Lapinlahden sairaalan alue

Yli 180-vuotias Lapinlahden sairaalakiinteistö on laajojen korjausten tarpeessa. Kaupungin tavoitteena on löytää omistajuusmalli ja toimintakonsepti, joka mahdollistaa tarvittavat kunnostustyöt, rakennusten aktiivisen käytön sekä hyvinvointityön jatkamisen muun toiminnan rinnalla. Alueelle ei suunnitella uutta rakentamista, ja puisto säilyy kaupunkilaisille avoimena puistona.
Lapinlahden sairaalan puutarha kuvattuna kesällä.

Pääkuva: Lapinlahden sairaalan päärakennus ja puutarha.  Kuva: Yiping Feng ja Ling Ouyang. Helsinki Partners

Lapinlahden sairaalasta suunnitellaan kaupunkilaisille avointa paikkaa, josta mahdollisimman moni helsinkiläinen pääsee nauttimaan.

Kaupunki selvittää eri etenemisvaihtoehtoja

Helsingin kaupunki tutkii tällä hetkellä eri etenemisvaihtoehtoja peruskorjauksen toteuttamiselle. Tavoitteena on rakennusten korjaaminen nykyisenlaiseen ja uuteen, alueen luonteeseen sopivaan käyttöön. Tarkempi aikataulu työn toteuttamiseksi on selvillä aikaisintaan syksyllä 2024. 

Ilmakuva Lapinlahden sairaala-alueesta. Sairaala-alueen rajat merkattuna. Kuva: Helsingin kaupunki
Ilmakuva Lapinlahden sairaala-alueesta. Sairaala-alueen rajat merkattuna. Kuva: Helsingin kaupunki

Aikataulu

 1. 2020

  • Kaupunki suunnitteli Lapinlahden rakennusten myyntiä ja järjesti asiasta kilpailun, jonka kiinteistökehitysyhtiö Nrep Oy voitti vuonna 2020.
  • Kaupunginhallitus hylkäsi kilpailuehdotuksen ja asetti uudet suuntaviivat alueen kehittämiselle. Nrep ja kilpailun voittanut ehdotus tuli pitää soveltuvin osin mukana jatkoselvityksissä.

  Helsingin kaupunginhallituksen päätös 22.6.2020(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 2. 2021

  • Selvitystyöryhmä julkaisi toimenpide-ehdotuksensa siitä, miten Lapinlahden alueen rakennuksia kannattaisi kehittää.

  Selvitystyöryhmän selvitys 22.1.2021 (pdf, 6,9 Mt)

 3. 2022

  • Kaupunki aloitti uuden suunnittelutyön ja keräsi nykyisten toimijoiden ja kaupunkilaisten näkemyksiä alueen kehittämiseen. Tavoitteena on rakennusten korjaaminen nykyisenlaiseen ja uuteen, alueen luonteeseen sopivaan käyttöön.

  Kerrokantasi -kysely 30.11.2022 - 20.1.2023 verkkosivulla (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 4. 2023

   

 5. 2024

  • Kaupunki tutkii peruskorjauksen toteuttamiselle erilaisia vaihtoehtoja eri tahojen kanssa.

Usein kysytyt kysymykset

Helsingin kaupunki on vuokrannut Lapinlahden sairaalan päärakennuksen Osuuskunta Lapinlahden tilajakamolle ja Lapinlahden Lähde Oy:lle vuonna 2015. Sairaala-alueen tiloissa toimii tällä hetkellä mielenterveys-, kulttuuri- ja hyvinvointialojen toimijoita. Alueella on muun muassa kahviloita, sauna, käsityömyymälä, kirpputori ja mielenterveystyötä esittelevä museo.

Lapinlahden rakennukset olivat sairaalakäytössä vuoteen 2006 asti, jolloin psykiatrinen sairaanhoito keskitettiin remontoituihin Hesperian ja Auroran sairaaloihin. Viimeiset sairaalatoiminnot siirtyivät pois Lapinlahdesta vuonna 2008.

Kyllä. Sairaalan päärakennus, Venetsia ja saunarakennus ovat huonossa kunnossa ja tarvitsevat perusteellisen korjauksen. Muun muassa viemäröinti ja talotekniikka on uusittava, ja rakenteista tulee poistaa haitallisia aineita. Kaupunki suunnittelee peruskorjauksen yhteistyössä museoviraston kanssa.

Korjausten suunnittelua varten rakennukset tutkitaan huolellisesti. Ensimmäiset kuntotutkimukset valmistuivat loppukesällä 2023. Tutkimuksia tehdään tarvittaessa koko peruskorjauksen suunnittelun ajan.

Ei rakenneta. Sairaalaa ympäröivään suojeltuun puistoon ei suunnitella lisärakentamista. Puistossa on tehty viime vuosina pääosin ylläpitävää hoitoa.

