Lapinlahden sairaalan alue

Yli 180-vuotias Lapinlahden sairaalakiinteistö on laajojen korjausten tarpeessa. Kaupungin tavoitteena on löytää omistajuusmalli ja toimintakonsepti, joka mahdollistaa tarvittavat kunnostustyöt, rakennusten aktiivisen käytön sekä hyvinvointityön jatkamisen muun toiminnan rinnalla. Alueelle ei suunnitella uutta rakentamista ja puisto säilyy kaupunkilaisille avoimena puistona.
Lapinlahden sairaalan puutarha kuvattuna kesällä.

Pääkuva: Lapinlahden sairaalan päärakennus ja puutarha.  Kuva: Yiping Feng ja Ling Ouyang. Helsinki Partners

Lapinlahden sairaalasta suunnitellaan kaupunkilaisille avointa paikkaa, josta mahdollisimman moni helsinkiläinen pääsee nauttimaan.

Suunnittelussa noudatetaan kaupunginhallituksen asettamia suuntaviivoja ja ulkopuolisen selvitysryhmän antamia suosituksia. Niiden pohjalta suunnittelun yhtenä lähtökohtana on ollut, että Lapinlahden rakennuksia hallinnoi tulevaisuudessa uusi kiinteistöosakeyhtiö, jossa kaupunki on osakkaana yhdessä NREP Oy:n kanssa.

Nyt valmistellaan konseptisuunnitelmaa

Konseptisuunnitelmassa määritellään sairaalan päärakennuksen, Venetsian ja saunarakennuksen tuleva käyttö sekä erilaista toimintaa varten tarvittavat tilat.

Kaupunki valmisteli ensimmäisen ehdotuksen konseptisuunnitelmasta yhdessä NREP Oy:n kanssa. Se esiteltiin kaupunkilaisille ja rakennuksien nykyisille toimijoille keväällä 2023. Tämän jälkeen konseptia on työstetty yhdessä Kiinteistö Oy Kaapelitalon sekä rakennusten nykyisten vuokralaisten: Lapinlahden lähteen ja Tilajakamon kanssa. Työskentelyssä on hyödynnetty kaupunkilaisilta työpajoissa, keskustelutilaisuuksissa ja kyselyissä saatua palautetta.

Tilannekatsaus Lapinlahden sairaalan alueen suunnittelutyöhön 5.10.2023

Sairaalan päärakennuksen auditoriossa 5.10.2023 järjestetyssä tilaisuudessa esiteltiin konseptisuunnitelman tilannetta, kesällä 2023 rakennuksiin tehtyjen kuntotutkimusten tuloksia sekä alueen kehittämisen etenemisen aikataulua. 

Tilaisuuden esitys 5.10.2023 (pdf, 15 Mt)

Tilaisuudessa oli mahdollisuus esittää kysymyksiä sekä keskustellen että Slido -sovelluksen kautta. Kysymysten ja vastausten yhteenveto: 

Kooste 5.10.2023 yleisötilaisuuden kysymyksistä ja vastauksista (.pdf)

 

Ilmakuva Lapinlahden sairaala-alueesta. Sairaala-alueen rajat merkattuna. Kuva: Helsingin kaupunki
Ilmakuva Lapinlahden sairaala-alueesta. Sairaala-alueen rajat merkattuna. Kuva: Helsingin kaupunki

Aikataulu

 1. 2020

  • Kaupunki suunnitteli Lapinlahden rakennusten myyntiä ja järjesti asiasta kilpailun, jonka NREP Oy voitti vuonna 2020.
  • Kaupunginhallitus hylkäsi kilpailuehdotuksen ja asetti uudet suuntaviivat alueen kehittämiselle. NREP ja kilpailun voittanut ehdotus tuli pitää soveltuvin osin mukana jatkoselvityksissä.

  Helsingin kaupunginhallituksen päätös 22.6.2020(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 2. 2021

  • Selvitystyöryhmä julkaisi toimenpide-ehdotuksensa siitä, miten Lapinlahden alueen rakennuksia kannattaisi kehittää.

