05)
  • Vuokrasähköpotkulaudat ovat kokonaan poissa käytöstä viikonloppuöisin (pe–la ja la–su) (kello 00–05).
  • Ydinkeskustan vilkkaille jalankulun alueille on säädetty alennetun nopeusrajoituksen alueita 10 km/h mm. Keskuskatu ja Aleksanterinkatu
  • Kaupunki on sopinut keskustan ulkopuoliselle alueelle toteutetuista pysäköintikieltoalueista.
  • Sähköpotkulaudasta on otettava matkan päätteeksi kuva, joka osoittaa, että lauta on pysäköity oikein.
  • Operaattorit valvovat otettuja kuvia ja antavat sanktion käyttäjille, jotka ovat otetun kuvan perusteella pysäköineet lautansa väärin.
  • Pysäköinninvalvonta on alkanut toteuttamaan lähi- ja varastosiirtoja huomattavaa haittaa aiheuttaville laudoille

Kaupunki on toiminut yhteistyössä poliisin kanssa – pyrkimyksenä on ollut puuttua jalkakäytävillä ajamiseen, koviin tilannenopeuksiin ja useamman kuin yhden henkilön kyydittämiseen.

Poliisi sakottaa 40 euron liikennevirhemaksulla esim. jalkakäytävällä ajamisesta, toisen henkilön kyyditsemisestä ja yksisuuntaisen kadun väärään suuntaan ajamisesta.

d) Miksi kadulle perustettava terassi vaatii luvan, mutta sähköpotkulaudan pysäköinti ei?

Terassialueen vuokraus perustuu maanvuokralakiin, jonka nojalla kaupunki vaatii luvan ja perii maksun. Sähköpotkulaudan ja muiden ajoneuvojen pysäköinti puolestaan perustuu tieliikennelakiin, jossa potkulaudat rinnastuvat polkupyöriin. Lain mukaan polkupyörän tai mopon saa pysäyttää tai pysäköidä jalkakäytävälle ja pyörätielle.

e) Voisiko kaupunki rajoittaa sähköpotkulautojen pysäköintiä?

Sähköpotkulautojen pysäköinnin kieltäminen tai rajoittaminen on mahdollista käyttämällä tekstillistä liikennemerkkiä.

Kaupunki on päättänyt rajoittaa yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen pysäköintiä keskusta-alueella kaudella 2023 tekstillisiä liikennemerkkejä käyttämällä. Päätöksen asiasta teki kaupunkiympäristölautakunta.

f) Miten sähköpotkulautojen määrää voitaisiin säännellä?

Sähköpotkulautojen määrän tehokas sääntely vaatisi kaupungin tulkinnan mukaan lainsäädännön muutosta niin, että mikroliikkumisen palveluista tehtäisiin luvanvaraista toimintaa. Käytännössä tämä mahdollistaisi sen, että kaupungit voisivat jatkossa kilpailuttaa toimilupia potkulautoja vuokraaville yrityksille.

Kansainvälisten esimerkkien perusteella vasta lainsäädännön muutoksilla sähköpotkulautojen määristä johtuvat haitat on saatu hallintaan. Esimerkiksi Norjassa lakia muutettiin niin, että kaupungit voivat säädellä sähköpotkulautatoimintaa omilla alueillaan. Ennen lakimuutosta Oslossa kaudella 2021 oli 25 000 sähköpotkulautaa, kun kaudelle 2022 kaupunki on voinut asettaa määrään 8 000 lautaan.

Kaupunki käy aiheesta aktiivista keskustelua liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Vastaavia tarpeita on myös muissa kaupungeissa.

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/potkulaudat.