Tulevassa suunnitelmassa suojellaan puiston erityiset luontoarvot ja historiallisuus, kuten sairaalan potilaiden istuttamat puut ja uhanalaisen kirvelilattakoin esiintymisalue. Kehityshankkeen yhteydessä selvitetään, mitä puistossa voidaan tulevaisuudessa järjestää niin, että luontoarvot eivät vaarannu.

Tulevaisuudessa lähialueilla tapahtuvat rakennushankkeet pyritään myös toteuttamaan niin, etteivät puiston luontoarvot ole vaarassa.

Lapinlahden alueelta järjestettiin suunnittelukilpailu, jonka voitti kiinteistökehitysyhtiö Nrep Oy:n ehdotus “Lapinlahden kevät”. Kaupunginhallitus hylkäsi kilpailuehdotuksen kesäkuussa 2020 ja asetti alueen kehittämiselle suuntaviivat, jotka ohjaavat alueen suunnittelua ja kehittämistä:

 • rakennusten suojeluarvot säilytetään ja rakennukset korjataan
 • alue säilyy riittävässä määrin luonteeltaan kaupunkilaisille avoimena rakennusten osalta ja koko laajuudeltaan puiston osalta
 • kokonaisuuden tulee mahdollistaa, että alueen historiaan nivoutuva mielenterveystyö sekä kaupunkilaisille avoin kansalaisjärjestö- ja kulttuuritoiminta säilyvät osana aluetta
 • puiston luontoarvot tulee huomioida ja turvata
 • alueen tulevien toimijoiden ja mahdollisten vuokralaisten tulee sitoutua tasapuoliseen ja avoimeen taloudelliseen malliin, jossa kiinteistöjen korjauskustannukset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan
 • rakennusten korjaamiseen ja alueen kehittämiseen tulee löytää mahdollisuuksien mukaan kaupungin ulkopuolisia toimijoita, joilla on mahdollisuus ottaa vastuuta kokonaisuudesta
 • kaupunkikonserni voi myös jäädä alueelle rakennusten tai osan rakennuksista omistajaksi esimerkiksi oman kiinteistöyhtiön kautta
 • suunnittelukilpailun voittaneen ehdotuksen toimijat ja suunnitelma pidetään soveltuvin osin mukana kokonaisuuden selvittämisessä
 • yksi selvitettävä mahdollisuus on yhteisyritys vaihtoehtoisilla omistusosuuksilla.

Helsingin kaupunginhallituksen päätös 22.6.2020(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Suunnitteilla oli, että alueen tilojen kunnostuksesta, omistamisesta ja vuokraamisesta vastaisi tulevaisuudessa kaupungin ja kiinteistökehitysyhtiö Nrep Oy:n yhdessä perustama uusi kiinteistökehitysyhtiö.  

Helsingin kaupunki valmisteli toimintakonseptia yhteistyössä Nrep Oy:n kanssa. Kiinteistö Oy Kaapelitalo ja alueen nykyiset vuokralaiset ovat osallistuneet konseptin suunnitteluun. 

Nrep voitti Helsingin kaupungin alueen kehittämisestä vuosina 2018 - 2020 järjestetyn kilpailun. Helsingin kaupunginhallitus päätti hylätä kilpailun tuloksen ja asetti suuntaviivat alueen kehittämiselle 22.6.2020. Päätöksen mukaan Nrep suunnitelmineen tuli pitää soveltuvin osin mukana kokonaisuuden selvittämisessä. Nrep kuitenkin vetäytyi alueen kunnostamisesta ja kehittämisestä helmikuussa 2024. 

Helsingin kaupunki julkaisi vuonna 2021 teettämänsä ulkopuolisen selvityksen Lapinlahden sairaala-alueen toiminta- ja toteutusmallista sekä toimenpide-ehdotuksen Lapinlahden alueen kehittämiseksi. Alueen rakennusten kehittäminen jatkuu selvityksessä esitettyjen suuntaviivojen pohjalta.

Kaupungin omistama Kiinteistö Oy Kaapelitalo on mukana kokonaisuuden selvittämisestä, koska yhtiöllä on kokemusta vastaavista hankkeista Kaapelitehtaalla ja Suvilahdessa.

Kaupunki jatkaa sairaala-alueen kehittämistyötä, jota ohjaavat kaupunginhallituksen vuonna 2020 päättämät suuntaviivat sekä selvityshenkilöiden vuonna 2021 tekemä ehdotus ratkaisumahdollisuuksista.

Lapinlahden alueesta halutaan kaupunkilaisille avoin paikka, josta mahdollisimman moni helsinkiläinen pääsee nauttimaan.

Lapinlahden sairaalan rakennukset kunnostetaan rakennusten kulttuurihistorialliset arvot säilyttäen.

Hyvinvoinnin, mielenterveyden ja tätä tukevan taidetyön matalan kynnyksen toiminnan jatkamiselle halutaan varata tulevaisuudessakin mahdollisuus.

Asemakaavan muutos käynnistyy näillä näkymin vuoden 2024 aikana. Kaavamuutoksessa määritellään rakennusten käyttötarkoitus.

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/lapinlahti.