Stoan ja Puhoksen sekä Puotilan metroaseman alueet uudistuvat Itä-Helsingin keskukseksi – tapaa suunnittelijat Stoassa lauantaina

Vartiokylän Itäkeskuksen ja Puotilan ympäristöön suunnitellaan uusia asuntoja ja monipuolisia palveluita. Helsingin kaupungin ja alueen kehittäjäryhmien tavoitteena on kehittää kulttuurikeskus Stoan, Puhoksen ostoskeskuksen ja Puotilan metroaseman ympäristöstä nykyistä kaupunkimaisempaa Itä-Helsingin keskustaa. Suunnitelmia voi kommentoida Kerrokantasi -verkkokyselyssä 5.6. asti ja tapaamalla suunnittelijat Idän kyläjuhlilla 20.5.
Helsingin kaupunki valmistelee kahta asemakaavan muutosta punaisella rajatuille suunnittelualueille. Kuva: Helsingin kaupunki
Helsingin kaupunki valmistelee kahta asemakaavan muutosta punaisella rajatuille suunnittelualueille. Kuva: Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki on käynnistänyt kaksi erillistä asemakaavamuutosta, joiden tavoitteena on nostaa Vartiokylässä sijaitsevan Itäkeskuksen ja Puotilan metroaseman välinen alue sille kuuluvaan arvoon Itä-Helsingin aidoksi keskustaksi.

Alue on tällä hetkellä painottunut vahvasti kaupallisiin palveluihin ja kulttuuritoimintaan ja asumista on melko rajatusti. Uudistusten myötä alueelle rakennetaan asuntoja tuhansille uusille asukkaille, olemassa olevien tilojen ja palveluiden toimivuutta vahvistetaan ja niissä mahdollistetaan toimintoja monipuolisille käyttäjäryhmille.

Stoan ja Puhoksen alueella moninaisen identiteetin vaaliminen on yksi suunnittelun ja kehittämisen lähtökohdista. Ympäristöjen uudistaminen houkuttelevaksi ja turvalliseksi sekä monipuolisten tapahtumien mahdollistaminen luovat elämää ja kulttuurien kohtauspaikkoja. Tavoitteena on kehittää aluetta kulttuurisesti kestäväksi hyödyntämällä nykyisten asukkaiden ja alueella toimivien eri tahojen näkemyksiä.

Ennen kuin suunnittelua jatketaan, kaupunki ja kehittäjät haluavat keskustella ja kerätä mielipiteitä nykyisistä suunnitelmista verkossa ja kasvotusten. Suunnittelijat toivottavat kaikki kaupunkilaiset tervetulleiksi keskustelemaan suunnitelmista Idän kyläjuhlaan lauantaina 20.5. klo 14–17 kulttuurikeskus Stoaan osoitteessa Turunlinnantie 1.

Suunnittelijat ovat kaupunkilaisten tavattavissa ja tapahtumassa on mahdollisuus tulkkaukseen arabiaksi, somaliksi ja venäjäksi. Mielipiteensä suunnitelmista voi kertoa 12.5.–5.6. välisenä aikana myös Kerrokantasi -verkkokyselyssä, jossa aluekohtaisiin suunnitelmiin pääsee tutustumaan yksityiskohtaisesti.

Puhoksen ympäristöön rakennetaan asuntoja ja Stoaa laajennetaan

Puhoksen ostoskeskusta odottaa iso uudistamishanke. Ostoskeskuksen uudemmat B- ja C-osat on tarkoitus purkaa. Ostarin vanhin, 1960-luvulla rakennettu alkuperäinen pyöreä A-osa suojellaan ja korjataan alkuperäiseen loistoonsa. Rakennuksen tilat säilyvät pääasiassa ravintoloina, myymälöinä sekä liike- ja kokoontumistiloina. Purettujen osien tilalle on tavoitteena rakentaa asuntoja ja uusia liiketiloja.

Puhoksen edessä olevat pysäköintipaikat poistuvat. Niiden tilalle rakentuvat kulttuurikeskus Stoan laajennus ja uusi puisto, jonka suuntaan laajennuksen katutasoa avataan. Alueella sijaitsevaa Stoan aukiota kehitetään sen nykyisen toiminnan ja identiteetin pohjalta. Ikonisen Stoa-veistoksen asema säilyy keskeisenä ja aukiolla kohtaavat tulevaisuudessakin taide, kulttuuri ja eri käyttäjäryhmät.

Stoan aukion länsi- ja pohjoislaidalla nykyisin sijaitsevat päiväkoti ja ortodoksiseurakunnan keskeneräiset rakennukset korvataan uudella rakentamisella. Puhoksen taakse suunnitellaan uutta, muotonsa vuoksi Helminauhaksi kutsuttua asuinkorttelia, joka ulottuu nykyiselle ortodoksiseurakunnan tontille asti.

Keskeisenä tavoitteena on säilyttää Stoa ja Puhos kaupunginosansa magneetteina sekä luoda niiden ympärille puitteet entistä eloisammalle ja viihtyisämmälle kaupunkiympäristölle. Aluetta kehitetään liikkumisympäristönä ensisijaisesti jalankulun sekä pyöräilyn ehdoilla.

