Vartiosaaren osayleiskaava

Vartiosaarta kehitetään aktiiviseksi virkistysalueeksi osaksi Itä-Helsingin kulttuuripuistoa. Kaupunkistrategian 2021−2025 mukaisesti Vartiosaari osoitetaan virkistyskäyttöön. Korkein hallinto-oikeus kumosi Vartiosaaren osalta Yleiskaavan 2016 merkinnät ja Vartiosaaren rakentamista koskevan osayleiskaavan. Aiemmassa Yleiskaavassa 2002 Vartiosaari osoitettiin selvitysalueeksi, nyt maankäyttö tullaan ratkaisemaan osayleiskaavalla.
Retkeilijöitä Vartiosaaressa.

Tavoitteena on, että alueelle suunniteltava virkistyskäyttö sopeutuu alueen luontoarvoihin. Koko saari on osa Itä-Helsingin merellistä kulttuuripuistoa ja alueen metsät osa koko Helsingin metsäverkostoa.

Valtakunnallisesti arvokkaan huvila-alueen suojelua edistetään. Vartiosaaressa mahdollistetaan virkistys-, loma- ja matkailupalvelujen kehittäminen. Saaren palveluiden saavutettavuus turvataan ja olemassa olevat virkistysreitit huomioidaan kaavassa. Tavoitteena on suojella luontokohteet.

Suunnitelmat ja asiakirjat Helsingin karttapalvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vartiosaaren osayleiskaavan suunnittelualue.
Vartiosaaren osayleiskaavan suunnittelualue.

Osayleiskaavan vaiheet ja osallistumisen aikataulu

 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa nähtävillä 1.2.–11.3.2022

  • Kaupunkiympäristön toimialan verkkosivuilla
  • Laajasalon kirjastossa
  • Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (Työpajankatu 8)
  • Helsingin karttapalvelussa.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

 2. Uutta Kaakkois-Helsinkiä -verkkotilaisuus 2.3.2022

  Uutta Kaakkois-Helsinkiä -verkkotilaisuudessa  2.3.2022  esiteltiin Vartiosaaren osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma lyhyesti.

 3. Vartiosaaren osayleiskaavan verkkoasukastilaisuus 9.3. 2022

 4. Kerro kantasi -kysely saaren virkistyskäytöstä tehdystä luonnostelmista 11.5.–1.6.2022

  Saaren virkistyskäytöstä on laadittu viisi erilaista luonnostelmaa. Vaihtoehdot eroavat lähinnä saaren saavutettavuuden osalta, eli varaudutaanko siltavaihtoehtoihin vai kuljetaanko saareen jatkossakin vesitse. 

  Lisäksi vaihtoehdoissa on pohdittu saaren kulun ohjausta, palveluita, arvokkaiden huviloiden käyttöä ja säilymisedellytyksiä, sekä luonnonsuojelutarpeita. 

 5. Osayleiskaavaluonnos ja muu kaava-aineisto on nähtävillä 10.-31.1.2023

 6. Syksy 2023 kaavaehdotus nähtävillä

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/vartiosaari-kaava.