Hyppää pääsisältöön

Vartiosaaren osayleiskaava

Vartiosaarta kehitetään aktiiviseksi virkistysalueeksi osaksi Itä-Helsingin kulttuuripuistoa. Kaupunkistrategian 2021−2025 mukaisesti Vartiosaari osoitetaan virkistyskäyttöön. Korkein hallinto-oikeus kumosi Vartiosaaren osalta Yleiskaavan 2016 merkinnät ja Vartiosaaren rakentamista koskevan osayleiskaavan. Aiemmassa Yleiskaavassa 2002 Vartiosaari osoitettiin selvitysalueeksi, nyt maankäyttö tullaan ratkaisemaan osayleiskaavalla.
Retkeilijöitä Vartiosaaressa.

Tavoitteena on, että alueelle suunniteltava virkistyskäyttö sopeutuu alueen luontoarvoihin. Koko saari on osa Itä-Helsingin merellistä kulttuuripuistoa ja alueen metsät osa koko Helsingin metsäverkostoa.

Valtakunnallisesti arvokkaan huvila-alueen suojelua edistetään. Vartiosaaressa mahdollistetaan virkistys-, loma- ja matkailupalvelujen kehittäminen. Saaren palveluiden saavutettavuus turvataan ja olemassa olevat virkistysreitit huomioidaan kaavassa. Tavoitteena on suojella luontokohteet.

Suunnitelmat ja asiakirjat Helsingin karttapalvelussa

Vartiosaaren osayleiskaavan suunnittelualue.
Vartiosaaren osayleiskaavan suunnittelualue.
Sulje

Osayleiskaavan vaiheet ja osallistumisen aikataulu