Stoan ja Puhoksen alue

Itäkeskuksen alueella sijaitsevaa Puhoksen ostoskeskusta, kulttuurikeskus Stoaa ja niiden ympäristöä kehitetään ja alueelle luodaan uusi asemakaava. Puhoksen ja Stoan ympäristö on tulevaisuudessa houkutteleva, elävä ja turvallinen. Kaupungin tavoitteena on tehdä Itäkeskuksen alueesta kaupunkimaisempi kuin nykyään. Vaikka alueelle rakennetaan uutta, alueella säilyy sen ainutlaatuinen tunnelma.
Stoan aukion pohjoisreuna saattaa tulevaisuudessa näyttää tältä. Sinne on suunniteltu vaihtelevan korkuisia asuinrakennuksia, joiden kivijalassa on liiketilaa.

Vartiokylän Itäkeskuksen alueelle suunnitellaan asuntoja, kauppoja, ravintoloita ja kulttuuritiloja tuhansille uusille asukkaille. Kaupungin tavoitteena on, että tulevaisuudessa Itäkeskus on kaupunkimaisempi kuin nykyään. Siksi alueelle rakennetaan uusia rakennuksia, katuja, aukioita ja puistoja. Alueelle rakennetaan myös paljon kävelyreittejä, sillä jalankulku on ilmastoystävällistä.

Puhoksen ostoskeskusta, kulttuurikeskus Stoaa ja niiden ympäristöä kehitetään. Vaikka alueelle rakennetaan uutta, alueella säilyy sen ainutlaatuinen tunnelma. Alue on tulevaisuudessa  houkutteleva, elävä ja turvallinen.

Stoan ja Puhoksen suunnittelualue kartalla. Kuva: Helsingin kaupunki
Stoan ja Puhoksen suunnittelualue kartalla. Kuva: Helsingin kaupunki

Puhoksen ostoskeskus korjataan ja sen ympäristöön rakennetaan asuntoja

Puhoksen ostoskeskus uudistuu. Uudistusta tehdään yhteistyössä ostoskeskuksen omistajien kanssa.

Ostoskeskuksen A-osa suojellaan ja korjataan, koska se on ostoskeskuksen vanhin ja arvokkain osa. Korjauksen jälkeen A-osassa on edelleen ravintoloita, myymälöitä, liiketiloja ja kokoontumistiloja. Ostoskeskuksen B- ja C-osat puretaan. Niiden tilalle rakennetaan asuntoja ja erilaisia liiketiloja.

Kaupunki suunnittelee uusia asuntoja Puhoksen taakse. Asunnoista muodostuu asuinkortteli, jonka nimi on Helminauhakortteli. Helminauhakortteli ulottuu nykyisen ortodoksiseurakunnan tontille saakka. Kaupunki suunnittelee viihtyisää kauppakujaa Helminauhakorttelin ja Puhoksen väliin.

Kun ostoskeskuksen C-osa on purettu, uusi Puhoksen aukio voi näyttää tältä. Kuva: Nomad Arkkitehdit Oy ja HMV Arkkitehdit Oy
Kun ostoskeskuksen C-osa on purettu, uusi Puhoksen aukio voi näyttää tältä. Kuva: Nomad Arkkitehdit Oy ja HMV Arkkitehdit Oy

Stoaa laajennetaan ja sen ympäristöä kehitetään

Kulttuurikeskus Stoan rakennusta laajennetaan Itäkeskuksessa. Stoan laajennusosa sekä uusi puisto rakennetaan Puhoksen parkkipaikan tilalle.

Stoan ja Matteuksenkirkon välissä olevaa aukiota kehitetään niin, että myös tulevaisuudessa siellä kohtaavat taide, kulttuuri ja eri käyttäjäryhmät. Stoa-veistos säilyy aukiolla, sillä se on osa aukion historiaa.

Stoan aukion vieressä on päiväkoti sekä ortodoksiseurakunnan keskeneräiset rakennukset. Sekä päiväkoti että keskeneräiset rakennukset puretaan. Päiväkodille etsitään uusi paikka. Ortodoksiseurakunnan tontille rakennetaan ehkä asuntoja ja kevyen musiikin keikkapaikka. Rakennusten alakertaan suunnitellaan muun muassa kauppoja ja ravintoloita. Silloin alueella liikkuu paljon ihmisiä, ja aukio on vilkas myös iltaisin.

Stoan palvelut säilyvät ja paranevat

Stoa on myös tulevaisuudessa kulttuurin keskus. Nykyään Stoassa on kulttuuripalvelut, Itäkeskuksen kirjasto, Nuorten toimintatalo Kipinä sekä Työväenopisto ja ruotsinkielinen työväenopisto Arbis. Kun Stoaa laajennetaan, sen nykyiset palvelut päivitetään ja tehdään paremmiksi. On tärkeää, että Stoassa on sellaisia palveluita, joita alueen asukkaat tarvitsevat.

Keväällä 2023 Helsingin kaupunki kutsuu kaupunkilaisia keskustelemaan Stoan tulevaisuudesta. Kaupunkilaiset saavat kertoa mielipiteensä siitä, millainen Stoa voi olla tulevaisuudessa ja mitä palveluita siellä voi olla. Kaupunki haluaa, että Stoa palvelee alueen asukkaita entistä paremmin myös 2030-luvulla.   