  Selvitystyöryhmän selvitys 22.1.2021 (pdf, 6,9 Mt)

 3. 2022

  • Kaupunki aloitti uuden suunnittelutyön ja keräsi nykyisten toimijoiden ja kaupunkilaisten näkemyksiä alueen kehittämiseen. Tavoitteena on rakennusten korjaaminen nykyisenlaiseen ja uuteen, alueen luonteeseen sopivaan käyttöön.

  Kerrokantasi -kysely 30.11.2022 - 20.1.2023 verkkosivulla (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 4. 2023

  • Lapinlahdelle tehdään konseptisuunnitelma, jossa kuvaillaan, millaista toimintaa rakennuksiin pyritään jatkossa saamaan. Kevätkaudella toimintakonseptia työstettiin mm. avoimissa työpajoissa. Konseptisuunnitelma viimeistellään syksyllä.
  • Rakennusten kuntotutkimukset valmistuvat. 
  • Remontin suunnittelu käynnistyy. 
  • Asemakaavan muutos tulee vireille. 

  ​​​Konseptisuunnitelma, päivitetty työpajan ja Kerrokantasi -verkkokyselyn palautteen pohjalta 9.3.2023 (pdf).  

  Kerrokantasi -kysely 10.3.-2.4.2023  verkkosivulla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 5. 2024

  • Kaupunkiympäristölautakunnan käsittely loppukeväällä 2024.

Usein kysytyt kysymykset

Helsingin kaupunki on vuokrannut Lapinlahden sairaalan päärakennuksen Osuuskunta Lapinlahden tilajakamolle ja Lapinlahden Lähde Oy:lle vuonna 2015. Sairaala-alueen tiloissa toimii tällä hetkellä mielenterveys-, kulttuuri- ja hyvinvointialojen toimijoita. Alueella on muun muassa kahviloita, sauna, käsityömyymälä, kirpputori ja mielenterveystyötä esittelevä museo.

Lapinlahden rakennukset olivat sairaalakäytössä vuoteen 2006 asti, jolloin psykiatrinen sairaanhoito keskitettiin remontoituihin Hesperian ja Auroran sairaaloihin. Viimeiset sairaalatoiminnot siirtyivät pois Lapinlahdesta vuonna 2008.

Kyllä. Sairaalan päärakennus, Venetsia ja saunarakennus ovat huonossa kunnossa ja tarvitsevat perusteellisen korjauksen. Muun muassa viemäröinti ja talotekniikka on uusittava, ja rakenteista tulee poistaa haitallisia aineita. Peruskorjaus suunnitellaan yhteistyössä museoviraston kanssa.

Korjausten suunnittelua varten rakennukset tutkitaan huolellisesti. Ensimmäiset kuntotutkimukset valmistuivat loppukesällä 2023. Tutkimuksia tehdään tarvittaessa koko peruskorjauksen suunnittelun ajan.

Ei tulla. Sairaalaa ympäröivään suojeltuun puistoon ei suunnitella lisärakentamista. Puistossa on tehty viime vuosina pääosin ylläpitävää hoitoa.

Tulevassa suunnitelmassa suojellaan puiston erityiset luontoarvot ja historiallisuus, kuten sairaalan potilaiden istuttamat puut ja uhanalaisen kirvelilattakoin esiintymisalue. Kehityshankkeen yhteydessä selvitetään, mitä puistossa voidaan tulevaisuudessa järjestää niin, että luontoarvot eivät vaarannu.

Tulevaisuudessa lähialueilla tapahtuvat rakennushankkeet pyritään myös toteuttamaan niin, etteivät puiston luontoarvot ole vaarassa.

