Töölöntori

Kaupungin tavoitteena on kehittää Töölöntoria kaupunkilaisten oleskelu-, viihtymis- ja asiointipaikkana, joka houkuttelisi kävijöitä ympärivuotisesti. Tarkoitus on myös kehittää toritoimintaa ja parantaa yritysten ja liiketilojen toimintaedellytyksiä alueella. Töölöntorin suunnittelussa varaudutaan myös alueelle suunniteltuihin joukkoliikennehankkeisiin.
Havainnekuva uudistetusta Töölöntorista. Ihmisiä torialueella.

Töölöntorin uusi asemakaava hyväksytty

Töölöntorin asemakaavan muutos hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 26.9.2023(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Seuraavaksi torin kehittämisessä alkaa tarkempi katusuunnittelu. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaisi vuonna 2027. Torilla on jo tehty pieniä muutoksia ja kokeiluja ennen pysyvien ratkaisujen suunnittelua ja toteutusta. 

Töölöntorin kehittämisestä järjestettiin yleinen ideakilpailu vuonna 2019. Aluetta kehitetään ideakilpailun voittajaehdotuksen pohjalta laaditun viitesuunnitelman mukaisesti. Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden liikerakennuksen sijoittumisen torin itälaitaan sekä tulevia joukkoliikennehankkeita palvelevia pienempiä rakennuksia. Torialueelle on suunniteltu myös yleisiä parannuksia, kuten pintamateriaalien ja valaistuksen uusiminen sekä lisää penkkejä ja istutuksia. Alueen liikenne- ja pysäköintiratkaisuihin on suunniteltu muutoksia.

Kaavoitus käynnistyi syksyllä 2022 osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja muun materiaalien nähtävilläololla. Asemakaavoitukseen liittyen järjestettiin asukasilta, jonka tallenne oli katsottavissa verkossa kaksi viikkoa tapahtuman jälkeen. Töölöntorin asemakaavan muutosta esiteltiin myös Uutta kantakaupunkia -verkkotilaisuudessa 8.3.2023. Saatu palaute on huomioitu kaavoituksessa. Tarkemmat vastineet mielipiteisiin ovat luettavissa vuorovaikutusraportista.

Seuraava vaihe asemakaavaprosessissa oli kaavaehdotuksen ja siihen liittyvien muiden materiaalien nähtävilläolo 12.6.-11.7.2023. Nähtävillä oli kaavakartan lisäksi mm. asemakaavan selostusluonnos, viitesuunnitelmat ja liikennesuunnitelma. Nähtävilläolon aikana oli mahdollisuus jättää mielipiteitä. 

Töölöntorin ideakilpailun voitti Arkkitehtitoimisto Konkret Oy ehdotuksellaan Two to One 

Voittajatyössä torin keskiosaan on suunniteltu tasainen aukio, joka soveltuu suihkulähteelle, kesätapahtumien järjestämiseen ja talvisin luistinradaksi. Aukion reunoille tulisi oleskeluun penkkejä, matalia portaita ja istutusaltaita, ja torin ympärille istutettaisiin lisää puita. Torin itälaitaan esitetään paviljonkimaista kauppahallia. Torikaupalle varattaisiin tilaa hallin edustalle.

Työssä ehdotetaan, että Tykistönkatu suljettaisiin autoliikenteen läpiajolta ja muutettaisiin torin kohdalta kävely- ja terassialueeksi. Torilla ei olisi pysäköintiä, vaan pysäköintipaikat olisivat Sandelsinkadun ja Töölöntorinkadun varressa.

Helsingin kaupunki aloittaa torin tarkemman suunnittelun kilpailun voittajan kanssa. Jatkosuunnittelussa kehitetään voittajatyössä esitettyjä ideoita ja hiotaan toteutusratkaisuja. Jatkosuunnittelun aikana selviää torin muutosten laajuus. Samalla selvitetään, mitä kilpailutyössä esitettyjä ideoita voitaisiin kokeilla nopealla aikataululla.

Kilpailun lähtökohtana oli torialueen kehittäminen houkuttelevaksi ja omaleimaiseksi aukioksi. Alueen suunnittelun lisäksi kilpailuun toivottiin uusia ehdotuksia ja ajatuksia siitä, mitä toritoiminta Töölössä voisi tulevaisuudessa olla.

Kilpailun järjesti Helsingin kaupunki yhdessä Suomen Arkkitehtiliiton ja Suomen maisema-arkkitehtiliiton kanssa.

Millainen on unelmiesi Töölöntori?

Töölöntorin elävöittämiseksi etsittiin ideoita kaikille avoimella ideakilpailulla 4.6.–11.10.2019.

Yhteystiedot

Nimi
Otso Huhtala

Titteli
Arkkitehti

Nimi
Elina Rundell

Titteli
Liikenneinsinööri

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/toolontori.