Aleksanterin teatterin asemakaavamuutos

Kampin kaupunginosassa, Bulevardin varrella sijaitsevan Aleksanterin teatterin tontilla on käynnistynyt asemakaavan muutos. Teatterin vuonna 1953 valmistuneeseen laajennusosaan on suunnitteilla hotelli. Laajennusosaa korotetaan kolmella kerroksella. Osa laajennusosan nykyisistä julkisivuista on tarkoitus säilyttää. Teatteritoiminta jatkuu rakennuksen vanhan osan puolella nykyiseen tapaan eikä sinne olla tekemässä juurikaan muutoksia.
Piirroskuva Aleksanterin teatterin vanhasta osasta.

Asemakaavan muutoksen yhteydessä tarkastellaan myös tontin rakennussuojelun kokonaisuutta. Teatterin vanha osa on jo nykyisin suojeltu rakennussuojelulain mukaisella asetuksella ja päivitetty rakennusperintölain mukainen suojelupäätös on vireillä Uudenmaan ELY-keskuksessa. Laajennusosaa ei nykyisin ole suojeltu, mutta sen Bulevardin puoleisen julkisivun suojelua tutkitaan asemakaavassa. 

Kaavamuutos on tullut vireille tontin omistajan hakemuksesta. Senaatti-kiinteistöt on myynyt Aleksanterin teatterin yksityiselle kiinteistönomistajalle vuonna 2022. Uuden omistajan tavoitteena on kehittää kiinteistöä teatteri- ja hotellikäytössä.  

Aleksanterin teatteri on valmistunut vuonna 1879 Helsingin venäläiseksi teatteriksi, missä käytössä se toimi Suomen itsenäistymiseen saakka. Vuosina 1918–1993 rakennus oli Kansallisoopperan (ent. Suomalainen ooppera) käytössä. Vuonna 1953 valmistui alkuperäisen teatterirakennuksen kylkeen laajennus, joka sisälsi varasto-, harjoittelu- ja pukuhuonetilojen lisäksi toimistotiloja. Vuodesta 1993 lähtien teatteri on toiminut vierailuteatterina.  

Teatteritoiminta jatkuu nykyään aktiivisena rakennuksen vanhassa osassa. Teatterisali sekä siihen liittyvät aula- ja lämpiötilat ovat säilyneet hyvin ja niillä on erityistä kulttuurihistoriallista arvoa. Laajennusosassa on sekä teatterin henkilökunnan että ulosvuokrattuja toimistotiloja. Laajennusosassa on myös harjoitussaleja ja pukuhuoneita, jotka ovat iltaisin harrastekäytössä. 

Laajennusosalle kolme uutta kerrosta

Kaavamuutoksen lähtökohtana on, että hotellikäyttöä varten sallitaan teatterin laajennusosalle lisää kerrosalaa. Arkkitehtonisia ratkaisuja ei kuitenkaan vielä ole lyöty lukkoon, minkä takia suunnitelmasta on laadittu kaksi vaihtoehtoa. Suunnitelmat voivat vielä muuttua kaavoituksen aikana. 

Molemmat vaihtoehdot perustuvat perustuvat ratkaisuun, jossa osa 1950-luvun laajennusosan julkisivuista on säilytetty sellaisenaan ja loput on rakennettu uudelleen alkuperäisen laajennuksen ilmettä mukaillen. Vaihtoehdot eroavat toisistaan ainoastaan uudisosan arkkitehtuurin ja massoittelun osalta. Molemmissa vaihtoehdoissa on säilytetty kaupunkikuvallisesti merkittävät puut Albertinkadun ja Bulevardin varrella, vähennetty pysäköintipaikkojen määrää sekä muodostettu teatterille ja hotellille nykyistä selkeämmät edusaukiot. 

Vaihtoehdossa 1 lisäkerrokset porrastuvat Bulevardin varrella ja rakennuksessa on tasakatto. Julkisivumateriaalina on vaalea luonnonkivi ja ikkunankarmit ovat kuparia.
Vaihtoehdossa 1 lisäkerrokset porrastuvat Bulevardin varrella ja rakennuksessa on tasakatto. Julkisivumateriaalina on vaalea luonnonkivi ja ikkunankarmit ovat kuparia.
Vaihtoehdossa 2 lisäkerrosala on sijoitettu aumakattoiseen rakennusmassaan. Julkisivumateriaalina on vaalea rappaus ja ikkunankarmit ovat kuparia. Kattomateriaaliksi on esitetty vaalea peltiä.
Vaihtoehdossa 2 lisäkerrosala on sijoitettu aumakattoiseen rakennusmassaan. Julkisivumateriaalina on vaalea rappaus ja ikkunankarmit ovat kuparia. Kattomateriaaliksi on esitetty vaalea peltiä.

Kerro mielipiteesi 15.4. – 6.5.2024

  • Suunnitelmiin voi tutustua ja niitä voi kommentoida kyselyssä osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 15.4.–6.5.2024 välisenä aikana.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä kaavan valmisteluaineistoon (viitesuunnitelmaan) voi tutustua 15.4.–6.5.2024 verkkosivuilla hel.fi/suunnitelmat
  • Suunnitelmia esitellään tiiviisti keskiviikkona 24.4. Uutta Kantakaupunkia -verkkotilaisuudessa.  Ohjelma alkaa klo 17.00. Ohjelma, liittymislinkki ja muut ohjeet löytyvät verkosta osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa kaupunkiympäristön Youtube-kanavalta tilaisuuden jälkeen kolmen kuukauden ajan osoitteessa https://bit.ly/kymp-youtube(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 6.5.2024. Kirjalliset mielipiteet lähetetään Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) sähköpostiosoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai postiosoitteeseen Helsingin kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristön toimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.  

Bulevardin varrella sijaitsevan Aleksanterin teatterin tontilla on käynnistynyt asemakaavan muutos. Teatterin vuonna 1953 valmistuneeseen laajennusosaan on suunnitteilla hotelli, jota varten laajennusosaa korotetaan kolmella kerroksella. 

Yhteystiedot

Nimi
Otso Huhtala

Titteli
Arkkitehti