Arabian rantapuiston hoito- ja kehittämissuunnitelma

Arabian rantapuistoon tehdään suunnitelma, joka ohjaa puiston maisemanhoitoa ja puiston käyttöä tulevina vuosina sekä ehdottaa puistoon uusia toimintoja.
Avarassa puistossa kulkee hiekkatie. Tien veressä on kivikkoinen ranta.

Arabian rantapuisto sijoittuu Vanhankaupunginlahden ja Arabianrannan kaupunginosan väliin, ulottuen Vanhankaupunginkoskelta aina Hermannin rantatielle asti. Puiston eteläosa tunnetaan myös Toukolan rantapuistona. Laaja rantapuisto on luonto- ja virkistysarvoiltaan sekä maisemallisesti merkittävä viheralue ja alueella liikkuvien ahkerassa käytössä. 

Mitä puistoon on suunnitteilla

Kaupunki laatii parhaillaan hoito- ja kehittämissuunnitelmaa rantapuistolle. Työn tavoitteena on kasvillisuuden hoitosuunnitelman päivittäminen sekä puiston käytön ja uusien toimintojen suunnittelu. 

  • Monilajisia niittyjä lisätään ja nurmikoita vähennetään. Laajemmilla niityillä halutaan lisätä monimuotoisuutta ja hillitä valkoposkihanhien oleskelua nurmialueilla.
  • Näkymiä puiston lammen ja meren suuntaan avataan raivaamalla vesakkoa ja ruovikkoa säännöllisesti ja tarpeen mukaan. Puiston hoito on pitkäjänteistä toimintaa, ja tuloksia alkaa syntyä noin 3-6 vuoden aktiivisten toimien jälkeen. 
  • Puiston maaperän sortumat korjataan. Arabianrannan kaupunginosa on aikanaan rakennettu epävakaalle savi- ja täyttömaalle. Talojen alla sijaitseva maaperä on vahvistettu, mutta puiston puolella tätä ei olla tehty, vaan painuminen on ollut puistosuunnittelussa aikanaan tiedostettu asia. Puiston maaperä painuu edelleen hiljalleen, mikä aiheuttaa maastoon kuoppia ja notkoja korttelien ja puiston rajamailla.
  • Puistossa sijaitsevia frisbeegolfkoreja siirretään väljemmälle alueelle. Puistoon ehdotetaan perustettavaksi grillipaikkaa, joko Kumpulanpuron päähän puiston eteläosaan tai vaihtoehtoisesti rantaan puiston pohjoisosaan. Penkkejä ja pöytäpenkkiryhmiä lisätään kauttaaltaan puiston alueelle.  
  • Risteysalueita ja puistossa kulkevia pyöräteitä selkeytetään suhteessa kävelyreitteihin.

Suunnitelmassa esitellään myös muita, erillisiä parannushankkeita. Nämä vaativat vielä erillistä suunnittelua ja ovat mahdollisia tulevaisuuden hankkeita:

  • Oleskelulaiturin perustaminen Ensisijainen paikka on puiston eteläosan lammen ranta, toisena vaihtoehtona on merenranta Kaj Franckin kadun kohdalle. Se on teknisesti mahdollista, mutta hyvin kallista vaikeiden pohjarakennusolojen takia. Uimiseen soveltuva laituri ei ole mahdollinen Vanhankaupunginlahden mataluuden ja merenpohjan saastuneisuuden takia.
  • Paikka kahvilalle. Paikaksi ehdotetaan korttelialueen kivijalkaa puiston reunalle, sillä kahvilan perustaminen epävakaalle rantamaalle on käytännössä mahdotonta korkeiden kustannusten takia.  

Hoito- ja kehittämissuunnitelman luonnos on ollut kommentoitavana kerrokantasi.hel.fi (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)-sivulla helmi-maaliskuussa 2023. Kysely on suljettu, mutta luonnos ja kaupunkilaisten kommentit ovat edelleen luettavissa.

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/arabian-rantapuisto.