Puotilanranta

Nykyisen Puotilan venesataman alueelle suunnitellaan uutta asuinaluetta 2 700 asukkaalle. Puotilanrannasta muodostuu vehreä ja merellinen asuinalue, jossa on hyvä asua ja veneillä sekä virkistyä osana Vartiokylänlahden ympäristöä ja luontoa.
Urbaani rantaraitti, kerrostaloja ja istutuksia merenrannassa. Rantaraitilla liikkuu ihmisiä.

Puotilanranta täydentää Marjaniemen, Puotilan ja Vartioharjun muodostamaa kaupunkirakennetta ja sijaitsee lähellä Itäkeskuksen monipuolisia palveluita. Uudelle alueelle suunnitellaan tehokasta ja monipuolista kerrostaloasumista, tekosaari ja uusi pienvenesatama.  

Puotilanrantaan rakennetaan vehreä rantapuisto sekä toimivat kävely- ja pyöräilyreitit Vartiokylänlahden rantaa pitkin. Kun rantareitin osuus Vuosaaren sillalta Marjaniemeen on valmis, viimeistelee se Vartiokylänlahden ympäri kulkevan pyörä- ja kävelyreitin. 

Uusi venesatama ja muita palveluja 

Puotilan venesatamassa on nykyisin noin 600 venepaikkaa. Uusi nykyistä pienempi venesatama suunnitellaan Puotilanrannan asuinalueen eteläosaan osaksi uutta rantapuistoa. Koivuniemen kärjessä oleva alue säilyy venesatama-alueena. Uusia paikkoja saadaan myös laajentamalla idässä sijaitsevaa Vuosaarenlahden pienvenesatamaa. 

Puotilanrantaan suunnitellaan päiväkotia 180 lapselle. Alueella varataan tilaa myös päivittäistavarakaupalle, asukaspysäköinnille pysäköintilaitoksiin sekä liiketiloille kerrostalojen kivijalkoihin. 

Yksi kortteleista sijoittuu tekosaarelle 

Puotilanrannassa yksi asuinkortteli sijoitetaan nykyiselle vesialueelle, joka yhdistetään silloilla mantereeseen. Tekosaaren suunnittelusta ja toteutuksesta järjestään erillinen kilpailu. 

Kaavoituksen myöhemmässä vaiheessa tutkitaan tarkemmin muun muassa luontoarvojen ja virkistyskäytön yhteensovittamista, hulevesien käsittelyä sekä Marjaniemenpuron kehittämistä.  

Puotilanrannan suunnittelualue ilmasta ja sen sijainti kartalla. Kuva: Helsingin kaupunki
Puotilanrannan suunnittelualue ilmasta ja sen sijainti kartalla. Kuva: Helsingin kaupunki
 1. Työ alkaa

  Kaavoitus tulee vireille kaupungin aloitteesta vuonna 2022. 

 2. OAS laaditaan

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) määritellään miksi asemakaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Puotilanrannan OAS ja muuta aineistoa oli nähtävillä touko-kesäkuussa 2022. Kaikille avoimet maastokävelyt järjestettiin kesäkuussa 2022. Erillinen tilaisuus järjestettiin Puotilan venesataman yrittäjille. Kaupunkilaisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteitä suunnitelmasta. 

 3. Luonnos valmistuu

  Puotilanrannan kaavaluonnos on nähtävillä helmi-maaliskuussa 2023. Luonnosta esitellään kaupunkilaisille verkkotilaisuudessa maaliskuussa 2023. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä luonnoksesta. Kaupunkiympäristölautakuntaan toukokuussa 2023. 

 4. Ehdotus valmistuu

  Puotilanrannan kaavaehdotus tulee nähtäville syksyllä 2024. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus tehdä muistutus ehdotuksesta. Viranomaisilta pyydetään lausunnot. Kaupunkiympäristölautakuntaan syksyllä 2024. Saadun palautteen perusteella tarkastettu kaavaehdotus laaditaan vuonna 2025. Kaupunkiympäristölautakunnan jälkeen kaava käsitellään kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. 

Havainnekuva Meripellontieltä. Kuva: Voima Graphics oy
Havainnekuva Meripellontieltä. Kuva: Voima Graphics oy

Yhteystiedot

Nimi
Jussi Ukkonen

Titteli
Arkkitehti