Lapinlahden alueelta järjestettiin suunnittelukilpailu, jonka voitti NREP Oy:n ehdotus “Lapinlahden kevät”. Kaupunginhallitus hylkäsi kilpailuehdotuksen kesäkuussa 2020 ja asetti alueen kehittämiselle suuntaviivat, jotka ohjaavat alueen suunnittelua ja kehittämistä:

 • rakennusten suojeluarvot säilytetään ja rakennukset korjataan
 • alue säilyy riittävässä määrin luonteeltaan kaupunkilaisille avoimena rakennusten osalta ja koko laajuudeltaan puiston osalta
 • kokonaisuuden tulee mahdollistaa, että alueen historiaan nivoutuva mielenterveystyö sekä kaupunkilaisille avoin kansalaisjärjestö- ja kulttuuritoiminta säilyvät osana aluetta
 • puiston luontoarvot tulee huomioida ja turvata
 • alueen tulevien toimijoiden ja mahdollisten vuokralaisten tulee sitoutua tasapuoliseen ja avoimeen taloudelliseen malliin, jossa kiinteistöjen korjauskustannukset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan
 • rakennusten korjaamiseen ja alueen kehittämiseen tulee löytää mahdollisuuksien mukaan kaupungin ulkopuolisia toimijoita, joilla on mahdollisuus ottaa vastuuta kokonaisuudesta
 • Kaupunkikonserni voi myös jäädä alueelle rakennusten tai osan rakennuksista omistajaksi esimerkiksi oman kiinteistöyhtiön toimesta
 • suunnittelukilpailun voittaneen ehdotuksen toimijat ja suunnitelma pidetään soveltuvin osin mukana kokonaisuuden selvittämisessä
 • yksi selvitettävä mahdollisuus on yhteisyritys vaihtoehtoisilla omistusosuuksilla.

Helsingin kaupunginhallituksen päätös 22.6.2020(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Suunnitteilla on, että alueen tilojen kunnostuksesta, omistamisesta ja vuokraamisesta vastaisi tulevaisuudessa kaupungin ja NREP Oy:n yhdessä perustama uusi kiinteistökehitysyhtiö.  

Helsingin kaupunki valmistelee toimintakonseptia yhteistyössä NREP Oy:n kanssa. Kiinteistö Oy Kaapelitalo ja alueen nykyiset vuokralaiset ovat osallistuneet konseptin suunnitteluun.

NREP Oy voitti Helsingin kaupungin alueen kehittämisestä vuosina 2018 - 2020 järjestetyn kilpailun. Helsingin kaupunginhallitus päätti hylätä kilpailun tuloksen ja asetti suuntaviivat alueen kehittämiselle 22.6.2020. Päätöksen mukaan NREP suunnitelmineen tuli pitää soveltuvin osin mukana kokonaisuuden selvittämisessä.

Helsingin kaupunki julkaisi vuonna 2021 teettämänsä ulkopuolisen selvityksen Lapinlahden sairaala-alueen toiminta- ja toteutusmallista sekä toimenpide-ehdotuksen Lapinlahden alueen kehittämiseksi. Alueen rakennusten kehittäminen jatkuu selvityksessä esitettyjen suuntaviivojen pohjalta.

Kaupungin omistama Kiinteistö Oy Kaapelitalo on mukana kokonaisuuden selvittämisestä, koska yhtiöllä on kokemusta vastaavista hankkeista Kaapelitehtaalla ja Suvilahdessa.

Kaupunki jatkaa sairaala-alueen kehittämistyötä, jota ohjaavat kaupunginhallituksen vuonna 2020 päättämät suuntaviivat sekä selvityshenkilöiden vuonna 2021 tekemä ehdotus ratkaisumahdollisuuksista.

Lapinlahden alueesta halutaan kaupunkilaisille avoin paikka, josta mahdollisimman moni helsinkiläinen pääsee nauttimaan.

Lapinlahden sairaalan rakennukset tulee kunnostaa rakennusten kulttuurihistorialliset arvot säilyttäen.

Hyvinvoinnin, mielenterveyden ja tätä tukevan taidetyön matalan kynnyksen toiminnan jatkamiselle halutaan varata tulevaisuudessakin mahdollisuus.

Asemakaavan muutos käynnistyy näillä näkymin vuoden 2023 aikana. Kaavamuutoksessa määritellään rakennusten käyttötarkoitus.

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/lapinlahti.