Suunnitelmien kommentointi

Kaupunkilaiset pääsivät tutustumaan Stoan ja Puhoksen alueen suunnitelmien luonnoksiin Idän kyläjuhlilla kulttuurikeskus Stoassa lauantaina 20.5.2023.  Tapahtumassa kaupunkilaiset kertoivat myös mielipiteitään suunnitelmista. Suunnitelmat jäävät näytille Stoan aulaan.

Suunnitelmia kommentoitiin myös Kerrokantasi -palvelussa 5.6.2023 saakka. Kerrokantasi -verkkokysely(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vuorovaikutusraportti

Vuorovaikutusvaiheessa suunnitelmista kerättiin kaupunkilaisten mielipiteitä ja niistä on nyt koostettu yhteenveto.

Alla olevassa raportissa on kooste Stoan aulassa 20.5. järjestetystä tilaisuudesta, Kerrokantasi -kyselyn tuloksista, kaupungin kirjaamoon lähetetyistä mielipiteistä sekä viranomaisten kannanotoista.

Tutustu tästä Stoan ja Puhoksen alueen vuorovaikutusraporttiin!

Stoan laajennuksen jälkeen uusi puisto voi näyttää tältä. Kuva: Helsingin kaupunki
Stoan laajennuksen jälkeen uusi puisto voi näyttää tältä. Kuva: Helsingin kaupunki

Lisää tietoa suunnittelusta

Kaupungin tavoitteena on, että Itäkeskus ja sen ympäristö näyttävät tulevaisuudessa enemmän kaupungilta kuin nykyään. On tärkeää, että alueella on paljon hyviä kävelyreittejä.

Tavoitteena on, että alueen peruspalvelut ovat lähellä asukkaita. Myös eri kieliä ja kulttuureja arvostetaan ja kunnioitetaan. On tärkeää, että alueen asukkaiden sekä toimijoiden ajatuksia kuunnellaan.

Yksi tärkeä tavoite on hiilineutraali Helsinki -tavoite, joka liittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen. Siksi esimerkiksi maankäyttöä tehostetaan Stoan ja Puhoksen alueella.

Tärkein tavoite on, että Stoa ja Puhos kiinnostavat kaupunkilaisia myös tulevaisuudessa. On tärkeää, että Stoa ja Puhos ovat viihtyisiä alueita.

Kaupunki järjesti kansainvälisen ideakilpailun, jonka nimi oli Itä-Helsingin keskusta. Kilpailu ratkesi vuonna 2020.

Kilpailun tarkoituksena oli saada uusia ehdotuksia siitä, miltä Itäkeskus näyttää tulevaisuudessa.

Kaupunki on jatkanut alueen suunnittelua yhdessä niiden työryhmien kanssa, jotka tulivat kilpailussa ensimmäiselle ja toiselle sijalle.

Kaupunginhallitus päätti lokakuussa 2022, että se varaa alueita kahdelle toimijalle.

Ne saavat jatkaa rakennusten ja niiden ympäristöjen suunnittelua kaupungin maalle.

Suunnitelmien täytyy olla valmiita viimeistään vuoden 2025 lopussa.

 • Vuonna 2024 Stoan ja Puhoksen alueen kaavaehdotus esitellään poliitikoille eli kaupunkiympäristölautakunnalle.
 • Sen jälkeen kaupunkilaisilla on mahdollisuus sanoa mielipiteensä ehdotuksesta.
 • Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaehdotuksesta.
 • Mielipiteet ja lausunnot otetaan huomioon ja kaavaehdotukseen voidaan tehdä muutoksia niiden perusteella.
 • Muutettu kaavaehdotus ja palautteet esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle.
 • Kaava käsitellään kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa.

Suunnitteluperiaatteissa kerrotaan, mitkä ovat alueen suunnittelun tärkeimmät tavoitteet seuraaville vuosille.

Kaupunki teki suunnitteluperiaatteet Stoan ja Puhoksen alueelle vuonna 2021. Vuonna 2022 suunnitteluperiaatteet tehtiin koko Itäkeskuksen alueelle. Poliitikot eli kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi molemmat periaatteet.

 OAS tarkoittaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Se on suunnitelma, jossa kerrotaan

 • miksi asemakaava laaditaan
 • miten kaavoitus etenee
 • missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa.

Stoan ja Puhoksen alueen suunnitelmaan sekä muuhun aineistoon voi tutustua toukokuusta 2023 lähtien.

Kaupunkilaiset pääsivät tutustumaan Stoan ja Puhoksen alueen suunnitelmien luonnoksiin Idän kyläjuhlilla kulttuurikeskus Stoassa lauantaina 20.5.2023.  Tapahtumassa kaupunkilaiset kertoivat myös mielipiteitään suunnitelmista. Suunnitelmat jäävät näytille Stoan aulaan.

Suunnitelmia voi kommentoida myös Kerrokantasi -palvelussa 5.6.2023 saakka. Kerrokantasi -verkkokysely(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kun asemakaava on tullut voimaan, alueen rakentaminen alkaa. Tarkempi aikataulu varmistuu myöhemmin.

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/stoapuhos.