Hyppää pääsisältöön

Töölöntori

Kaupungin tavoitteena on kehittää Töölöntoria kaupunkilaisten oleskelu-, viihtymis- ja asiointipaikkana, joka houkuttelisi kävijöitä ympärivuotisesti. Tarkoitus on myös kehittää toritoimintaa ja parantaa yritysten ja liiketilojen toimintaedellytyksiä alueella. Töölöntorin suunnittelussa varaudutaan myös alueelle suunniteltuihin joukkoliikennehankkeisiin.
Havainnekuva uudistetusta Töölöntorista. Ihmisiä torialueella.

Töölöntorin kehittämisestä järjestettiin yleinen ideakilpailu vuonna 2019 ja torialueen suunnittelua on jatkettu kilpailun voittaneen suunnitelman pohjalta. Torilla on jo tehty pieniä muutoksia ja kokeiluja ennen pysyvien ratkaisujen suunnittelua. 

Töölöntorin asemakaavoitus käynnistyy

Torialueen asemakaavoitus on käynnistynyt ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa asukkailta ja muilta alueen toimijoilta pyydetään kannanottoja suunnitelmiin. Asemakaavahankkeen suunnitelmiin ja aineistoihin voi tutustua 31.10.–18.11.2022 osoitteessa hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin karttapalvelussa .

Torin uudistus on tavoitteena toteuttaa vaiheittain. Runeberginkadun ja Topeliuksenkadun risteysalue torin länsilaidalla on tarkoitus uudistaa näillä näkymin vuosina 2027–2028, kun Länsi-Helsingin raitioteitä rakennetaan. Muut uudistukset torilla ja sitä ympäröivillä katualueilla tehdään arviolta vuosina 2028–2029. Asemakaavassa osoitetaan paikat myös maanalaisten raideliikenneasemien sisäänkäynneille, jotka saatetaan rakentaa tulevaisuudessa. Töölöntorin alle on suunniteltu alustavasti Pasilan ja Kampin yhdistävää pikaraitiotietä sekä Pasilan, Töölön, keskustan ja Hakaniemen yhdistävää Pisararataa. Näiden toteuttamisesta ei ole tehty päätöksiä.

Suunnittelussa tutkitaan myös kauppahallirakennuksen sijoittamista torialueelle voittaneen kilpailuehdotuksen mukaisesti. Kauppahallin rakentaminen edellyttää oikeanlaisen konseptin ja rahoituksen mahdollistumista. Liiketoiminnallisessa tarkastelussa selvitetään Töölöntorin alueen kaupallinen potentiaali sekä miten nykyiset kaupalliset toiminnot ja alueelle suunniteltu rakentaminen muodostaisivat kaupallisesti ja liiketaloudellisesti toimivan ja houkuttelevan kokonaisuuden ja konseptin.  

Töölöntorin ideakilpailun voitti Arkkitehtitoimisto Konkret Oy ehdotuksellaan Two to One 

Voittajatyössä torin keskiosaan on suunniteltu tasainen aukio, joka soveltuu suihkulähteelle, kesätapahtumien järjestämiseen ja talvisin luistinradaksi. Aukion reunoille tulisi oleskeluun penkkejä, matalia portaita ja istutusaltaita, ja torin ympärille istutettaisiin lisää puita. Torin itälaitaan esitetään paviljonkimaista kauppahallia. Torikaupalle varattaisiin tilaa hallin edustalle.

Työssä ehdotetaan, että Tykistönkatu suljettaisiin autoliikenteen läpiajolta ja muutettaisiin torin kohdalta kävely- ja terassialueeksi. Torilla ei olisi pysäköintiä, vaan pysäköintipaikat olisivat Sandelsinkadun ja Töölöntorinkadun varressa.

Helsingin kaupunki aloittaa torin tarkemman suunnittelun kilpailun voittajan kanssa. Jatkosuunnittelussa kehitetään voittajatyössä esitettyjä ideoita ja hiotaan toteutusratkaisuja. Jatkosuunnittelun aikana selviää torin muutosten laajuus. Samalla selvitetään, mitä kilpailutyössä esitettyjä ideoita voitaisiin kokeilla nopealla aikataululla.

Kilpailun lähtökohtana oli torialueen kehittäminen houkuttelevaksi ja omaleimaiseksi aukioksi. Alueen suunnittelun lisäksi kilpailuun toivottiin uusia ehdotuksia ja ajatuksia siitä, mitä toritoiminta Töölössä voisi tulevaisuudessa olla.

Kilpailun järjesti Helsingin kaupunki yhdessä Suomen Arkkitehtiliiton ja Suomen maisema-arkkitehtiliiton kanssa.

Millainen on unelmiesi Töölöntori?

Töölöntorin elävöittämiseksi etsittiin ideoita kaikille avoimella ideakilpailulla 4.6.–11.10.2019.

Yhteystiedot

Nimi:
Otso Huhtala

Otsikko:
Arkkitehti
Puhelinnumero:
09 31037296
Sähköposti:
otso.huhtala@hel.fi

Nimi:
Elina Rundell

Otsikko:
Liikenneinsinööri
Puhelinnumero:
09 31025597
Sähköposti:
elina.rundell@hel.fi