Puotilan metroaseman ympäristöön puistoja ja kattopuutarhoja

Puotilan metroaseman ympäristöön suunnitellaan asuntoja ja toimitiloja hyvien liikenneyhteyksien äärelle. Suunnitelman tarkoitus on luoda metroaseman ympäristöstä Puotilalle, Puotinharjulle ja Vartioharjulle uusi keskus, lisätä asuntoja ja palveluja sekä parantaa alueen jalankulku- ja pyöräilyreittejä.

Tavoitteena on muuttaa metron lippuhallien ympäristöt viihtyisiksi ja aktiivisiksi kaupunkitiloiksi, jotka istuvat luontevasti ympäristöönsä. Sisäänkäyntien ympäristöön suunnitellaan puistoa ja vehreitä aukioita. Lähelle rakennetaan pysäköintitaloja, joiden katoille on hahmoteltu puutarhoja ja liikuntaportaita.

Nykyisin Puotilan metroaseman alue on varattu lähinnä maantasopysäköintiin. Uuden asuin- ja toimitilarakentamisen myötä Puotilaan saadaan uusi keskus, joka kytkee Itäväylän erottamat Puotinharjun ja Puotilan asuinalueet yhteen.

Ideakilpailu ja suunnitteluperiaatteet kehittämisen pohjana

Stoan ja Puhoksen sekä Puotilan metroaseman aluetta kehitetään kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymien Itäkeskuksen ja sen ympäristön suunnitteluperiaatteiden sekä vuonna 2020 ratkaistun ”Itä-Helsingin keskusta” –ideakilpailun lopputulosten pohjalta.

Kaupunginhallitus päätti 3.10.2022 varata Itäkeskuksen Puhoksen ja Puotilan metroaseman ympäristöstä alueita kehittämistä varten Itis Siti -konsortiolle ja Puotinharjun Puhos Oy:lle. Alueiden kaavaehdotukset etenevät päätöksentekoon vuonna 2024.

Havainnekuva uudistetun Stoan aukion iltanäkymistä. Tapahtumiin ja arkikäyttöön mukautuva aukio on nykyistä selkeämpi ja suurempi. Aukion ympärillä sijaitsee asuinrakennuksia, kauppoja ja palveluita. 
 Kuva: Playa Arkkitehdit Oy
Havainnekuva uudistetun Stoan aukion iltanäkymistä. Tapahtumiin ja arkikäyttöön mukautuva aukio on nykyistä selkeämpi ja suurempi. Aukion ympärillä sijaitsee asuinrakennuksia, kauppoja ja palveluita. Kuva: Playa Arkkitehdit Oy
Kun ostoskeskuksen C-osa on purettu, uusi Puhoksen aukio voi näyttää tältä.  Kuva: Nomad Arkkitehdit Oy ja HMV Arkkitehdit Oy
Kun ostoskeskuksen C-osa on purettu, uusi Puhoksen aukio voi näyttää tältä. Kuva: Nomad Arkkitehdit Oy ja HMV Arkkitehdit Oy
Ilmakuvanäkymä Stoan ja Puhoksen uusitulta alueelta. Kuvassa näkyvät uudet asuinkorttelit, Puotinharjun Puhoksen toimitilat sekä Olavinlinnantien uusi rakennus. Lisäksi kuvassa näkyy uusi Stoan aukio, Stoan laajennus, uusi Puhoksen puisto sekä uudet kadut.  Kuva: Arkkitehtitoimisto K2S, Playa Arkkitehdit
Ilmakuvanäkymä Stoan ja Puhoksen uusitulta alueelta. Kuvassa näkyvät uudet asuinkorttelit, Puotinharjun Puhoksen toimitilat sekä Olavinlinnantien uusi rakennus. Lisäksi kuvassa näkyy uusi Stoan aukio, Stoan laajennus, uusi Puhoksen puisto sekä uudet kadut. Kuva: Arkkitehtitoimisto K2S, Playa Arkkitehdit
Katunäkymä Puotilan metroaseman eteläpuolelta. Suunnitellut rakennukset ovat vaihtelevan korkuisia ja kadun varrella on tilaa puille, monipuoliselle kasvillisuudelle sekä kävely- ja pyöräreiteille.  Kuva: Arkkitehtitoimisto K2S, Playa Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit
Katunäkymä Puotilan metroaseman eteläpuolelta. Suunnitellut rakennukset ovat vaihtelevan korkuisia ja kadun varrella on tilaa puille, monipuoliselle kasvillisuudelle sekä kävely- ja pyöräreiteille. Kuva: Arkkitehtitoimisto K2S, Playa Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit
Ilmakuvanäkymä Puotilan metroaseman uudesta alueesta. Kuvassa näkyy metroasema, asuinrakennuksia, toimitiloja ja pysäköintilaitoksia viherkattoineen sekä julkiset aukio- ja puistotilat metron sisäänkäyntien yhteydessä. Kuva: Arkkitehtitoimisto K2S, Playa Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit
Ilmakuvanäkymä Puotilan metroaseman uudesta alueesta. Kuvassa näkyy metroasema, asuinrakennuksia, toimitiloja ja pysäköintilaitoksia viherkattoineen sekä julkiset aukio- ja puistotilat metron sisäänkäyntien yhteydessä. Kuva: Arkkitehtitoimisto K2S, Playa Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit