Pukinmäenranta

Pukinmäen länsiosaan on suunnitteilla uutta kerrostalovaltaista täydennysrakentamista. Pukinmäenrantaan suunnitellaan uusia koteja noin 3 300-4500 uudelle asukkaalle. Alueen eteläosaan, Kehä I:n laidalle sijoitetaan mahdollisesti liike- ja toimitiloja.
Havainnekuvassa rakennuksia avarassa maisemassa.

Pukinmäenrannan uusi asuinalue sijoittuu Pukinmäen länsiosaan Vantaanjoen itärannalle. Alue on nykyisin suurimmalta osin rakentamatonta pelto- ja metsäaluetta.  

Suunnittelun keskeisenä tavoitteena on sopeuttaa uusi rakentaminen Vantaanjoen arvokkaaseen kulttuurimaisemaan sekä huomioida alueen luontoarvot mukaan lukien Vantaanjoen Natura-alue. Metsäiset kukkulat säilytetään nykyisessä käytössä virkistysalueina. 

Uuden alueen ja Pukinmäen keskustan välillä luodaan uusia kulkuyhteyksiä. Liikenteen suunnittelussa painotetaan erityisesti kävelyä, pyöräliikennettä ja joukkoliikennettä. Pukinmäenkaari toimii alueen pääkatuna, ja alue yhdistetään Pukinmäen keskustaan uudella itään suuntautuvalla katuyhteydellä.  

Vantaanjoen ylitse on mahdollista sijoittaa uusia kävelyn ja pyöräilyn siltoja ja alueen pohjoisosassa voi tulevaisuudessa kulkea pyöräilybaana. Kehä I:n varrella tutkitaan liikennejärjestelyitä ja melulta suojautumista. Kaava mahdollistaa myös uusien palvelujen, kuten päiväkodin saamisen alueelle.   

Kolme vaihtoehtoista luonnosta

Pukinmäenrannan alueesta on laadittu kolme luonnosta, joissa rakentamisen määrä ja sijainti vaihtelevat. Asukasluku luonnoksissa vaihtelee 3300 ja 4500 asukkaan välillä. Luonnoksissa ei oteta kantaa rakennusten väritykseen tai julkisivujen jäsentelyyn. Myös rakentamisen lopullinen sijainti ja korkeus määritellään vasta luonnosvaiheen jälkeen laadittavassa asemakaavaehdotuksessa. Mitään vaihtoehdoista ei sellaisenaan toteuteta, vaan tavoitteena on löytää paras mahdollinen ratkaisu yhdistämällä eri vaihtoehtojen toimivimpia ominaisuuksia.

Luonnokset esitellään Kerro kantasi -sivulla sekä alla olevassa videossa. Palautetta voi jättää Kerro kantasi -kyselyssä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 20.11.–11.12.2023 välisenä aikana. Luonnoksiin ja asukkaiden jättämiin kommentteihin voi tutustua myös kyselyn sulkeutumisen jälkeen. 

Pukinmäenrannan luonnosvaihtoehtojen esittely

Videolla suunnittelija esittelee Pukinmäen asemakaavamuutoksen kolme luonnosvaihtoehtoa. Mitään vaihtoehdoista ei sellaisenaan toteuteta, vaan tavoitteena on löytää paras mahdollinen ratkaisu yhdistämällä eri vaihtoehtojen toimivimpia ominaisuuksia.

Yhteystiedot

Antti Mentula 
johtava arkkitehti 
Helsingin kaupunki, asemakaavoitus
puh. 09 310 20768, antti.mentula@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Pukinmäenrannan eteläosa vaihtoehdossa 1. Kuva: Helsingin kaupunki
Pukinmäenrannan eteläosa vaihtoehdossa 1. Kuva: Helsingin kaupunki
Matalampia asuintaloja puiston reunassa vaihtoehdossa 2. Kuva: Helsingin kaupunki
Matalampia asuintaloja puiston reunassa vaihtoehdossa 2. Kuva: Helsingin kaupunki
Pyöräilybaana alueen pohjoisosassa vaihtoehdossa 3. Kuva: Helsingin kaupunki
Pyöräilybaana alueen pohjoisosassa vaihtoehdossa 3. Kuva: Helsingin kaupunki