Länsi-Helsingin raitiotie

Läntiseen Helsinkiin suunnitellaan pikaraitiotieyhteyttä keskustasta Kannelmäkeen. Pikaraitiotien rinnalla toteutetaan uudet rataosuudet läntiseen kantakaupunkiin Fredrikinkadulle ja Topeliuksenkadulle.
Havainnekuvassa raitiovaunu uudistetulla Huopalahdentiellä

Läntiseen Helsinkiin suunnitellaan pikaraitiotietä joukkoliikenteen runkoyhteydeksi. Pikaraitiolinja 14 kulkee 2030-luvun alussa keskustasta Mannerheimintietä pitkin ja edelleen Meilahden, Munkkiniemen, Haagan ja Lassilan kautta Kannelmäkeen. Raitiotien päätepysäkki sijoittuu Kantelettarentielle Kehä I:n pohjoispuolelle. Raitiolinjalta voi vaihtaa muun muassa pikaraitiolinjalle 15 Haagan ympyrässä sekä lähijuniin Valimon sekä Pohjois-Haagan asemilla. Reitti yhdistää liikenteen solmukohtia, asuin- ja työpaikka-alueita sekä laajentaa raideliikenteen palvelua uusille alueille. Raitiotie on kiinteä osa laajaa läntisen bulevardikaupungin kaupunkikehityshanketta, joka laajentaa kantakaupunkimaista ympäristöä Huopalahdentien ja Vihdintien käytävässä (linkki bulevardikaupungin sivulle). Uudet rataosuudet, Huopalahdentien ja Vihdintien bulevardikadut sekä Turunväylän ja Haagan ympyrän järjestelyt rakennetaan samassa hankkeessa 2020-luvun aikana.

Pikaraitiotien rinnalla toteutetaan uudet rataosuudet läntiseen kantakaupunkiin Fredrikinkadulle ja Topeliuksenkadulle. Rataosuudet täydentävät kantakaupungin raitioverkkoa ja mahdollistavat bussiliikenteen korvaamista raitiolinjojen palvelulla. Muutokset toteuttavat Helsingin strategista tavoitetta joukkoliikenteen painopisteen siirtämisestä päästöttömään, korkeatasoiseen ja esteettömään raideliikenteeseen.

Kaupunginvaltuusto päätti hankkeen toteuttamisesta 20.1.2021 (linkki kaupunginvaltuuston päätökseen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)).

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 9.1.2024 hankesuunnitelman, joka asettaa suuntaviivat hankkeen toteutukselle. Vuoden 2024 aikana kilpailutetaan suunnittelijat ja rakentajat, joiden kanssa laajaa hanketta ryhdytään toteuttamaan tiiviissä kumppanuudessa. Toteutusta ohjaavia arvoja ovat mm. arvostava viestintä ja vuorovaikutus, kestävän kaupunkikehityksen tukeminen, elävän ja toimivan kaupunkitilan toteuttaminen sekä onnistunut hankehallinta. Seuraavissa vaiheissa hanke jatkuu toteutussuunnittelulla, jossa laaditaan katusuunnitelmat ja muut rakentamisen edellyttämät suunnitelmat. Rakentamisvaihe alkaa arviolta vuonna 2026 ja arvio hankkeen valmistumisvuodesta on 2030-2031.

Tutustu Läntiseen bulevardikaupunkiin

Uudet asukkaat ja työpaikat Läntisen bulevardikaupungin kehittämisvyöhykkeellä vuoteen 2040 mennessä.
Uudet asukkaat ja työpaikat Läntisen bulevardikaupungin kehittämisvyöhykkeellä vuoteen 2040 mennessä.

Lisätietoja hankkeesta

Anton Silvo, projektinjohtaja

Anton.silvo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/lansihelsinginraitiotie.